2016/052 Sirküler (24.03.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-052

Sayın Üyemiz,

1. Türkiye - Karadağ Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı

2. Üretici Örgütleri ve Fuarlar

3. Dünya Türk Girişimciler Kurultayı

4. Almatı Yatırım Projeleri

5. Kırgızistan İhale Duyurusu

6. Özbekistan Özelleştirme Duyurusu

7. Mısır İthalat Sisteminde Değişiklik

8. Ekvador Hk.

9. Latin Amerika Eylem Planı Anket Çalışması

10. Ticaret Politikası Önlemleri Web Uygulaması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


1. Türkiye - Karadağ Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bakanlığımız ve Karadağ Gümrük İdaresi Müdürü Vladan JOKOVIC eş başkanlıklarında 28-30 Mart 2016 tarihlerinde Ankara'da "Türkiye-Karadağ Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı” düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Söz konusu pazarlara yönelik ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerinizin Görüş Formu ile birlikte en geç 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 14:00'e kadar Birliğimize (e-posta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (1686)

Ek-1: Görüş Formu

2. Üretici Örgütleri ve Fuarlar

Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü web sayfasında duyurular bölümünde ulusal ve uluslararası tarım ve gıda fuarlarının ilan edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 29/03/2016 - 01/04/2016 tarihleri arasında İzmir'in Çeşme ilçesinde Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı ve İş Görüşmeleri Alım Heyeti Organizasyonu'nun düzenleneceği bildirilmektedir. (1646)

Ek-2: Organizasyon bilgi notu

3. Dünya Türk Girişimciler Kurultayı

Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'tan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve T.C. Başbakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun katılımlarıyla onurlandıracakları "Dünya Türk Girişimciler Kurultayı"nın 26-27 Mart 2016 tarihlerinde "Dünya Türkleri İstanbul'da Buluşuyor" sloganıyla İstanbul Uluslararası Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, DTİK Başkanlığı ve DEİK Başkan Yardımcılığı görevlerini aynı zamanda yürüten Müsiad Genel Başkanı Nail Olpak'ın açılış konuşması ve oturum moderatörlüğü yapacağı, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenecek Kurultay kapsamında, yurtdışından kayıt yaptıran 400'e yakın Türk Girişimcisi ile Türkiye'de bulunan işadamlarının ikili görüşmeler yapacağı bildirilmektedir. Bahse konu organizasyona katılmak isteyen firmalarımız; programa yurtiçinden ücretsiz kaydolmak ve ayrıntılı bilgi için www.dtikkurultay2016.org sayfasını ziyaret edebilecek olup, program taslağına ekli dosyadan ulaşılabilmektedir. (1609)

Ek-3: DTİK Kurultay Program

4. Almatı Yatırım Projeleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Kazakistan / Almatı yatırım projelerine ilişkin bilgilerin ekte gönderildiği belirtilmektedir. (1626)

Ek-4: Yatırım Projeleri

5. Kırgızistan İhale Duyurusu

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden iletilen bir yazıda, Kırgızistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Ajansı tarafından Kırgızistan'ın Jalal-Abad'ın Suzak bölgesindeki çakıl maden yatağı ile "Kugart” toprağındaki 7 alanın jeolojik keşfi ve gelişimini teminen yer altı kaynaklarının kullanımına ilişkin lisans verilmesine yönelik bir ihale düzenlenecek olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.kyrgyzembassy.my/en/kyrgyz-republic/economyand-investments/auctions/kugart/ internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir. (1550)

6. Özbekistan Özelleştirme Duyurusu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, "Kvarts” (Quartz) Anonim Şirketinden Taşkent Ticaret Müşavirliğimize iletilen bir yazıya atfen, şirketin % 75 oranındaki hisselerinin özelleştirme yoluyla stratejik yabancı yatırımlara satılacağı belirtilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.gki.uz, www.kvarts.all.biz ve www.kvarts.uz internet adreslerinden ulaşılabilmekte olup, anılan ihaleye katılım şartları ve ihaleye ilişkin bilgi notu ekte gönderilmektedir. (1492)

