2017/217 Sirküler (30.10.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2017 / 217

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alına yazıda, 5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da 24 Şubat 2017 tarihinde 6772 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklik ile "İhracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen TİM nezdinde oluşturulan Türkiye Tanıtım Grubunun gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin onbinde üçüne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından oluşur. Türkiye Tanıtım Grubunun oluşumu, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” hükmünün eklenmiş olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede, 12 Ağustos 2017 tarihli 30152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği ile ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde Türkiye Tanıtım Grubu'nun kurulmuş olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 9/10/2017 tarih ve 108574 sayılı yazıda, mezkur yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Türkiye Tanıtım Grubu'nun gelirlerini oluşturmak üzere, altın-mücevherat (71. Fasıl), demir-çelik (72. ve 73. Fasıl) ve otomotiv için %0,005 (yüzbinde beş); diğer ürün grupları için ise %0,01 (onbinde bir) oranında olmak üzere kesinti yapılmasının talimatlandırıldığı bildirilmekte olup, bahse konu kesintilerin, ihracat kayıt işlemlerinde nispi ödeme kesintisi ile birlikte yapılmak ve ilgili hesaplara aktarılmak üzere 1 Kasım 2017 itibarıyla başlayacağı ifade edilmektedir. (7099)


Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.