2016/190 Sirküler (28.09.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-190

Sayın Üyemiz;

1. Kuru İncir İlk Yükleme Tarihi

2. Avrupa Birliği'ne Taze Meyve ve Sebze İhracatı

3. Mamul madde ihracatı karşılığı satış

4. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Obezite Güz Sempozyumu

5. Hong Kong İhale Duyuruları

6. Hindistan/Anti-Damping Önlemi

7. ABD/Telafi Edici Vergi/Anti-Damping Önlemleri

8. ABD/Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1-Kuru İncir İlk Yükleme Tarihi

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan 22.09.2016 tarih ve 9737 sayılı yazıda, T.C Ekonomi Bakanlığı'nın 22.09.2016 tarih ve E.130508 sayılı yazısı ile 2016/17 sezonu kuru incir ilk yükleme tarihinin 29 Eylül 2016 Perşembe günü olmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir. (4747)

2-Avrupa Birliği'ne Taze Meyve ve Sebze İhracatı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bir yazıya ve Avrupa Türk Demokratlar Birliği anteti ile Murat KILIÇ'tan alınan ve ekte yer alan yazısına atıfla, Avrupa Birliği'ne taze meyve ve sebze ihracatının geliştirilmesine ve ihraç edilebilecek ürünlere yönelik bilgilere yer verildiği ifade edilmektedir.(4780)

Ek-1: Avrupa Türk Demokratlar Birliği Yazısı

3- Mamul madde ihracatı karşılığı satış

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, TMO stoklarında bulunan yerli ekmeklik ve yerli makarnalık buğdayların (Gaziantep ve Şanlıurfa Şube Müdürlükleri makarnalık buğday stokları hariç olmak üzere), mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği bildirilmektedir.(4807)

Ek-2:Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı (1 sayfa)

4- Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Obezite Güz Sempozyumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) iletilen bir yazıda, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü tarafından27-30 Ekim 2016 tarihlerindeBelconti Resort Otel,Belek Antalya'da3. Obezite Güz Sempozyumu'nun gerçekleştirileceği belirtilmekte olup detaylı bilgilere www.obezite2016.net internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. (4784)

5- Hong Kong İhale Duyuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği yazısına atfen, Hong Kong yönetimince açılan 3 adet ihaleye ilişkin duyuruya değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte yer almaktadır.

Aynı yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Governmet Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden bilgi edinebilecekleri ifade edilmektedir.

Yine aynı yazıda, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.(4758)

Ek-3: İhale Duyurusu İngilizce (1 Sayfa)

Ek-4: İhale Duyurusu Tercümesi ( 1 Sayfa)

6-Hindistan/Anti-Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, Hindistan tarafından ülkemiz menşeli "Soda Külü” (2836.20 Gümrük Tarife pozisyonu altında yer alan) ithalatına ilişkin tatbik edilmekte olan nihai anti-damping önlemine ilişkin olarak 1 Ekim 2015 tarihinde Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından başlatılan gözden geçirme soruşturması kapsamındaki nihai bulgu raporunun 23 Eylül 2016 tarihinde yayımlanmış olduğu http://commerce.nic.in/doc/writereaddata/traderemedies/MOC636105067313174001_adfin_MTR_Soda_Ash_Turkey_Russia.pdf internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Anılan raporda özetle, ilgili Hindistan yerli üretiminin finansal göstergelerinin iyileştiği, artık maddi zararın mevcudiyetinden bahsedilemeyeceği, Türkiye'den yapılan ilgili ürün ithalatında soruşturmaya konu dönem (1 Nisan 2014-31 Mart 2015) için hesaplanan damping marjlarının pozitif olmasına rağmen bu marjların soruşturma konusu dönem sonrasında incelemeye tabi aylarda (1 Nisan 2015-30 Eylül 2015) negatife döndüğü, zarar marjlarının ise her iki inceleme döneminde negatif olduğu ve mevcut önlemler yürürlükten kalsa bile durumun yerli üreticileri etkilemeyeceğine dikkat çekilerek mezkur önlemin yürürlükten kaldırılmasına hükmedildiği ifade edilmektedir. (4810)

7-ABD/Telafi Edici Vergi/Anti-Damping Önlemleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, daha önce duyurusu yapıldığı üzere, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli "Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (7306.61 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 21 Temmuz 2015 tarihinde bir telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) ve bir anti-damping soruşturması başlatılmış olup ITA'nın nihai kararları 21 Temmuz 2016 tarihinde açıklandığından bahsedilmektedir.

Bu defa, mezkûr telafi edici vergi soruşturmasında firmalarımız için hesaplanan marjlara yönelik ITA'ya Bakanlığımız ve firmalarımız temsilcileri tarafından yapılan itirazlar neticesinde ITA nihai kararını 19 Ağustos 2016 tarihinde revize etmiştir. Revize edilen kararın ardından "MMZ Onur Boru Profil Üretim San. ve Tic. A.Ş.” (MMZ) için sübvansiyon marjı % 23,37'den % 9,87'ye inerken "Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti.” (Özdemir) firmasının marjında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Öte yandan, diğer firmalarımız için sübvansiyon marjı ise % 19,06'dan % 12,58'e indirilmiştir. ITA, eşzamanlı yürüttüğü anti-damping soruşturmasının nihai kararında ise MMZ için % 35,66, Özdemir için % 0 ve diğer firmalarımız için % 17,73 oranlarında damping marjları hesaplamıştır.

Bununla beraber, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) zarar analizine ilişkin soruşturmasını tamamlayarak 17 Ağustos 2016 tarihinde zararın varlığına hükmetmiştir. Söz konusu karar 12 Eylül 2016 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-09-12/pdf/2016-21811.pdf linkinden ulaşılması mümkündür.

ITA ve ITC'nin soruşturmalarını tamamlaması neticesinde ABD Ticaret Bakanlığı'nın 13 Eylül 2016 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve birer örneğine https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-09-13/pdf/2016-22000.pdf ile https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-09-13/pdf/2016-22003.pdf internet sitelerinden ulaşılması mümkün olan kararları ile ülkemiz menşeli mezkûr ürün grubu ithalatında ITA tarafından belirlenen oranlarda anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri yürürlüğe girmiştir.(4729)

8- ABD/Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha” (7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.90, 7210.70, 7210.90, 7211.13, 7211.14, 7211.19, 7211.90, 7212.40, 7214.10, 7214.30, 7214.91 7225.11, 7225.19, 7225.40, 7225.99, 7226.11, 7226.19, 7226.20, 7226.91 ve 7226.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı'nın ön kararının 22 Eylül 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ve ülkemiz firmaları için % 42,02 ve % 50 oranlarında damping marjlarına hükmedildiği iletilmiştir.

Bahse konu ön karara ilişkin mezkûr ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.federalregister.gov/documents/2016/09/22/2016-22885/certain-carbon-and-alloysteel-cut-to-length-plate-from-brazil-south-africa-and-the-republic-of internet adresinden ulaşılması mümkündür.(4755)


Ekler:
EK-1 Avrupa Turk Demokratlar Birligi Yazisi.pdf
EK-2 Bolge Mudurluklerine gonderilen yazi.pdf
EK-3 Hong Kong Ihale Duyurusu Ingilizce.pdf
EK-4 Hong Kong Ihale Duyurusu Tercume.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.