2017/220 Sirküler (31.10.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-220

Sayın Üyemiz;

1. ALIMENTEC 2018 Fuarı

2. JEC WORLD 2018 Fuarı

3. Türkiye İhracat Haftası Etkinlikleri

4. Rusya Sektörel Ticaret Heyeti 2017

5. İltisak Hattı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.


Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. ALIMENTEC 2018 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Bogota / Kolombiya'da 05 - 08 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenleneceği belirtilen ALIMENTEC 2018, powered by anuga - Uluslararası Gıda ve İçecek Sanayi İhtisas Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İİB Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların 03.11.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak İİB Genel Sekreterliği'nin 0212 454 05 01 - 02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e - posta adresine göndermelerinin gerektiği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için İİB Genel Sekreterliği'nin yetkili kişisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(7201)

EK1: ALIMENTEC 2018 Fuarı Ön Başvuru Formu

Bilgi İçin İrtibat:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Ayşe EKİNCİ

Tel: 0212 454 06 89

Faks: 0212 454 05 01 - 02

2. JEC WORLD 2018 Fuarı

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, Fransa'nın Paris şehrinde 6 - 8 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olduğu belirtilen JEC WORLD 2018 Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası'nca gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarın; kompozit malzemeleri ve teknolojileri alanında dünyanın en prestijli fuarı olduğu belirtilmekte olup, bahse konu fuara İstanbul Ticaret Odası'nın Hall 6'da katılım sağlayacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca, anılan fuara Türkiye milli iştiraki katılım ücretinin 725 Euro / m2 olduğu ifade edilmekte olup, detaylı bilgi için İstanbul Ticaret Odası'ndan yetkili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(7191)

Detaylı Bilgi İçin

Esra YILMAZ

Tel: 0212 455 65 10

E-posta: esra.yilmaz@ito.org.tr

Mustafa ÇAĞLAYAN

Tel: 0212 455 61 08

E-posta: mustafa.caglayan@ito.org.tr

3. Türkiye İhracat Haftası Etkinlikleri

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 01 - 03 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye İhracat Haftası kapsamında, OAİB Genel Sekreterliği tarafından 31 Ekim 2017 tarihinde "Küresel Pazarlar ve Rekabet Stratejileri” konulu seminerin düzenleneceği ifade edilmekte olup, bahse konu seminere ilişkin başvuruların eğitim@oaib.org.org.tr adresine iletilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

4. Rusya Sektörel Ticaret Heyeti 2017

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, yat sektörüne yönelik olarak 2017 yılının Aralık ayı içerisinde Rusya'da bir Sektörel Ticaret Heyeti'nin organize edilmesinin planlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu ticaret heyeti programının, Türkiye Rusya Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında da istişare edildiği üzere iki ülkenin sektörel anlamda işbirliğini güçlendirmek ve Türkiye'de faaliyet gösteren yat ihracatçılarının ürünlerini Rusya'da tanıtarak ticari ilişkilerini geliştirmek anlamında önemli bir fırsat oluşturacağının mülahaza edildiği belirtilmektedir.

Türk yat sektörünün tanıtılması amacıyla düzenlenecek olduğu belirtilen heyet programı çerçevesinde Türk ve Rus işadamları arasında ikili iş görüşmeleri ve muhatap kurum ve kuruluş ziyaretlerinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan heyet programına katılmak isteyen firmaların ekte yer alan başvuru formunu doldurarak, en geç 3 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği'ne (e-posta: gemi@iib.org.tr - faks: 0212 454 05 01) göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için İİB Genel Sekreterliği'nin yetkili kişisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(7252)

EK2: Rusya Sektörel Ticaret Heyeti'nin Katılımcı Başvuru Formu

5. İltisak Hattı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden anılan yazıda, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Lojistik Koordinasyon Kurulu'ndan alınan kararlar gereği Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Endüstri Bölgeleri'nin (EB) demiryolu iltisak hattı yapılması hususunda çalışmalara başladığı bildirilmektedir.

Yazıda devamında, söz konusu çalışma kapsamında iltisak hattı yapılmasının faydalı olacağı düşünülen OSB'ler ve EB'lerin yer alacağı pilot bölge / bölgelerin, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme ile belirlendiği, Bakanlık tarafından, EB ve sicil almış OSB'lerin tamamına demiryolu bağlantısı yapılmasının faydalı olacağı, bununla birlikte öncelikli olarak Demiryolu Ulusal Hattı var olan ve OSB yoğunluğu bulunan iller ile belirli bir doluluk oranına ulaşan OSB'lerin ve EB'lerin öncelik olarak ele alınmasının gerektiğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından konum ve yük kapasitesi göz önüne alındığında sırasıyla Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Konya ve Ankara illeri, daha sonra teknik altyapısı ile yük kapasitesi değerlendirildiğinde ise Gaziantep, Çankırı Yakınkent, Eskişehir OSB'lerde öncelikli olarak çalışma yapılmasının uygun olacağının iletildiği ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sunulan öncelikli OSB'lere, Ticaret ve Sanayi Odalarına, İhracatçı Birliklerine ve sektör temsilcilerine yönelik olarak önümüzdeki tarihlerde bilgilendirme toplantılarının yapılmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Tarihlerinin bilahare iletilecek olduğu belirtilen söz konusu bilgilendirme toplantılarında sektör temsilcilerine ekte yer alan TCDD tarafından önerilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modellerinin tanıtımının yapılmasının, sektör temsilcilerinin kendi sunacakları modellerin çalışma grubu tarafından değerlendirilmesinin ve hazırlanan raporun Lojistik Koordinasyon Kurulu'nda sunulmasının hedeflendiği de belirtilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere; iltisak hatlarının yapımı için modellerin belirlenmesine yönelik görüş ve değerlendirmelerinizin Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(7108)

EK3: TCDD Tarafından Önerilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modelleri


Ekler:
2017-220.doc
ALIMENTEC 2018 Fuarinin On Basvuru Formu.pdf
Rusya Sektorel Ticaret Heyetinin Katilimci Basvuru Formu.docx
TCDD Tarafindan Onerilen Kamu Ozel Isbirligi (KOI) Modelleri.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.