2016/079 Sirküler (27.04.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-079

Sayın Üyemiz,

1. Türkiye İnovasyon Haftası Ankara 2016

2. B.A.E / Dubai Türkiye Ticaret Merkezi

3. ABD'de İş Fırsatları

4. Meksika Eylem Planı

5. Karadeniz'de kıyıdaş ülkelerde gemi yapımı ve gemi demir sektörünün durumu ve sorunları konferansı

6. Bilgi Notu Talebi

7. ABD Eylem Planı

8. Panama & Guatemala Ticaret Heyeti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

1.Türkiye İnovasyon Haftası Ankara 2016

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri çerçevesinde 2014 yılında İnovasyon Haftasının ilk kez Ankara'da gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bu defa 4-5 Mayıs 2016 tarihleri arasında Congresium Ankara'da düzenlenecek 2.Ankara İnovasyon haftasında, Fransa Partner ülke olarak seçilmiş olup, dünyada ve Türkiye'de fark yaratan uluslararası profesyoneller, sanayiciler, akademisyenler ve üniversite öğrencileri bir araya getirilerek; inovasyon odaklı konferans, panel, B2S, workshop, sergi ve atölye çalışmaları ile dünya çapında etkinlikler gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazının devamında, katılımın ücretsiz olduğu, https://www.turkiyeinovasyonhaftasi.com/tr/default.html adresinden kayıt olunması gerektiği belirtilmektedir. (2410)

2.B.A.E / Dubai Türkiye Ticaret Merkezi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye 2023 ihracat stratejileri hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla Türkiye Ticaret Merkezleri Projesinin 2016 yılında hayata geçirileceği ve bu noktada Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi'nin ülkemiz adına hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma noktasında önemli bir misyon edineceği iletilmiştir.

Bu bağlamda, Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri'nde açılması planlanan Türkiye Ticaret Projesi'ne katılım sağlamak isteyen üyelerimizin proje taleplerini TİM'e iletebilmemizi teminen 29 Nisan 2016 Cuma günü 13:30'a kadar arge@baib.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. (2053)

3.ABD'de İş Fırsatları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MUSİAD) Meclislerine iletilen bir yazıda, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak 05 Mayıs 2016 Perşembe günü 12.00-15.00 saatleri arasında MÜSİAD Genel Merkezinde "ABD İş Fırsatları” adlı panelin düzenleneceği belirtilmişti.

Bu defa, söz konusu yazının LCV bilgileri revize edilmiştir. (2415)

LCV : Sevde Güzel

Telefon : 0212 395 33 41

E-Posta : disiliskiler@musiad.org.tr

EK-1: Taslak Program

4.Meksika Eylem Planı

T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ülkemiz ile Latin Amerika ve Karayipler bölgesi arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile ülkemizin 2015 yılında bölgeye ihracatında 2. sırada ve bölgeden ithalatında ise 3. sırada yer alan Meksika, Bakanlığımızca "Hedef Ülkeler”den biri olarak belirlenmiş olduğu ve Bakanlık bünyesinde "Meksika Eylem Planı” hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilmektedir.

Bahse konu eylem planında firmalarımız tarafından yer alması uygun görülen eylem önerilerinin, ekteki format üzerinden doldurularak TİM'e iletebilmemizi teminen 6 Mayıs 2016 Cuma günü saat 13:30'a kadar arge@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. (2430)

EK-2: Eylem Önerisi Formatı

5. Karadeniz'de kıyıdaş ülkelerde gemi yapımı ve gemi demir sektörünün durumu ve sorunları konferansı

Rusya Federasyonu (RF) Sanayi ve Ticaret Bakanı Deniz Mahturov'dan iletilen mektuba atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'den alınan yazıda, RF'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEI) Dönem Başkanlığı kapsamında 15-16 Haziran 2016 tarihlerinde Soçi'de "Karadeniz'de kıyıdaş ülkelerde gemi yapımı ve gemi demir sektörünün durumu ve sorunları” konulu konferansın düzenleneceği bilgisi verilmekte ve ülkemiz heyetinin davet edildiği bildirilmektedir.

