Detaylı Rapor
English

2018/092 Sirküler (11.05.2018)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-092

Sayın Üyemiz;

1. ABD / Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

2. İran'a Taşımalar

3. TS 13358 / tst T1 Lor Peyniri Standardı Tadil Tasarısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. ABD / Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

İlgi: 27.03.2018 tarihli ve 2018 / 069 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli "Filmaşin” ithalatına karşı yürütülen anti - damping ve telafi edici vergi soruşturmalarına ilişkin nihai kararın 20 Mart 2018 tarihinde ITA tarafından açıklandığı iletilerek ülkemiz firmaları için hesaplanan telafi edici vergi ve anti - damping marj oranları bildirilmişti.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından 1 Mayıs 2018 tarihinde zararın mevcudiyetine dair nihai karara hükmedilmiş olduğu belirtilmekte olup, telafi edici vergi soruşturması kapsamında "kritik şartlar” konusunda olumsuz bulguya ulaşıldığı ve vergilerin geriye dönük uygulanmaması yönünde karara varıldığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu vergilerin (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından verilecek talimatla 10 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

2. İran'a Taşımalar

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemizden İran'a giden İran varışlı veya İran'a transit bazı araçlarda yer alan ve İsrail ile ilişkisi bulunan ürünler hakkında zaman zaman ortaya çıkan sorunların gerek nakliyatçı gerek ihracatçı firmalarımızı zor durumda bıraktığı, Tahran Ticaret Müşavirliğimizce yapılan gözlemlere göre, İran gümrük yetkililerinin konuyu Savcılığa aktarmaları halinde söz konusu araçların geri gönderilerek yüklerine el koyulması uygulamasına başvurulabildiği gibi, hem araçların hem yüklerin alıkonmasının da mümkün olabildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, konunun yasal çerçevesinin öğrenilmesini teminen Ticaret Müşavirliğimizce yapılan araştırmada, uygulamanın 19 Ekim 1992 tarihinde yürürlüğe giren 20 Eylül 1992 tarihli "İsrail'e Karşı Yaptırıma Yönelik İslam Ülkeleri Ortak Kanunu”na dayandığının tespit edildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu kanunun gayriresmi tercümesinin yapıldığı, ihraç ürünlerimizin İran'a veya İran üzerinden diğer ülkelere taşınması konusunda dikkat edilmesinde fayda görülen hususları da içeren Müşavirliğimiz değerlendirmesinin de bulunduğu bilgi notunun bir örneği ekte yer almaktadır.

EK1: Bilgi Notu

3. TS 13358 / tst T1 Lor Peyniri Standardı Tadil Tasarısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 13358 / tst T1 Lor Peyniri Standardı Tadil Tasarısı”nın bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu tasarıya ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK2: Standart Tadil Tasarısı

EK3: Görüş Formu

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Bilgi Notu.pdf 875,02 KB İndir
Gorus Tablosu.xlsx 34,79 KB İndir
Standart Tadil Tasarisi.pdf 26,68 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.221.75.115
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3574