2016/094 Sirküler (13.05.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-094

Sayın Üyemiz,

1. Highpoint Sonbahar 2016 Milli Katılım Duyurusu

2. Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği

3. Türkiye-Etiyopya İş Forumu, 19-20 Mayıs 2016-İptal

4. Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi - Kamu Alımları Görüş Bildirme Formu

5. Avrupa Birliği / Gözetim Uygulaması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

1.Highpoint Sonbahar 2016 Milli Katılım Duyurusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri / Kuzey Karolina Eyaleti, Highpoint bölgesinde 22-26 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan "HIGHPOINT FALL 2016” Mobilya fuarına Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Yılda iki defa ilkbahar ve sonbahar dönemi olarak düzenlenen fuarın, Tüm Amerika Kıtasında gerçekleşen yıllık mobilya satış sözleşmelerinin yapıldığı merkez olarak konumlandığı ve 75,000 ziyaretçinin ve 2000 katılımcının ürünlerini sergilendiği 280,000 m2 alanda kurulan dünyanın en büyük mobilya sanayisi fuarı niteliğinde olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuarın, Amerika Birleşik Devletlerine ihracat yapmayı hedefleyen firmalarımız için kesinlikle katılım gerçekleştirilmesi gereken bir fuar olduğu belirtilmektedir.

2016Fuarının milli katılımcılarına, Genel Sekreterliklerince;

- Stand alanı kiralanması

- Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

- Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

- Reklam ve tanıtım hizmetleri verileceği belirtilmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere, "HIGHPOINT FALL 2016” fuarına başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin18 Mayıs 2016 Çarşambagünü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alansözleşmeyidoldurarak, Genel Sekreterliklerinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veyaagac@iib.org.tre-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. (2725)

Ek-1: Highpoint Fall 2016 Fuarı Sözleşmesi

2.Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı iletilmekte olup söz konusu taslak ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, bahse konu Tebliğ taslağına ilişkin görüşlerinizin Ekonomi Bakanlığı'na iletebilmesi adına ekte yer alan görüş bildirim formuna işlenecek görüşlerinizin 16 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 13:30'a kadar arge@baib.gov.tr adresine gönderilmesi rica olunur. (2702)

Ek-2: Tebliğ Taslağı

Ek-3: Görüş Bildirim Formu

3.Türkiye-Etiyopya İş Forumu, 19-20 Mayıs 2016-İptal

İlgi: 06.05.2016 tarih ve 2016/088 sayılı sirkülerimiz

İlgide kayıtlı sirkülerimiz 19-20 Mayıs 2016 tarihlerinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Türkiye-Etiyopya İş Forumu gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, söz konusu iş forumunun iptal edildiği belirtilmektedir. (2704)

4.Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi - Kamu Alımları Görüş Bildirme Formu Hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin Avrupa Komisyonu ile yürütülen teknik müzakerelerin 27 Nisan 2015 tarihinde tamamlandığı ve müzakerelerin çerçevesini belirleyen Raporun 12 Mayıs 2015 tarihinde Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen görüşmede resmiyet kazandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; anılan raporda ülkemizin AB'ye üyelik hedefi, adaylık müzakereleri ve üyeliğe yönelik teknik çalışmalarına halel getirmeksizin Gümrük Birliği Kararı'nın (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı) tarım, kamu alımları ve hizmetler gibi yeni alanlara genişletilerek derinleştirilmesi hususuna da yer verildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, AB ile 2017 yılının başında başlaması öngörülen Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin "Kamu Alımları” başlığına ilişkin olarak Bakanlıkça yürütülen müzakere hazırlık çalışmaları kapsamında bir Kamu Alımları Görüş Bildirme Formu hazırlandığı ve söz konusu forma www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bz1 adresinden erişim sağlanabileceği ifade edilmektedir.

Bilgileri ve konuya ilişkin görüş ve katkılarınızın Bakanlığa iletilmek üzere 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 13:30'a kadar arge@baib.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur. (2708)

5.Avrupa Birliği / Gözetim Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 29 Nisan 2016 tarihli Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan 2016/670 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'ne göre AB tarafından net ağırlığı 2.500 kg. ve üzerinde olan çeşitli demir-çelik ürünleri (7207.11.14, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7225, 7226, 7227, 7228, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307.19.10, 7307.23, 7307.91.00, 7307.93.11, 7307.93.19, 7307.99.80, 7318.12.90, 7318.14.91, 7318.14.99, 7318.15.41, 7318.15.59, 7318.15.69, 7318.15.81, 7318.15.89, 7318.15.90, 7318.16.19, 7318.16.99, 7318.19.00, 7318.21.00 ve 7318.22.00 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatında ön gözetim uygulaması tesis edilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

Anılan uygulama, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihin ertesi günü yürürlüğe girmiş sayılacak; ancak hâlihazırda yoldaki sevkiyatların etkilenmemesi adına, 2016/670 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten itibaren 21 iş günü sonrasında etkinleştirileceği ifade edilmektedir.

İlaveten, uygulama etkinleştirildikten sonra anılan ürünlerin AB'ye ithalatını gerçekleştirmek için bildirimin ekinde yer alan gözetim belgesinin ithalatçılar tarafından doldurulması gerekecek ve ithalat esnasında gözetim belgesinde belirtilen birim fiyatından ve miktarından % 5 ve üzeri bir oranda bir sapma tespit edildiği takdirde, ithalatın engellenmesi söz konusu olabileceği belirtilmektedir. Uygulamanın 15 Mayıs 2020 tarihine kadar yürürlükte kalması öngörülmektedir.

Bahse konu uygulama kapsamındaki değerlendirmelerinizi Ekonomi Bakanlığı'na iletebilmek adına görüşlerinizin, 16 Mayıs 2016 Pazartesi saat 13:30'a kadar arge@baib.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur. (2742)

Ek-4: Bildirim
Ekler:
2016-094.doc
AB-Ek-4.pdf
Highpoint Fall 2016-ek-1.pdf
KAYISIEKK_ek-2.pdf
KAYISIEK_ek-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.