2017/221 Sirküler (01.11.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-221

Sayın Üyemiz;

1. Vietnam İş Heyeti

2. IFAT 2018 - Uluslararası Atık Su, Arıtma Sistemleri, Katı Atık, Geri Dönüşüm Sistemleri ve Araç Üstü Ekipmanları Fuarı

3. 12. Kamboçya İthalat - İhracat ve Bir Eyalet Bir Ürün Fuarı

4. İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranması

5. Japonya'ya İhracatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. Vietnam İş Heyeti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıda, DEİK / Türkiye - Vietnam İş Konseyi ve Vietnam Ticaret Müşavirliği işbirliğinde 17 Kasım 2017 Cuma günü 09:30 - 12:00 saatleri arasında İstanbul River Plaza'da Vietnam Ticaret ve Sanayi Bakanlığı nezdinde Türkiye ziyaretinin gerçekleştirilecek olduğu belirtilmekte olup, Vietnam İş Heyeti ile bir çalışma toplantısının ve ikili iş görüşmelerinin düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 20 firmadan oluşacağı belirtilen söz konusu heyette; kauçuk, lastik, tarım araçları, pirinç, baharat gibi tarımsal ürünler, çay kahve üretimi ve satışı, elektrikli araçlar ve gıda işleme makineleri sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçı Türk firmalarla B2B görüşmeleri gerçekleştirmek istedikleri ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu etkinliğe katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen firmaların 15 Kasım 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK ile iletişime geçmelerinin gerektiği ifade edilmekte olup, anılan iş heyetinin listesi ekte yer almaktadır. Detaylı bilgi için DEİK'in yetkili kişisinin iletişim bilgileri ekte yer almaktadır.

EK1: Vietnam İş Heyeti Listesi

Detaylı Bilgi İçin:

Tülin AVCI

Tel: 0212 339 50 37

E-posta: tavci@deik.org.tr

2. IFAT 2018 - Uluslararası Atık Su, Arıtma Sistemleri, Katı Atık, Geri Dönüşüm Sistemleri ve Araç Üstü Ekipmanları Fuarı

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, Almanya'nın Münih şehrinde, 14 - 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olduğu belirtilen IFAT 2018 - Uluslararası Atık Su, Arıtma Sistemleri, Katı Atık, Geri Dönüşüm Sistemleri ve Araç Üstü Ekipmanlar Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası'nca gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarın; çevre teknolojileri ve atık yönetimi konusunda dünyanın büyük fuarı olarak nitelendirildiği, bahse konu fuara İstanbul Ticaret Odası'nın Hall A1 (Atık Su, Arıtma Sistemleri), Hall B4 (Katı Atık, Geri Dönüşüm Sistemleri) ve Hall C5 (Araç Üstü Ekipmanlar, Cadde Temizliği)'de katılım sağlayacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca, anılan fuara Türkiye milli iştiraki katılım ücretinin 550 Euro / m2 olduğu ifade edilmekte olup, detaylı bilgi için İstanbul Ticaret Odası'ndan yetkili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin

Esra YILMAZ

Tel: 0212 455 65 10

E-posta: esra.yilmaz@ito.org.tr

Mustafa ÇAĞLAYAN

Tel: 0212 455 61 08

E-posta: mustafa.caglayan@ito.org.tr

3. 12. Kamboçya İthalat - İhracat ve Bir Eyalet Bir Ürün Fuarı

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 15 - 18 Aralık 2018 tarihleri arasında Punom Pen / KAMBOÇYA'da "12. Kamboçya İthalat-İhracat ve Bir Eyalet Bir Ürün" fuarının düzenleneceği ve söz konusu fuarda tarımdan oto yedek parçalarına kadar pek çok ürün ve hizmetin sergilenebileceği ifade edilmekte olup, söz konusu fuarlara katılımın Kamboçya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra firmalarımızın iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017 / 4 Sayılı Karar" kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri"nde yer almasının gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuarın, fuar katılımcı formu ve iletişim bilgileri ekte yer almakta olup, anılan fuara katılmak isteyen firmaların katılımcı bilgilerini, en geç 02 Aralık 2018 tarihine kadar iletmelerinin büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.(7231)

EK2: Davetiye

EK3: Katılım Formu

4. İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İran'ın Türkiye'den yapılan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamı eşyaların ithalatındaki belgeler için uyguladığı konsolosluk onayı şartı nedeniyle, mütekabiliyet unsuru çerçevesinde İran menşeli tüm eşyaların ithalatına ilişkin belgelerde 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren imza ve mühür tasdiki aranması uygulamasının başlatıldığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, takip eden süreçte İran tarafından bundan böyle ithalatta konsolosluk onayının istenmeyeceğinin bildirilmesi sebebiyle, mütekabiliyet çerçevesinde, 17 Ekim 2017 tarihi itibari ile İran'dan yapılan ithalata ilişkin belgelerde aranan ve İran'daki Türk konsolosluklarınca yapılan imza ve mühür tasdiki uygulamasının kaldırılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

5. Japonya'ya İhracatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tokyo Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Japonya'ya yapılacak kanatlı eti ihracat sevkiyatlarında, ülkemizce daha önce sunulan işletme listesinde yer alan firma bilgilerinin aynı şekilde Sağlık Sertifikasında da yer almasının gerektiği ve firma unvanı ile adres bilgilerinin işletme listesi ve Sağlık Sertifikası üzerinde aynı şekilde kullanımına dikkat edilmesinin gerektiği yönünde Japonya'nın ilgili makamlarından bir uyarı alındığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Japonya'ya yapılan ihracatlar sırasında kullanılan belgelerde, kod, varsa doğru girilmesi; düzeltilen yerlere mühür ve imzanın atılması; mühür, kaşe, imza veya tarihin eksik doldurulmaması; büyük / küçük harf kullanımına dikkat edilmesi; kısaltma yapılmışsa aynı şekilde her kısımda aynı kısaltmanın devam ettirilmesi hususlarında özen gösterilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Japonya'ya yapılacak ihracatlarda firmalarımızın gereksiz bekleme süreleri ve maliyetlere maruz kalmamasını teminen, ihraç ürününe eşlik eden belgelerin Japon tarafına daha önce bildirilmiş olan yazı, mühür, format ve şekillere uygun şekilde düzenleneceğinden emin olunması; imza, büyük - küçük harf, noktalama işaretleri, kısaltma ve benzeri bilgilerin Japon tarafına daha önce bildirildiği şekilde iletilmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir. Japonya'ya kanatlı eti ihraç edebilecek işletmelerin listesi ekte yer almaktadır.

EK4: Kayıtlı İşletme Listesi


Ekler:
2017-221.doc
Kamboçya Ithalat-Ihracat ve Bir Eyalet Bir Urun Fuarinin Davetiyesi.pdf
Kamboçya Ithalat-Ihracat ve Bir Eyalet Bir Urun Fuarinin Katilim Formu.pdf
Kayitli Isletme Listesi.xlsx
Vietnam Is Heyeti Listesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.