2018/039 Sirküler (14.02.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-039

Sayın Üyemiz;

1. Zimbabve Yatırım Fırsatları

2. Hong Kong İhale Duyurusu

3. Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları

4. Dökme Demir Çelik Parçaları / Anti -Damping Önlemi

5. 9. Saraybosna İş Forumu

6. Portakal Nektarı Standardı

7. Sudan İthalat Yasakları

8. Ulusal Standart Güncellemesi

9. Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Yaptırımları

10. 2. Uluslararası Endüstriyel Tarım Yatırım Forumu

11. Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Hibeleri Kapsamında Kaynak Tahsisi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Zimbabve Yatırım Fırsatları

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Zimbabve Yatırım Ajansı (Invest Zim) tarafından hazırlanan "2018 Zimbabve'de Fırsatlar ve Yatırım Rehberi” ile anılan ülkede yatırımcı bekleyen projelerin listesi bildirilmekte olup, söz konusu listelerin İngilizce rehberi ve projelerin listesi ekte yer almaktadır.

EK1: Diaspora Project List Final

EK2: Investment Guidelines Brochure 2018

2. Hong Kong İhale Duyurusu

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong Yönetimi tarafından açılan 3 adet ihaleye değinilmekte olup, söz konusu ihale duyurusu (İngilizce ve tercümesi) ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu ihaleyle ilgilenen firmaların http://www.gldetb.gov.hk linkinden yararlanabileceği bildirilmektedir.

EK3: İhale Duyurusu ve Tercümesi

3. Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde güncellenen Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin yayımlandığı bildirilmekte olup, bahse konu Yönergeye Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün http://www.kugm.gov.tr internet sayfasından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

4. Dökme Demir Çelik Parçaları / Anti -Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, AB tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Dökme Demir Çelik Parçaları” (7320.10.50 ve 7325.10.92 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti - damping önlemi soruşturmasına ilişkin 2018 / 140 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin, 30 Ocak 2018 tarihli ve L 25 sayılı AB Resmi Gazatesi'nde yayımlandığı ifade edilmekte olup, bahse konu tedbir kararı kapsamında anılan ürün ithalatına yönelik olarak % 15,5 ila % 38,1 arasında değişen oranlarda anti - damping vergisinin uygulanmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu Komisyon Uygulama Yönetmeliği'ne http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518425641794&uri=CELEX:32018R0140 internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

5. 9. Saraybosna İş Forumu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçı Meclisi'nden alınan yazıda, 24 - 27 Nisan 2018 tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Bank International ve İslam Kalkınma Bankası İşbirliği ile "9. Saraybosna İş Forumu”nun düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, odağında yabancı yatırımların teşviki ve Güneydoğu Avrupa'da yer alan ülkeler arasındaki ekonomik bağların ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, 30 farklı ülkeden gelecek katılımcılar arasında diyalog kültürünün canlandırılması olan ve Bosna Hersek'in yabancı yatırımcılara tanıtılması vasıtasıyla ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulması amaçlanan 9. Saraybosna İş Forumu'na çevre ve bölge ülkelerden işadamlarının katılımının beklendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu foruma ilişkin ayrıntılı bilgilere www.sarajevobusinessforum.com adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmekte olup, anılan forumun taslak programının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK4: Saraybosna İş Forumu Taslak Programı

6. Portakal Nektarı Standardı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 11915: 2012 tst T3 Portakal Nektarı” standardına ilişkin tadil tasarısı iletilmekte olup, bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, mezkur tadil tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 19 Şubat 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK5: Görüş Bildirim Formu

7. Sudan İthalat Yasakları

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden yazıda, Sudan'da yürütülen ekonomik reform programı kapsamında söz konusu ülkenin Ticaret Bakanlığı tarafından bazı ürün gruplarına yönelik geçici ithalat yasağının uygulanmaya başladığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, et ve et ürünleri, canlı hayvan, süt ve süt ürünleri (süt tozu ve bebek sütü hariç), meyve suları, helva, balık, meyve ve sebzeler, kakaolu mamuller (çikolata vb), makarna ve türevleri, bitkisel yağlar (ham ve rafine olmayanlar hariç), cansız süs bitkileri, bazı kumaşlar, oyuncak, evcil kuşlar, canlı çiçek ve bitkiler, şemsiye, deterjan, sünger ve temizlik bezlerinin Sudan'a ithalatının anılan kararla geçici süreyle yasaklandığı ifade edilmektedir.

