2017/238 Sirküler (23.11.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-238

Sayın Üyemiz;

1. Helal Expo 2017 Alım Heyeti Programı

2. Avrupa Birliği / Analog Ülke Talebi

3. Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4. Türkiye - Birleşik Krallık 6. Dönem JETCO Toplantısı'nın İPTALİ

5. TS 13717 / tst T1 Keçiboynuzu (Harnup) Pekmezi Standart Tasarısı

6. METS 2018 Fuarı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V


1. Helal Expo 2017 Alım Heyeti Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, 23 - 25 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenleneceği belirtilen "5. OİC (İslam İşbirliği Teşkilatı) Helal Expo” etkinliğine yönelik olarak 22 - 25 Kasım 2017 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda, yabancı firma / kurum / kuruluş yetkililerinin katılımıyla bir Alım Heyeti programının gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, söz konusu programa ilişkin Türkçe ve İngilizce programlarının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK1: Broşür (İngilizce)

EK2: Broşür (Türkçe)

EK3: İngilizce Tanıtım - Yazısı

EK4: Türkçe Tanıtım Yazısı

2. Avrupa Birliği / Analog Ülke Talebi

Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Alüminyum Radyatörler” (76.15.10.10, 76.15.10.80, 76.16.99.10, 76.16.99.90 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı tatbik edilmekte olan nihai anti - damping önlemine ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturmasının (expiry review) başlatıldığı belirtilmekte olup, konuya ilişkin 9 Kasım 2017 tarihli AB Resmi Gazetesi'nin nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.377.01.0011.01.ENG&toc=OJ:C:2017:377:TOC internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, halihazırda devam etmekte olan bahse konu soruşturma çerçevesinde, ÇHC'nin pazar ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle "normal değer” ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye'nin "piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke” (analogue country) olarak değerlendirildiği belirtilmektedir.

Mezkur soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye'de üretim ve satışın olup olmadığına dair firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgilerinin talep edilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde olmak isteyen firmalarımızın, en geç 23 Kasım 2017 Perşembe günü saat 12.00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) başvurmaları rica olunur.(7761)

3. Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 4734 sayılı kanunun 63. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan düzenleme ile yapım işlerinde kullanılacak ve Bakanlıkları tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine ve ekipmanın yerli malı olması şartının getirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilmek üzere, Bakanlıkları tarafından hazırlanan ve ekte yer alan yazıda bulunan "Yapım İşlerinde Kullanılan ve Yerli Malı Olma Şartı Getirilen Makine ve Ekipman Listesi”ne ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 24 Kasım 2017 Cuma günü saat 15.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(7758)

EK5: Yapım İşlerinde Kullanılan ve Yerli Malı Olma Şartı Getirilen Makine ve Ekipman Listesi

EK6: Görüş Formu

4. Türkiye - Birleşik Krallık 6. Dönem JETCO Toplantısı'nın İPTALİ

İlgi: 11.10.2017 tarihli ve 2017 / 199 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Türkiye - Birleşik Krallık Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi 6. Dönem Toplantısı'nın 28 - 29 Kasım 2017 tarihlerinde Londra'da düzenlenmesinin planlandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan yazıda, söz konusu toplantı programının değişikliği sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilmektedir.

5. TS 13717 / tst T1 Keçiboynuzu (Harnup) Pekmezi Standart Tasarısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 13717 / tst T1 Keçiboynuzu (Harnup) Pekmezi”nin standart tasarısının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, mezkur standart tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 27 Kasım 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(7771)

EK7: Standart Tasarısı

EK8: Görüş Formu

6. METS 2018 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Amsterdam / Hollanda'da 13 - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olduğu belirtilen METSTRADE 2018 Denizcilik Ekipmanları Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği'nce organize edilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuara başvuruda bulunmayı planlayan firmaların 12 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak İİB Genel Sekreterliği'nin 0212 454 05 01 - 02 numaralı fakslarına veya gemi@iib.org.tr e-posta adresine gönderilmesinin gerektiği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Gemi ve Su Ürünleri Koordinasyon Şubesi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

EK9: METSTRADE 2018 Fuarı Ön Başvuru Formu

Bilgi için İrtibat

Selin ÖZSOY

Tel: 0212 454 09 99

Faks: 0212 454 05 01 - 02


Ekler:
126732ek_00001516 (1).tiff
2017-238.doc
Brosur (Ingilizce).pdf
Brosur (Turkçe).pdf
EK GORUS SORMA FORMU.doc
Gorus Formu.xlsx
Ingilizce Tanitim Yazisi.pdf
METSTRADE 2018 Fuari On Basvuru Formu.pdf
Turkçe Tanitim Yazisi.pdf
Yapim Islerinde Kullanilan ve Yerli Mali Olma Sarti Getirilen Makine ve Ekipman Listesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.