2017/229 Sirküler (14.11.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-229

Sayın Üyemiz;

1. SMM 2018 Uluslararası Denizcilik Fuarı

2. REACH CLP Biyosidal Aylık Bültenİ

3. FINE FOOD AUSTRALIA 2018 Fuarı

4. Ukrayna Anti - Damping Soruşturması

5. Tunus'taki İthalat Denetimleri Hakkında - Güncelleme

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. SMM 2018 Uluslararası Denizcilik Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Hamburg / Almanya'da 04 - 07 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenleneceği belirtilen SMM 2018 Uluslararası Denizcilik Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği'nce 4. kez organize edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarı, makine aksamı üreticilerinden tedarikçilere, armatörden finans uzmanlarına kadar gemicilik ve açık deniz piyasasıyla ilgilenen çok çeşitli ziyaretçi kitlesinin izlemesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuara başvuruda bulunmayı planlayan firmaların 08 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak, İİB Genel Sekreterliği'nin 0212 454 05 01 - 02 numaralı faksına veya gemi@iib.org.tr e-posta adresine iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir. Detaylı bilgi için Gemi ve Su Ürünleri Koordinasyon Şubesi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(7475)

EK1: SMM 2018 Fuarı'nın Ön Başvuru Formu

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Selin ÖZSOY

Gemi ve Su Ürünleri Koordinasyon Şubesi

Tel: 0212 454 09 99

2. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği; Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,

Diğer taraftan; 1272 / 2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü bulunduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği,

Bu çerçevede, sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenine http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten108.pdf adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.(7478)

3. FINE FOOD AUSTRALIA 2018 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Melburn / Avustralya'da 10 - 13 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenleneceği belirtilen "FINE FOOD AUSTRALIA 2018 Uluslararası Gıda Ürünleri - Makineleri - Restoran Ekipmanları Fuarı”nın millim katılım organizasyonunun 3. kez İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan fuara katılmak isteyen firmaların ekte yer alan ön başvuru formu ve fuar katılımcı sözleşmesini firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak ve katılım payı 1. taksit ödemesine dair banka dekontu ile birlikte, en geç 29 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği'nin (kurumeyve@iib.org.tr) e-posta adresine göndermelerinin gerektiği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için İİB Genel Sekreterliği'nin yetkili kişilerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(7496)

EK2: Başvuru Formu

EK3: Fuar Katılım Sözleşmesi

Detaylı Bilgi İçin

Fındık - Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

Samet ÖZGÜNDÜZ (0212 454 07 62)

Erdal BAŞAR (0212 454 05 48)

Zühal DUMAN (0212 454 07 63)

Faks: 0212 454 05 01

E-posta: kurumeyve@iib.org.tr

4. Ukrayna Anti - Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 2 Kasım 2017 tarihli ve 206 sayılı Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime göre; Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve ülkemiz menşeili "Enjektörler” (9018.31 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı bir anti - damping soruşturmasının başlatıldığı bildirilmekte olup, söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair bildirimin Türkçe tercümesi ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'nın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturmaya açılış bildiriminin Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 30 takvim günü içinde taraf olma taleplerini ve Ukraynaca dilinde hazırlayacakları bilgi ve belgeleri soruşturma otoritesine yazılı olarak sunmalarının gerektiği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı alında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve / veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.(7542)

EK4: Bildirim

EK5: Kiev Büyükelçiliği Yazısı

5. Tunus'taki İthalat Denetimleri Hakkında - Güncelleme

İlgi: 08.11.2017 tarihli ve 2017 / 226 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Tunus'ta dış ticaret açığının giderek artması ve döviz sıkıntısının önemli boyutlara varması nedeniyle yerli ürün kullanımını teşvik edecek uygulamalar hakkında bilgi verilmişti.

Bu kapsamda, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ilgide kayıtlı yazı ekinde duyurulan listede yer alan ürünlerin yetkililerce tekrar gözden geçirildiği ve bazı ekleme ve çıkarmaların yapıldığı ifade edilmekte olup, Tunus Ticaret Müşavirliğimizce üç sütun olarak bir araya getirilen ve bir örneği ekte yer alan tablonun gelişmeler çerçevesinde yeniden düzenlendiği bildirilmektedir.

Söz konusu listeden de görüleceği üzere, ayçiçeği tohumu, hazırlanmış sebze meyve ürünleri, plastik borular - kaplama - banyo malzemeleri, buzdolapları, akümülatörler, televizyon cihazları, fırınlar gibi tüketici ürünleri, listeye eklenirken, araç lastikleri, üretime yönelik kağıt / kartonlar, örme ve örülmemiş giyim eşyası, su geçirmez ayakkabılar, sanayide kullanılan camlar, demir - çelik boru ve profiller, alüminyum çubuklar ve profiller, kazanlar, vinçler, cep telefonları, prefabrik yapılar, şırıngalar ve çakmaklar gibi çeşitli ürünlerin listeden çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, söz konusu liste kapsamı ürünlerin akreditif işlemleri için ithalatçının kendi kaynaklarını teminat göstermesi şartı konusunda bankaların talimatlandırıldığı bildirilmektedir.(7546)

EK6: Düzeltilmiş Tüketim Malları Listesi


Ekler:
2017-229.doc
Bildirim.doc
Duzeltilmis Tuketim Mallari Listesi.pdf
Fine Food Australia 2018 Fuari Katilim Sozlesmesi.pdf
Fine Food Australia 2018 FuariOn Basvuru Formu.pdf
Kiev Buyukelçiligi Yazisi.pdf
SMM 2018 Fuarinin On Basvuru Formu.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.