2017/226 Sirküler (08.11.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-226

Sayın Üyemiz;

1. Pazara Giriş Uygulamaları

2. Tunus İthalat Denetimleri

3. Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Pazara Giriş Uygulamaları

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan Krallığı Standartlar Kurumu'nun (SASO) internet sayfasında yer alan plastik ürünlerin pazara giriş sürecine (başvuru, tescil vs.) ilişkin bölüme dair hazırlandığı belirtilen çevirinin bir örneği ekte yer almaktadır.(7417)

EK1: Plastik Ürünlerim Pazara Giriş Sürecine İlişkin Çeviri

2. Tunus İthalat Denetimleri

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tunus'ta dış ticaret açığının giderek artması ve döviz sıkıntısının önemli boyutlara varması nedeniyle yerli ürün kullanımının teşvik edilmesi ve artan dış ticaret açığının dengelenmesi amacıyla;

· Tunus Merkez Bankası'nın ithalatı öncelikli ve zaruri olmayan bazı ürünlerin ithal işlemleri için Tunus'ta yerleşik bankaları, kredi mektubu vermemeleri ve ithalatçıların hesaplarında fatura bedeli karşılığı Tunus Dinarı bulundurmaları kaydıyla akreditif açılması konusunda talimatlandırdığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, Tunus Ticaret Bakanlığı ile Tunus Merkez Bankası'nın yayımladıkları ortak genelgeyle, ithalat üzerindeki denetimleri arttırmak amacıyla, 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren Tunus'taki ithalatçı ülkelerin gümrük belgelerini ekleme zorunluluğunun getirildiği ve esasen bu taleple gümrük beyanlarında şeffaflığın sağlanmasının ve fiyatların düşük gösterilmesinin hedeflendiğinin kaydedildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu ürün listesinde tüketim malı niteliğinde olan peynir, doğal bal, çikolata, alkollü içecekler gibi ürünlerin yanı sıra hammadde / ara mal / yedek parça niteliğinde bulunan ya da yerli üretiminde sorun olan kozmetik ürünler, oto yedek parçaları ve mekanik araçların bulunduğu belirtilmektedir.

· Diğer taraftan, Gümrük İdaresi, Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın ortak tebligatı ile ithalatında Gümrük Çıkış Beyannamesi aranabilecek bazı gıda, kozmetik, plastik, giyim, elektronik, otomotiv sanayi ürünleri ile oyun / eğlence kapsamlı ürünleri içeren daha dar kapsamlı ürün listesinin de Gümrük İdaresi'nin sitesinde yayımlandığı bildirilmektedir.

· Bunlara ek olarak, Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde kozmetik, oyuncak ve okul malzemeleri ile ilgili uygunluk belgesinin aranması suretiyle ürün güvenliği kontrolü yapılması konusunda bir kararın yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda bahse konu üç karara konu ürünlerde çakışmaların olması nedeniyle, ihracatçı firmalara yol gösterebileceği düşüncesiyle Tunus Ticaret Müşavirliğimizce anılan ürünlerin üç ayrı sütunda bir araya getirilen tablonun hazırlandığı belirtilmekte olup, söz konusu tablonun bir örneği ekte yer almaktadır.(7418)

EK2: Akreditif için Tunus Dinarı

3. Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın 22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edilmekte olup, ülkemizdeki işleyişini yürüten Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu'nun çalışmaları kamu ve özel sektör işbirliği ile sürdürüldüğü belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu anlaşma temelinde ülkemiz ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'den müteşekkil Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) revizyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek Ticaretin Kolaylaştırılması Faslı müzakerelerinde vizyon sağlanması açısından sektörün değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere; EFTA pazarında karşılaşılan gümrük ve diğer sınır idareleri kontrolleri, bu ülkelerdeki iş ortaklarının ihracat ürünlerine konu belge usul ve edinim süreleri, DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması hükümlerine aykırı olarak maruz kalınan tarife dışı engeller ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, var ise belge örnekleri ile birlikte, en geç 10 Kasım 2017 Cuma günü saat 14.00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(7432)

EK3: Görüş Bildirim Formu


Ekler:
2017-226.doc
Akreditif için Tunus Dinari.pdf
Ceviri.pdf
EK GORUS SORMA FORMU.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.