2016/029 Sirküler (18.02.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-029

Sayın Üyemiz,

1. TS 1597/tst T2 Kayısı, TS 1596/tst T2 Şeftali Nektarı, TS 11149/tst T3 Şalgam Suyu, TS 11915/tst T2 Portakal Nektarı Standartları

2. Enginar Standart tasarısı

3. Fas / Korunma Önlemi

4. Mısır Kayıt Sistemi

5. İthalat Sistemi Revizyonu - Arjantin

6. ABD/ Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

7. Irak - Erbil Ticaret Heyeti (Tarih Değişikliği)

8. 11. Akdeniz Tarım ve Gıda Fuarı

9. Avrupa İşletmeler Ağı Açılış Toplantısı ve Ahmet Şerif İzgören Semineri

10. AB Kamu Alımları Mevzuatındaki Gelişmeler

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


1. TS 1597/tst T2 Kayısı, TS 1596/tst T2 Şeftali Nektarı, TS 11149/tst T3 Şalgam Suyu, TS 11915/tst T2 Portakal Nektarı Standartları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından alınan yazı ile Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 1597/tst T2 Kayısı, TS 1596/tst T2 Şeftali Nektarı, TS 11149/tst T3 Şalgam Suyu, TS 11915/tst T2 Portakal Nektarı Standardı” standart tasarıları iletilmektedir.

Söz konusu taslaklara ilişkin görüşlerinin, ekte yer alan "Görüş Formu” formatında, en geç 18/02/2016 tarihi Saat 16:00'a kadar Birliğimize (Eposta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (950)

Ek-1: Standart Tasarıları

Ek-2: Görüş Formu

2. Enginar Standart tasarısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından alınan yazı ile Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan Enginar Standart tasarısı iletilmektedir.

Söz konusu standart tasarısına ilişkin görüşlerinin, ekte yer alan "Görüş Formu” formatında, en geç 18/02/2016 tarihi Saat 16:00'a kadar Birliğimize (Eposta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (951)

Ek-3: Enginar Standardı

Ek-4: Görüş Formu

3. Fas / Korunma Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından alınan yazıda, Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından "İnşaat Demiri” (Fas gümrük tarife sistemine göre 7214.99.91.00 ve 7214.20.90.00 pozisyonlarında yer alan) ve "Filmaşin” (Fas gümrük tarife sistemine göre 7213.91.90.00 pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı uygulanan kota şeklindeki korunma önleminin 3 yıl uzatılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Rabat Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla edinilen ve bir örneği ilişikte yer alan 4 Şubat 2016 tarihli ve 6436 sayılı Fas Resmi Gazetesi'ne göre, söz konusu önlemin 5 Şubat 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği iletilmektedir. (952)

Ek-5: Fas Resmi Gazetesi

4. Mısır Kayıt Sistemi

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğimizce uygulamacı kurum olan GOEIC yetkilileriyle gerçekleştirildiği bildirilen muhtelif temaslar neticesinde elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan ve kayıt için istenen belgelerin Türkiye'deki muhtemel karşılıkları ile başvuru sürecine ilişkin bilgileri içeren Bilgi Notu iletilmektedir.

Bahse konu Bilgi Notunun Müşavirliğimiz tarafından Bakanlığımız internet sitesinde yer alan haber bloğuna da yüklendiği ifade edilmektedir.

Ayrıca Mısır Kayıt Sisteminin bir tür pazara giriş engeli olması nedeniyle ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunları, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Pazara Giriş Engelleri Çalışma grubuna ait olan pgc@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresi üzerinden de Bakanlığımıza iletilebilmelerinin mümkün olduğu bildirilmektedir. (885) (939)

