Pazara Giriş Belgeleri Desteği


Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum, kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

Mevzuat ve Gerekli BelgelerBaşvuru İçin Gerekli Bilgi Belgeler ve Ekler

 

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum, kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

(1) Karar kapsamında şirketlerin, Genelge'de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri % 50 oranında desteklenir.

(2) Karar kapsamında Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.

(3) Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(4) Karar kapsamında bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ

Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde şirketlerin Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer alan belgelere ilişkin alım giderleri desteklenir.

Bu madde kapsamında desteklenen gider kalemleri şunlardır:

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b) Belgelendirme tetkik giderleri

c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

ç) Test/analiz raporu giderleri

d) Zorunlu Kayıt Ücretleri

e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti

f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Destek kapsamındaki belgelerin listesi Bakanlıkça belirlenir.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİ

Küresel firmalara mal satmak için gerekli üretim standartlarının karşılanması ile ilgili harcamaların desteklenmesidir.

- Makine, Ekipman ve Donanım Alımının Desteklenmesi

- Yazılım Alımının Desteklenmesi

- Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretlerinin Desteklenmesi

- Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamalarının Desteklenmesi

Başvuru : Destek başvuruları desteğe konu Pazara Giriş Belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İBGS'ye yapılır. KTZ Yetkinlik Projesi destek başvuruları, proje sahibi tedarikçiler tarafından ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İBGS'ye ibraz edilir.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.