2017/062 Sirküler (28.03.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-062

Sayın Üyemiz;

1. Tacikistan'ın Vize Uygulamasındaki Değişiklik

2. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

3. Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi

4. Fine Food Australia 2017 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

5. MS Taslaklarının Görüşe Gönderilmesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Tacikistan'ın Vize Uygulamasındaki Değişiklik

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Tacikistan vizesi almak isteyen yabancıların gerekli belgelerinin www.visa.gov.tj adresinden temin ederek Tacikistan'ın yurdışındaki temsilciliklerine ve vize süresinin uzatılması için Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğüne iletmelerinin gerekmekte olduğu bildirilmektedir.

Yazının devamında, Tacikistan'ın havalimanlarındaki "kapı vize” uygulamasına devam edildiği belirtilmekte olup, Tacikistan'a gelmeden önce anılan internet adresinden yapılacak başvurunun sonucunda sistemin vereceği onay belgesinin havalimanlarındaki konsolosluk ofislerine sunulmasının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Tacikistan'ın elektronik vize uygulaması ile e-vize uygulamasının farklı olduğu belirtilmekte olup, e-vize başvurusunun www.evisa.tj adresinden yapıldığı ifade edilmektedir. Alınan vizelerin tek girişli 90 günlük(fiili kalma süresi 45 günü aşmamak kaydıyla) olduğu ve e-vizenin süre uzatımına tabi olmadığı belirtilmektedir.(1740)

2. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

İlgi: 21.03.2017 tarihli ve 2017/057 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; mısır hakedişlerine ait Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 17.03.2017 tarihli ve 21246 sayılı yazılarına yer verilmişti.

Bu defa, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen söz konulu ürüne ilişkin 23.03.2017 tarihli ve 22543 sayılı yazılarının bir fotokopisi ekte yer almaktadır.(1722)

EK1: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı

3. Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden alınan yazıda, Odaları tarafından her iki yılda bir istikrarla düzenlenen, yarım yüzyıldır başarıyla sürdürülen ve madencilik dünyası nezdinde haklı bir saygınlık kazanan Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi'nin yirmi beşincisinin, 11-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Starlight Resort Hotel, Kızılağaç/Antalya'da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu kongrenin, madencilikle bağlantılı çeşitli alanlardan, birçok ülkeyi temsil eden akademisyenleri, mühendisleri, danışmanları, yöneticileri, politikacıları, yatırımcıları, endüstri uzmanlarını ve tedarikçileri bir araya getiren, geniş bir platformun olduğu belirtilmekte olup, anılan kongre/serginin 40 civarında ülkenin iştiraki ve binin üzerinde delegenin katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük madencilik etkinliği olduğu belirtilmektedir.

Madencilik Sektörünün geleceğinin tartışıldığı bu dönemde gerçekleştirilecek olan kongrede; dört gün boyunca, hem geleneksel madencilik konu ve sorunlarının, hem de madenciliğin sürdürülebilirliğinin bilimsel, teknik boyutları ve bunların toplumsal yansımalarının ele alınacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu kongre/sergiye katılmak isteyenlerin http://imcet.org.tr/formlar/kayit_tr.pdf adresinden kayıt yaptırmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmekte olup, anılan organizasyonun detaylı bilgileri ekte yer almaktadır.(1772)

EK2: Detaylı Bilgiler

4. Fine Food Australia 2017 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(İİB)'nden alınan yazıda, Sidney/Avustralya'da 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek "Fine Food Australia 2017 Uluslararası Gıda Ürünleri- Makineleri- Restoran Ekipmanları Fuarı”nın milli katılım organizasyonunun bu sene de İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(KUMİB) tarafından gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin yerinde görülmesi ve geliştirilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan anılan fuarın, ülkemiz milli katılımında yer alacak firmalara İİB Genel Sekreterliği'nce;

· Stand alanı kiralanması

· Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

· Ürünleri nakliyesi, gümrükleme ve stand teslimi

· Reklam ve tanıtım

hizmetlerinin verileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların, Ek'te yer alan Başvuru Formu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni firma kaşesi, yetkili imzasıyla beraber doldurarak ve katılım payının 1. Taksit ödemesine dair banka dekontu ile birlikte, 17 Nisan 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin kurumeyve@iib.org.tr adresine göndermelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

EK3: Başvuru Formu

EK4: Fuar Katılım Sözleşmesi

5. MS Taslaklarının Görüşe Gönderilmesi

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'ndan alınan yazıda, temel görevleri Avrupa Birliği ile uyumlu "Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi”ni kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK)'nun tekstil sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek standartları ve mesleki yeterliliklerin hazırlanması konusunda Sendikalarının yetkilendirildiği ifade edilmekte olup, söz konusu MYK'nin yazıları ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, sendikaları tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde tekstil sektöründe yer alan 27 adet meslek standardı ve 15 adet ulusal yeterliliğin resmi gazetede yayımlanarak ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik olarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, 5544 sayılı MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; yürürlükte olan ulusal meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellendiği ifade edilmekte olup, Sendikaları tarafından gerekli araştırma, inceleme, analiz ve saha çalışmalarının tamamlanarak revize ulusal meslek standartları aşağıda yer almaktadır.

· Ön Terbiye Operatörü(Seviye 3-4)

· Boyama Operatörü(Seviye 3-4)

· Bitim İşlemleri Operatörü(Seviye 3-4)

· Boya Mutfağı Elemanı(Seviye 3)

· Varyant Elemanı(Seviye 3)

Bu çerçevede, söz konusu revize ulusal meslek standartlarına ilişkin detaylı bilgilere http://www.tekstilisveren.org.tr/meslek-standartlari adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(1792)

EK5: MYK Yazısı


Ekler:
2017-062.doc
Basvuru Formu.pdf
Bolge Mudurluklerine Gonderilen Yazi.pdf
Detayli Bilgiler.jpg
Fuar Katilim Sozlesmesi.pdf
MYK Yazisi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.