Detaylı Rapor
English

2016/013 Sirküler (21.01.2016)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-13

Sayın Üyemiz,

1. T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Şili-Peru-Ekvador Resmi Ziyareti

2. Yatırım Konferansı

3. Ekvador Dış Ticaret Bakanı ile Ekvador'daki Fırsatlar Hakkında Toplantı

4. Ekvator - Peru - Şili Cumhurbaşkanlığı Heyeti Ziyareti

5. Brunei Sultanlığı, Lübnan, Malezya ve Sırbistan İle Yaşanan Sorunlar

6. Kazakistan Heyeti İşbirliği Toplantısı

7. Nor-shipping 2017 Fuarı Ön Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Anıl YILMAZ
Genel Sekreter V.


1. T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Şili-Peru-Ekvador Resmi Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Ocak - 5 Şubat 2016 tarihleri arasında Şili, Peru ve Ekvador'a yapacağı resmi ziyaretler kapsamında, ilgili ülkelerin Devlet Başkanları, Bakanları ve üst düzey yetkililerinin katılımlarıyla onurlandıracağı İş Forumları düzenleneceği, anılan ülkelerde gerçekleştirilecek İş Forumlarının detaylı programı, paket ücretinin kesinleşmesini takiben, ön kayıt yaptıran firma temsilcilerine iletileceği bildirilmektedir.

Söz konusu ziyarete katılmakla ilgilenen üyelerinizin, http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/135/6179 adresinde yer alan ön kayıt formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. (376)

2. Yatırım Konferansı

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Büyük Göller Bölgesi (ABGB) Özel Temsilciliği, ABGB Uluslararası Konferansı İcra Sekreterliği ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı himaye ve eşgüdümünde, 24-25 Şubat 2016 tarihleri arasında Kinşasa'da "Afrika Büyük Göller Bölgesi Özel Sektör Yatırım Konferansı'nın planlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu forum, Demokratik Kongo Cumhuriyeti yanında Afrika Barış ve İşbirliği Çerçeve Antlaşmasını imzalayan diğer 12 üye ülkeyi (Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Kenya, Ruanda, Güney Afrika, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya, Uganda ve Zambiya) kapsayan bir yapıda gerçekleşeceği ve bölgede ilk olma özelliğini taşıdığı ifade edilmektedir.

Anılan forumun, bölgenin dönüşümü için yatırımları harekete geçirmek, bölgesel istihdamı ve verimliliği artıracak kritik önemdeki yatırımlara ivme kazandırmak, bölgesel pazarların bölge içi ticaret yanında dış piyasalarla güçlü bağlantısını sağlamak, yatırımlara yüksek getiri yanında bölgesel refahın yaratılması ve yayılmasına zemin oluşturmak amaçlarını güttüğü belirtilmiştir.

Söz konusu forumun hedefleri, Ek'te yer alan tanıtım dokümanlarında da belirtildiği üzere, katılımcılar için diyalog ve deneyim paylaşımı işlevi görmesi, sunduğu platform aracılığıyla, söz konusu ülkelerde yatırımların desteklenmesi için oluşturulan kurumsal ve düzenleyici çerçeveler hakkında bilgi sunumunu gerçekleştirmesi, yatırım ikliminin iyileştirilmesi için taraflar arasındaki diyalog süreçlerini geliştirmesi ve bölgede sorumlu iş yapma anlayışını oluşturması olduğu belirtilmektedir.

Mezkûr Yatırım Konferansı ile ayrıca, bölgede gelişen ve belirginleşen uzun vadeli yatırım imkânları hakkında farkındalık sunulması, kapsayıcı ve sorumluluk anlayışına uygun iş yapacak yatırımcılara hazır finanse edilebilir yatırım projelerinin tanıtılması ve potansiyel yatırımcılarla yatırım projesi sunucu taraflarının tanıştırılmasının amaçlandığı bildirilmektedir. Ayrıca, kamu-özel sektör ortaklığı modeline (PPP) yönelik destek ve teşvik çalışmalarının da bahsedilen konferans ile gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmiştir. Adı geçen etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.psicinvest.com/ internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir. (370)

Ek-1: Taslak Konferans Gündemi

Ek-2: Etkinlik Broşürü

3. Ekvador Dış Ticaret Bakanı ile Ekvador'daki Fırsatlar Hakkında Toplantı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekvador Dış Ticaret Bakanı Diego AULESTIA ve beraberindeki Ekvador heyeti 29 Ocak 2016, Cuma günü Meclislerini ziyaret edecekleri, Sn. AULESTIA Ekvador'daki fırsatlara ilişkin bir sunum gerçekleştirecek olup katılımcılarımıza Ekvador hakkında detaylı bilgi vereceği bildirilmektedir.