8. Ulusal Standart Güncellemesi

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca (MYK) yürürlükte olan Meslek Standartları'nın en geç 5 yılda bir yeniden değerlendirildiği ve gerekli görülen meslek standartlarının yenilendiği belirtilmektedir. TİM tarafından 2012 yılında hazırlanan Dış Ticaret Elemanı ve Dış Ticaret Sorumlusu meslek standartları başta olmak üzere ticaret sektörü için diğer kurumlar tarafından 2013 yılında hazırlanan Pazarlama Elemanı, Sorumlusu ve Yöneticisi meslek standartlarının ve yeterliliklerin güncellenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, meslek standartlarına ve yeterliliklerine http://myk.gov.tr/guncelleme adresinde yer alan ticaret alanından bahse konu taslak standartlara ulaşılabileceği ifade edilmekte olup, söz konusu mesleklerin standartlarına ve yeterliliklerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 20 Şubat 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK6: Görüş Bildirim Formu

9. Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Yaptırımları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemizin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) uluslararası hukuk çerçevesinde nükleer ve balistik füze programına son vermesini teminen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan ve söz konusu ülkeye yatırım uygulanmasını öngören kararlarına katılmakta ve anılan yaptırımları uygulamakta olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, BMGK'nın 1718 (2006), 1874 (2009), 2094 (2013) ve 2270 (2016) kararlarını iç hukukumuza yansıtan 2006 / 36, 2009 / 17 ve 2016 / 11 sayılı Başbakanlık Genelgelerine ilave olarak, BKGM'nın 2321 (2016) kararının uygulanmasını teminen, önceki BKGK yaptırım kararlarını da (1718, 1874,2087, 2094,2270, 2321) içeren 2017 / 9950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

BMGK'nın 2017 yılında aldığı 2356, 2371, 2375 ve 2397 kararlarla, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kapsamının genişletilmiş olduğu ifade edilmekte olup, bu ülke vatandaşları ve kuruluşları ile yeni iş ortaklığı tesis edilemeyeceği; mevcut iş ortaklıklarının sonlandırılacağı; K. Kore'ye doğalgaz ve kondensatları, rafine petrol ürünleri, ham petrol satışı ve nakliyatının yapılamayacağı; bu ülkeden kurşun ve kurşun cevheri, balık, deniz kabukluları, yumuşakçalar ve diğer her türlü deniz omurgasızları dahil deniz mahsulleri, kumaş ve mamul veya yarı mamul konfeksiyon ürünleri dahil olmak üzere muhtelif tekstil ürünlerinin tedarik edilemeyeceği ve bu ürünlere yönelik ilave hususların yaptırıma bağlanacağı bilgisinin edinildiği belirtilmektedir.

10. 2. Uluslararası Endüstriyel Tarım Yatırım Forumu

İlgi: 09.02.2018 tarihli ve 2018 / 034 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 5 - 8 Mart 2018 tarihlerinde 2. Uluslararası Endüstriyel Tarım Yatırım Forumu'nun gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Bu defa, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilciliğimiz tarafından iletilen söz konusu forumun taslak programının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK7: Taslak Programı

11. Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Hibeleri Kapsamında Kaynak Tahsisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Norveç Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Norveç, Liechtenstein ve İzlanda'nın Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Hibeleri kapsamında, Avrupa'da bölgesel işbirliğini teşvik etmek ve sınır aşan projeleri desteklemek üzere 146 milyon NOK (yaklaşık 15 milyon Avro) kaynak tahsis ettiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, ilgili açıklamada ayrıca, bölgesel işbirliğinin teşviki için ayrılan 34,5 milyon Avro'luk kaynağın ilk kısmını oluşturan 15 milyon Avro'luk bölümü için proje çağrısında bulunulduğu, sağlıktan sivil topluma çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek projelerin finansmanında kullanılacak bu kaynaktan 15 Avrupa Birliği ülkesinin (Bulgaristan, Hırvatistan, GKRY, Çekya, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Portekiz, Slovakya, Slovenya) yanı sıra aralarında ülkemizin de yer aldığı 10 ülkenin daha faydalanabileceği, proje tekliflerinin ise en az 3 ülke tarafından ortak olarak sunulmasının gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, söz konusu kaynağa ilişkin detaylı bilgilere https://eeagrants.org/regionalcooperation adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.


Ekler:
2.Uluslararasi Endustriyel Tarim Yatirim Forumu Taslak Programi.pdf
2018-039.doc
Diaspora Project List Final.pdf
Gorus Bildirim Formu.docx
Gorus Bildirim Formu.xlsx
Ihale Duyurusu ve Tercumesi.pdf
Investment Guidelines Brochure 2018.pdf
Taslak Programi.pdf
TS 11915 - tst T3 PortakalNektari Standardi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.