2017/211 Sirküler (27.10.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-211

Sayın Üyemiz;

1. İsrail Gümrükleri

2. Türkiye - Cezayir 11. Dönem KEK Toplantısı

3. Türkiye - Singapur Serbest Ticaret Anlaşması

4. Fransa'ya Bakan Ziyareti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. İsrail Gümrükleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatılar Meclisi'nden alınan yazıda, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu tarafından Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne iletilen İsrail Gümrükleri İdaresi'nin ekte yer alan duyurusu çerçevesinde, "Global Gateway” olarak adlandırılan yeni nesil bilgisayar destekli gümrük sisteminin kullanılmaya başlanacağının, sistem kurulumu dolayısıyla 10 - 14 Ocak 2018 tarihlerinde İsrail'de gümrük işlemlerinin yapılmayacağı, acil kargolara ise özel acil gümrük prosedürünün uygulanacağı bildirilmektedir.(7062)

EK1: Customs Next Generation Computerized System

2. Türkiye - Cezayir 11. Dönem KEK Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Berat ALBAYRAK'ın eş başkanlığında, Kasım ayı içerisinde Cezayir'de Türkiye - Cezayir Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 11. Dönem Toplantısı'nın gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu toplantıda gündeme getirilmesi ve imzalanacak olan Toplantı Tutanağı'na dahil edilmesi amacı ile ülkemizin Cezayir ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerine dair bilgi notları ve ikili görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların iletilmesinin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ve madde önerilerinin, en geç 25 Ekim 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/Anket/498 bağlantısı üzerinde yer alan anketin doldurularak DEİK'e (İrem DEVELİOĞLU Tel: 0212 339 50 70 E-posta: africa@deik.org.tr) iletilmesinin gerekmekte olduğu belirtilmektedir.(7011)

3. Türkiye - Singapur Serbest Ticaret Anlaşması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemiz ile Singapur arasında akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA), iç onay sürecinin tamamlanmasını müteakip 1/10/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu STA'nın, mal ticaretinin yanı sıra menşe kuralları, ticaret politikası önlemleri, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, ticarette teknik engeller, gümrük ve ticaretin kolaylaştırılması fasılları ile hizmet ticareti, telekomünikasyon, elektronik ticaret, finansal hizmetler, gerçek kişilerin geçici dolaşımı, yatırım, kamu alımları, rekabet ve ilgili hususlar, fikri mülkiyet, şeffaflık ve anlaşmazlıkların halli mekanizmasının işleyişine dair konuları da içeren toplam 18 fasıldan oluştuğu ve bu çerçevede ülkemizin şimdiye kadar müzakere ettiği en kapsamlı STA olduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu anlaşma kapsamında mal ticareti haricinde hizmetler, yatırımlar ve kamu alımları alanlarında kapsamlı düzenlemelerin yapıldığı, hizmetler fasılları çerçevesinde iki ülke arasında hizmet sunumunun tabi olacağı kuralların düzenlendiği, hizmetlerin ve hizmet sağlayıcıların pazara giriş koşullarına ve piyasada tabi olacakları muameleye dair öngörülebilirlik sağlanmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

Yatırımlar faslı çerçevesinde ise iki ülke yatırımcılarına ve yatırımlarına uygulanacak muamelenin belirlendiği, yalnızca sermaye değil, aynı zamanda teknoloji, yönetim becerisi, uluslararası pazarlara giriş şansını da getiren uluslararası doğrudan yatırımların taraf ülkeler arasında teşvik edilmesi ve taraf ülkelerin hukuki düzeni içinde bu yatırımların korunmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, anılan Anlaşma ile ülkemizce ilk defa bir STA'da kamu alımları alanında detaylı düzenleme gerçekleştirilmiş; Anlaşma ile yurtdışı yatırım stoku bakımından dünyadaki ilk 20 yatırımcı ülke arasında yer alan Singapur'un ülkemizdeki mevcut yatırımlarının ivme kazanması, Singapur'dan ülkemize gelecek yabancı yatırımların teşvik edilmesi, iki ülke işadamları arasında yeni işbirliği ve yatırım imkânlarının yaratılması ve ihracatımızın sektörel ve bölgesel temelde çeşitlendirilmesi suretiyle Asya pazarında rekabet gücümüzün arttırılmasının hedeflendiği bildirilmektedir.(7036)

4. Fransa'ya Bakan Ziyareti

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ tarafından 7 Kasım 2017 tarihinde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine destek sağlanması ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alınmasını teminen Fransa'ya bir çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesinin ve ilgili ülkenin ekonomi ve dış ticaretten sorumlu Bakanları ile ikili görüşmelerin yapılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 25 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 15:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(7113)

EK2: Görüş Bildirim Formu


Ekler:
2017-211.doc
Customs Next Generation Computerized System.pdf
EK GORUS SORMA FORMU.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.