Ekvador ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı, Ekvador katılımcı listesi ve program akışının ekte yer aldığı ilgili etkinliğe katılmayı düşünen firmaların en geç 26 Ocak Salı günü mesai bitimine kadar http://goo.gl/AhXt06 linkinde yer alan başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları gerekmektedir.

Etkinlik tüm sektörlerden firmaların katılımlarına açık olduğu, Endüstriyel Tarım, Demir-Çelik, İşlenmiş Gıda, İnşaat ve Altyapı, Biyoteknoloji, Hizmet (Yazılım Geliştirme, Yabancı Dil Öğretimi, Turizm, Film Prodüksiyonu) sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların katılımlarında özellikle fayda görüldüğü iletilmektedir. (397)

Ek-3: Program Akışı

4. Ekvator - Peru - Şili Cumhurbaşkanlığı Heyeti Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazı ile 31 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Heyeti kapsamında Ekvator, Peru ve Şili ülke ziyaretleri esnasında firmalarımızın ihracatta yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ülkelere yapılan ihracatta karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin 26 Ocak 2016 Salı gününe kadar Birliğimize (Eposta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (406)

5. Brunei Sultanlığı, Lübnan, Malezya ve Sırbistan İle Yaşanan Sorunlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazı ile Brunei Sultanlığı, Lübnan, Malezya ve Sırbistan'ın Büyükelçileri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, ülkemiz ile yukarıda bahsi geçen ülkeler arasında karşılıklı ticarette yaşanılan sorunlar ve ticaretin geliştirilmesine yönelik öneriler talep edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ülkelere yapılan ihracatta karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin 01 Şubat 2016 Pazartesi gününe kadar Birliğimize (Eposta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (407)

Ek-4: Sorun Bildirim Formu

6. Kazakistan Heyeti İşbirliği Toplantısı

Antalya Ticaret Borsası'ndan alınan yazıda, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında yaşanan krizin Antalya tarım sektörü üzerine olumsuz etkilerini iyileştirme ve alternatif oluşturma faaliyetleri kapsamında, Rusya'ya sınırı olan Kazakistan'ın en büyük 2. Eyaleti Aktobe'nin Sosyal Girişimcilik Ulusal Kuruluşu yetkilileri ile Antalyalı tarım paydaşlarına BAKA ve Kazakistan Konsolosluğu işbirliğinde bir toplantı düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, Kazakistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olması, Aktobe Bölgesi'ndeki gaz ve petrol fiyatlarının düşük olması ve bölgenin Rusya ile komşu olması, tarım sektöründe iş ortaklığı veya yatırım yapacak olan şirketler için büyük önem arz ettiği, seracılık ve yaş sebze üretimi/ihracatı konusunda yetkin, ihracat, ortaklık, yeni yatırım imkanları arayan Antalyalı firmalar ile işbirliği fırsatlarının görüşüleceği toplantının 22 Ocak 2016 Cuma günü saat 09:30 -11:30 arasında Konyaaltı Crowne Plaza'da gerçekleştirileceği iletilmektedir.

LCV: Esra ALAGÖZ KAYA (BAKA)

Tel: 0242 332 37 37

E-Mail: esraalagoz@baka.org.tr

7. Nor-shipping 2017 Fuarı Ön Duyurusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Oslo / Norveç'te 30 Mayıs - 2 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Nor-Shipping 2017 Uluslararası Gemicilik Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonun, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği'nce organize edilmesi planlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, 2017 yılında 26.sı düzenlenecek olan ve iki yılda bir gerçekleştirilen fuarın, dünyanın önde gelen gemi yapımı ve denizcilik fuarlarından biri olarak görüldüğü, makine aksamı üreticilerinden tedarikçilere, armatörlerden finans uzmanlarına kadar gemicilik ve açık deniz piyasasıyla ilgilenen çok çeşitli ziyaretçi kitlesinin izlemesi beklendiği ifade edilmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerinizin 25 Mart 2016 Cuma günü mesai saatleri bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak İİB Genel Sekreterliğinin 0212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya gemi@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. (361)

Ek-5: Ön Başvuru Formu

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ek-1 Gorus Bildirim Formu.pdf 188,08 KB İndir
Ek-2 Yonetmelik Taslagi.pdf 463,52 KB İndir
Ek-3 Gorus Bildirim Formu.docx 13,80 KB İndir
Ek-4 Yonetmelik Taslagi.pdf 2.153,88 KB İndir
Ek-5 Sorun Bildirim Formu.docx 12,37 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.196.26.1
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3828