2017/227 Sirküler (10.11.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2017 / 227

Sayın Üyemiz,

İlgi: 24.10.2017 tarihli ve 2017 / 210 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. Bölümü'nün A kısmının 2. Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale getirildiği,

Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesinin gerektiği, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği belirtilerek "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem - 1 ya da Yöntem - 2 Yetki Belgesi'ne sahip olmayan tartı aleti operatörlerinin ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım işlemini yapamayacağı, söz konusu tartım hizmetinin Bakanlıkça yetkilendirilen vewww.tmkt.gov.tradresinde yayımlanan tartı aleti operatörleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ilgili Yönerge'nin 12'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, doğrulanmış, brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteyneri tesisine kabul eden Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Yetki Belgesi'ne sahip kıyı tesisi işletmesinin, konteyneri gemiye yüklemeden önce söz konusu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem - 1 uyarınca tespit ederek veya ettirerek yükletene ve taşıyana / hat operatörüne bildirmesi gerektiği ve yine aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemiye yüklenemediği ifade edilmektedir.

Anılan Yönerge çerçevesinde tesislere tanınan yetki belgesi alma süresi muafiyetinin 27 Eylül 2017 tarihi ile sona erdiği, DBA Yetki Belgesi olmayan kıyı tesislerinin, dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlığının tespit edilmesi hizmeti vermemesi ve DBA Yetki Belgesi bulunmayan dolu konteynerleri tesisine kabul etmemeleri gerektiği belirtilmekte olup, bu hususlara uyulup uyulmadığının Liman Başkanlıklarınca denetleneceği ve uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ilgili Yönerge'nin 28'inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı bildirilmektedir.(7504)

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.