Ek-5: İhale Hakkında Bilgi Notu

Ek-6: İhaleye Katılım Şartları

7. Mısır İthalat Sisteminde Değişiklik

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 30 Aralık 2015 tarihli Mısır Resmi Gazetesinde yayımlanan yeni düzenleme çerçevesinde ülkeye ithalat yapan firmaların Mısır İhracat-İthalat Kontrol Merkezi (GOEIC) veri tabanına kayıt yapmaları gerektiği ve sistemde kaydı olmayan firmaların Mısır iç pazarına ürünlerini sokamayacaklarına değinilerek, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Waeel Aboubakr Abdelkader Elnaggar ile yapılan görüşme esnasında Ekonomi Bakanlığımız tarafından iletilen soruların kendisine yöneltildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, 10 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede, alınan karar ile ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından yöneltilen sorulara yanıt içeren bilgi notunun Bakanlığımıza elden tevdi edildiği bildirilmektedir.

Bir örneği ekte İngilizce olarak gönderilen bilgi notunda izlenecek prosedür ile diğer teknik konulara ilişkin detaylı bilgiler sunulmaktadır. (1629)

Ek-7: Mısır İthalat Kayıt Sistemi Bilgi Notu

8. Ekvador Hk.

T.C. Kito Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Büyükelçilikleri ile irtibata geçerek kendilerini tanıtan ve Türk yatırımcılara hizmet sunmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade eden avukatlık şirketlerinden Estudio Juridicio Puente & Asociados Asesoria Empresarial yetkilisi Dr. Miguel Angel Puente tarafından Büyükelçiliğimize iletilen "Doing Business in Ecuador” çalışması, Ekvator'da faaliyette bulunacak firmalarımıza yararlı olabileceği düşüncesiyle ekte sunulmaktadır. (1640)

Ek-8: Doing Business in Ecuador

9. Latin Amerika Eylem Planı Anket Çalışması

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye ile Latin Amerika Bölgesi arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ülkemiz lehine geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca güncel bir Latin Amerika Eylem Planı hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda, ülkemiz firmalarının Latin Amerika pazarına ilişkin beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek ile pazara girişte yaşadıkları sorunları tespit etmek amaçları doğrultusunda firmalarımıza yönelik bir Anket Formu hazırlanmış bulunmaktadır. "Türk Firmaları için Latin Amerika Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi” isimli mezkur forma, Bakanlığımız web sayfasının yanı sıra http://anketler.ekonomi.gov.tr/index.cfm?ID=26 adresinden erişim sağlamak mümkün bulunmaktadır. (1639)

11. Ticaret Politikası Önlemleri Web Uygulaması

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Genel Sekreterliklerince Ticaret Politikası Önlemlerine ilişkin yeni bir dijital uygulamanın hayata geçirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu önlemlere kısa yoldan ulaşmayı sağlayan uygulama ile Dünya Haritası üzerinde işaretlenen ülkelere sadece tıklayarak o ülkeye uygulanan yada o ülkenin Türkiye'ye uyguladığı;

· Anti Damping Uygulamaları,

· Telafi Edici Vergi Soruşturmaları,

· Koruma Önlemi Uygulamaları,

· Damping Soruşturmaları,

· Sübvansiyon Soruşturmaları,

ile ilgili ürün, vergi oranı, yürürlük tarihi gibi detaylı bilgilere ulaşılabileceği ve önlemlerin hangi ülke ve sektörler bazında yoğunlaştığına dair kolaylıkla fikir edinilebileceği bildirilmektedir.

Bahse konu uygulamaya www.oaib.org.tr ve www.ticaretonlemleri.com adresinden ulaşılabilmektedir. (1552)Ekler:
Ek-1 Sorun Bildirim Formu.docx
EK-2 DTiK Kurultay Programi.doc
Ek-3 Organizasyon Bilgi Notu.pdf
Ek-4 Yatirim Projeleri.pdf
Ek-5 Ihale Hakkinda Bilgi Notu.pdf
Ek-6 Ihaleye Katilim Sartlari.pdf
Ek-7 Doing businesses in Ecuador.pdf
Ek-8 Misir Ithalat Kayit Sistemi Bilgi Notu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.