Ek-6: Mısır Kayıt Sistemi Bilgi Notu

5. İthalat Sistemi Revizyonu - Arjantin

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Arjantin'in ithalatta uyguladığı ithal lisansı (DJAI) sisteminin, şeffaf olmadığı ve ithalatı kısıtlayıcı sonuçlar yarattığı gibi gerekçelerle ABD, AB ve Japonya tarafından Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Anlaşmazlıkların Halli Organı nezdinde şikayet konusu yapıldığı ve ilgili süreç sonucunda Arjantin Hükümeti tarafından 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle DJAI sistemine son verileceğinin beyan edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Arjantin Resmi Gazetesi'nin 22 Aralık 2015 tarihli nüshasında yayımlanan 5/2015 sayılı Karar uyarınca, Arjantin'e ithalatta uygulanacak yeni sistemin (Kapsamlı İthalat Gözetim Sistemi-SIMI) ayrıntılarının belirlendiği, söz konusu mevzuatın bir örneği ekte yer alan gayrı resmi tercümesinin incelenmesinden de görüleceği üzere, yeni uygulama kapsamında ithalatın "otomatik lisans-OL” ve "otomatik olmayan lisans-OOL”a tabi olarak gerçekleşeceği, bu çerçevede anılan Karar ekinde yer alan ürünler için OOL'ye, mevzuatta belirtilmeyen ürünler bakımından ise OL'ye başvuru yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Arjantin Resmi Gazetesi'nin 7 Ocak 2016 tarihli nüshasında yayımlanan 2/2016 sayılı Karar uyarınca, diğer hususların yanı sıra, bazı kod düzeltmeleri ve OOL'ye tabi ürünler listesine bazı ürünlerin eklenmesi amacıyla SIMI'yi ihdas eden 5/2015 sayılı Karar'ın revize edildiği anlaşılmaktadır.

Ek-7: Resolution 5-2015 Imports-Gayrı Resmi Tercüme ve Resolution 2-2016 Imports-Gayri Resmi Tercüme

6. ABD/ Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Arazi Araçları İçin Lastikler” (4011.20, 4011.61, 4011.62, 4011.63, 4011.69, 4011.92, 4011.93, 4011.94, 4011.99, 8424.90, 8431.20, 8431.39, 8431.49, 8432.90, 8433.90, 8503.00, 8708.70, 8709.90 ve 8716.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları ile ilgili üründe Sri Lanka menşeli ithalata karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmasına karar verildiği bildirilmekte olup konuya ilişkin 10 Şubat 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshaları ekte yer almaktadır.

Bu durumun ülkemizin bahse konu üründe ABD'ye ihracatında mezkûr ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir. (818)

Ek-8: Bildirim

Ek-9: Bildirim

7. Irak - Erbil Ticaret Heyeti (Tarih Değişikliği)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 8-9 Mart 2016 tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Meclisleri organizasyonu ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından Irak'ın Erbil şehrine yönelik ticaret heyeti düzenleneceği belirtilmişti. Bahse konu Ticaret Heyetinin Irak tarafından Tarihi 6 Mart 2016 olarak güncellenmiş olup, söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Erbil'de, ihracatımızın arttırılması ve iki ülke arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek heyetimize inşaat malzemeleri, otomotiv ve yan sanayi, makine ve ekipmanları, tekstil ve hazır giyim, ilaç sanayi, elektrikli ve elektronik cihazlar, demir-çelik ürünleri, tarım aletleri, gıda ürünleri, gıda işleme makineleri, mücevherat, plastik ve plastikten mamul eşya, temizlik maddeleri, kağıt ürünleri, mobilya, komple tesis inşası, enerji, medikal ekipmanlar ve hastane malzemeleri, telekomünikasyon, madencilik ve müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/nWYZx9 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 26 Şubat 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri (Hamili bulunulan pasaport türü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız havalimanına varışlarında 10 gün kalış süreli geçici izin alabilmektedir.) ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Vakıfbank Merşin Şubesi (Iban No: TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41), Dolar hesabına 1.000.- USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yapmaları gerekmektedir.

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvurular ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılması büyük önem arz etmektedir. (820)

Ayrıntılı Bilgi: Didem SAYGI E-posta: didemsaygi@akib.org.tr Tel: 0324 325 37 37 (1217)

Şebnem TİNLİ E-posta: sebnemtinli@akib.org.tr Tel: 0324 325 37 37 (1130)

8. 11. Akdeniz Tarım ve Gıda Fuarı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İharacatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ankara'daki Tunus Büyükelçiliğinden iletilen bir yazıya istinaden, 11 - 15 Mayıs 2016

tarihlerinde Sfax şehrinde Uluslararası Fuarlar Derneği tarafından "11. Akdeniz Tarım ve Gıda Fuarı”nın düzenleneceği belirtilmektedir. (827)

Ek-10: Fuar Broşürü

9. Avrupa İşletmeler Ağı Açılış Toplantısı ve Ahmet Şerif İzgören Semineri

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan yazıda, Odaları tarafından yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi açılış toplantısının, 19 Şubat 2016 Cuma günü Ahmet Şerif İzgören tarafından "Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı?” adlı seminerin de yer alacağı bir program ile gerçekleştirileceği iletilmektedir.