İlgili yazıda devamla belirtildiği üzere, Karadeniz Bölgesinde büyük ölçekli projelerin uygulamaya dönüştürülmesi fırsatları ve liman kapasitelerinin mevcut sınai bağlantılılığın geliştirilmesinin tartışılmasının planlandığı, ayrıca, bölgede gemi inşası ve tamiri teknolojileri ve kurumsal modellerinin geliştirilmesi alanında üye ülke işbirliklerinin yönlendirilmesi ve anahtar işbirliği kaideleri ifade edilmektedir. Mektupta bu bağlamda, gündeme, var ise toplantıya sunulacak raporlara ve sunumlara ilişkin görüşlerin iletilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede konu hakkındaki görüşlerinizin TİM'e iletebilmemizi teminen 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 13:30'a kadar arge@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. (2431)

6.Bilgi Notu Talebi

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'den alınan yazıda, Bakanlıkları çalışmalarında yararlanılmak üzere; Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Moldova, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna ile ülkemiz arasındaki ilişkilere yönelik olarak Bakanlıkları görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlandığı belirtilmektedir.

Bilgileri ve söz konusu bilgi notunda yer verilmek üzere görüşlerinizin ekte yer alan görüş formu ile birlikte 28 Nisan Perşembe günü saat 13:30'a kadar arge@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. (2432)

EK-3: Görüş Formu

7.ABD Eylem Planı Hk.

T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, gerek ekonomik gücü gerek ticaret hacmi ile dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerinden birisi olan ABD ile uzun yıllardır iki yakın müttefik, iki stratejik ortak olmamıza rağmen ticari ve ekonomik ilişkilerimiz potansiyelinin altında bulunulduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ABD ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha ileri seviyelere çıkartılması amacıyla özel sektör odaklı, sivil toplum örgütlerinin de katılımının sağlandığı yeni bir çalışma başlatılmakta olduğu, bu çalışma sonucunda ABD Eylem Planı hazırlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

Ekte bir örneği sunulan format çerçevesinde, ABD ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesini teminen hedef ve önerilerin 10 Mayıs 2016 Salı günü mesai bitimine kadar arge@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. (2438)

EK-4: Eylem Planı-Tablo

8.Panama & Guatemala Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemiz ekonomisine ve ihracatına katkıda bulunmak amacıyla son yıllarda gerçekleştirilen yurtdışı ticari heyetler ve uluslararası platformdaki etkinliklerin giderek yoğunlaşmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, pazar payımızın arttırılması ve yeni ihracat imkanlarının oluşturulması için Türk Hava Yolları ile Meclisleri arasında "İhracatı Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup, söz konusu protokol kapsamında THY'nin uygun gördüğü İstanbul çıkışlı seferlerde, belirlenen katılım ücreti karşılığında heyet organizasyonları gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Bu itibarla THY'nin 4 Mayıs 2016'da İstanbul - Bogota - Panama olarak başlatacağı direkt seferler vesilesiyle Panama ve Guatemala'ya yönelik bir Ticaret Heyeti düzenlenmesi öngörülmektedir.

Ekte taslak programı yer alan ve ülkemizin Latin Amerika Pazarı'na açılma politikası çerçevesinde 9 - 12 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Arjantin THY İşadamları Heyeti ve 7 - 11 Mart 2016'da gerçekleştirilen Meksika & Kolombiya Ticaret Heyeti'nin devamı niteliğini taşıyacak olan Panama & Guatemala Ticaret Heyeti'nin Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda 17 - 22 Temmuz 2016 tarih aralığında düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

İhracatçılarımıza önemli iş fırsatları sunan ve potansiyel pazar niteliğinde olan Panama ile Guatemala'ya yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması ve pazar payımızın arttırılması amacıyla düzenlenecek olan söz konusu heyete özellikle; Otomotiv, İnşaat & Yapı Malzemeleri, Elektrik & Elektronik, Beyaz Eşya, Mobilya, Tekstil, Tarım Makineleri, Kozmetik, Kimya, Plastik Sanayi, Gıda, Dizi & Film, Gemi Yapımı ve Mücevherat sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya ilgili sektörlerde yatırım yapmayı düşünen firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, gerçekleştirilecek bahse konu heyette yer almak isteyen katılımcılarımızın http://goo.gl/2qYVh3 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 3 Haziran 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderleri karşılanacak firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 2.600.-ABD Doları (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yapmaları gerekmektedir. (2440)

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Volkan İncekara : 0212 454 0797 - volkanincekara@tim.org.tr (TİM)

Abdullah Keskin: 0212 454 0487

EK-5: Heyet Taslak Programı


Ekler:
abd eylem plani-ek-4.pdf
EYLEM Onerisi Formati-ek-2.docx
Gorus Formu-ek-3.doc
panama-ek-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.