Söz konusu etkinliğe katılım ücretsiz olup, kayıt için aşağıda iletişim bilgileri yer alan ATSO birimi ile irtibata geçilerek kayıt yaptırılması gerekmektedir. (835)

AVRUPA İŞLETMELER AĞI AÇILIŞ TOPLANTISI

19 ŞUBAT 2016 CUMA

ATSO ATATÜRK KONFERANS SALONU

13:30-14:00 Kayıt

14:00-16:30 Açılış Konuşmaları ve Proje Sunumu:

- Davut Çetin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

- Doç. Dr. Zeki Alagöz Antalya Teknokent A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

- Selim Erkoç, KOSGEB Antalya Müdürü

Seminer: Ahmet Şerif İzgören "Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı?”

İletişim:

AB ve Dış İlişkiler

Tel: 0 242 314 37 41-43 / 0 242 314 38 21

Faks:0 242 314 37 52

E-Posta: een@atso.org.tr

10. AB Kamu Alımları Mevzuatındaki Gelişmeler

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonunun, üçüncü ülkelerin AB kamu alımları pazarına kolaylıkla erişim sağladığı ancak kendi pazarlarını AB'ye kapattığı iddiasından hareketle, AB'ye kamu alımları piyasasını açmak istemeyen ülkelerin AB kamu alımları piyasasına erişiminin mütekabiliyet ilkesi temelinde engellenebilmesi amacıyla Mart 2012'de bir Yönetmelik taslağı hazırladığı, ancak Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB içerisinde görüş ayrılıklarına sebebiyet veren taslağın orijinal hali ile onaylanmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu defa, Avrupa Komisyonu tarafından 29 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan basın açıklamasına göre, AB'nin üçüncü ülkelerin kamu alımları pazarına erişiminin arttırılması amacıyla revize bir taslak hazırlandığı, bahse konu revize taslakta, AB menşeli mal/hizmet tedarikçilerinin üçüncü ülkelerde ayrımcılığa uğraması halinde bir soruşturma başlatılması ve Komisyonun ayrımcılık yapıldığını tespit etmesi halinde, pazara erişim konusunda bir uzlaşıya varılabilmesini teminen ilgili üçüncü ülkenin istişareye çağrılmasının öngörüldüğü, ilgili üçüncü ülkenin müzakerelere yanaşmaması ya da müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda, AB üye ülkeleri ile istişare halinde olunarak ilgili üçüncü ülke aleyhine fiyat avantajı uygulanması; başka bir deyişle, ilgili ülke menşeli mal ve hizmet tekliflerinin daha yüksek bir fiyat üzerinden değerlendirilmesinin öngörüldüğü; dolayısıyla, ilk taslakta yer alan ilgili ülkenin kategorik olarak AB'deki ihalelerin dışarıda bırakılmasını öngören önerinin esnetildiği iletilmektedir.

Buna ilaveten, yeni taslakta az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin alınacak önlemlerden olumsuz etkilenmemesi amacıyla orantılılık ilkesinin gözetileceği ve bahse konu önlemlerin belirli bir eşiğin üzerindeki ihalelerde uygulanacağı, ayrıca, taslakta yer alan önlemlerin her bir AB üye ülkesinde belirli kurumlar tarafından sadece gerekli görülen hallerde uygulanması ve ilgili üye ülkedeki belirli tedarikçiler ile sınırlı kalmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir. (837)

Not: Basın Açıklaması: http://goo.gl/PyJ4Qf

( http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1448 )Ekler:
Ek-1 Standart Tasarilari.pdf
Ek-10 Fuar Brosuru.pdf
Ek-2 Gorus Formu.pdf
Ek-3 Enginar Standart Tasarisi.pdf
Ek-4 Gorus Formu.pdf
Ek-5 Fas Resmi Gazetesi.pdf
Ek-6 Misir Kayit Sistemi Bilgi Notu.pdf
Ek-7 Gayri Resmi Tercume.pdf
Ek-8 Bildirim.pdf
Ek-9 Bildirim.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.