2016/099 Sirküler (18.05.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-099

Sayın Üyemiz,

1. Kabil Özel Sektör Heyeti

2. ABD Odak Ülke Anket Çalışması

3. Tacikistan Proje Duyurusu

4. ABD / İGGS / Nihai Karar

5. AB / Telafi Edici Vergi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. Kabil Özel Sektör Heyeti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye - Afganistan İş Konseyi organizasyonunda, 31 Mayıs - 2 Haziran 2016 tarihlerinde Kabil'e özel sektör heyet ziyareti düzenleneceğinin ve ziyaret programı kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanlığı, Kentsel Kalkınma Bakanlığı, Su ve Enerji Bakanlığı, Afganistan Yatırım Ajansı, Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurum ve kuruluşlarla görüşmelerinin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, zengin doğal kaynaklara sahip olan Afganistan'ın, yapımına başlanan Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı sayesinde enerji alanında bölgenin önemli ülkelerinden birisi konumuna geldiği ifade edilmektedir. Tarıma elverişli geniş topraklara sahip olan ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için uluslararası kuruluşların çeşitli projelere önemli miktarlarda fon ayırdığı Afganistan'da kamu-özel sektör ortaklığı modelinin yaygınlaşmaya başlamasının yatırımcılarımız için büyük fırsatlar sunulduğu bildirilmiştir. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinde başlıca sektörler inşaat, inşaat malzemeleri, mermercilik, tekstil, enerji ve gıda sektörlerinin öne çıktığı belirtilmektedir.

Bahse konu, ziyaret programına katılmak isteyen şirket ve kurum temsilcilerinin 23 Mayıs 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/207/6840 bağlantısındaki katılım formunu eksiksiz olarak doldurmaları, ayrıca İstanbul-Kabil-İstanbul uçak biletleri, Kabil'de 2 gece konaklama, 2 gün boyunca öğle ve akşam yemekleri, şehiriçi transferler, tercüme, rehber hizmetleri vb. organizasyonel masraflar dahil olmak üzere 800 USD tutarındaki ücretinin ödendiğine dair banka dekontunu DEİK'e (H. Çağla Mazlum; Tel. 0212 339 5010; e-posta: cmazlum@deik.org.tr iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Afganistan T.C. vatandaşlarına vize uygulamakta olup, vizelerin sorunsuz bir şekilde alınabilmesi için katılım formunu dolduran ve ziyaret bedelini yatıran katılımcıların bilgilerinin Ankara ve İstanbul'daki Afganistan Konsolosluk Bölümlerine iletileceği ve vize başvurularının münferit yapılacağı ifade edilmektedir. (2778)

Ek-1: Taslak Program

2. ABD Odak Ülke Anket Çalışması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından "Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu” toplantıları neticesinde ABD'nin, hedef ülkeler arasında en önceliklisi olarak, önümüzdeki iki yıllık dönemde "Odak Ülke” olarak nitelendirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda ihracat politikası araçlarının ABD özelinde yoğunlaştırılarak, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik etkileşimin artırılmasının hedeflendiği bildirilmiştir.

Anılan yazıda devamla, gerek ekonomik gücü gerekse ticaret hacmi ile dünya ekonomisine yön veren ülkelerden birisi olan ABD ile ülkemiz arasında, uzun yıllardır müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine rağmen, ekonomik ilişkilerimizin potansiyelinin altında kaldığı, bu çerçevede, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi amacıyla özel sektör odaklı, sivil toplum örgütlerinin de katılım sağladığı yeni bir çalışma başlatılmış oluğu ve bu çalışma sonucunda ortak bir "ABD Eylem Planı” hazırlanmasının amaçlandığı belitilmektedir.

Bu kapsamda, anket çalışması yoluyla ABD ile iş ilişkisi bulunan firmaların görüş ve değerlendirmelerinin derlenmesini teminen, aşağıdaki web adreslerinde yer alan anketlerin 27 Mayıs 2016 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir. (2804)

Anket 1: (sadece ABD ile iş yapan Türk firmalar için)

Türk Firmaları için ABD Pazarı Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi

Anket 2: (sadece Türkiye ile iş yapan Amerikan firmalar için)

Questionnaire for U.S. Companies' Perceptions Towards Turkish Market

3. Tacikistan Proje Duyurusu

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, IFC tarafından Duşanbe Ticaret Müşavirliğine iletilen ve bir örneği ekte gönderilen yazıda özetle, Dünya Bankası Grubunun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kuruluşu'nun (IFC) gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün güçlenmesine yönelik projelere finansal kaynak ve teknik destek sağlayan bir kuruluş olduğu, Tacikistan Hükümetinin ülkenin beş farklı bölgesinde toplam 17,000 ton kapasiteli beş adet soğuk hava deposu inşa edilmesine yönelik bir proje yürüttüğü ve projeyle ilgilenebilecek yatırımcılardan "ön talep"lerin temin edilmesi aşamasında olunduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, şeffaf bir ihale sürecinin sağlanması amacıyla Tacikistan Hükümetinin ihale duyurusu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ve ihale davetiyesi almak isteyen firmaların; (i) firma ismini, irtibat bilgilerini ve faaliyet alanlarını, (ii) kısa bir firma profilini, projeyle ilgilenme nedenlerini ve soğuk hava deposu alanındaki tecrübelerini ve (iii) önemli ortaklarının, idari personelinin ve finansal kapasitesinin tanımını sshukla3@ifc.org, tclamp@ifc.org ve mnurmatova@ifc.org e-posta adreslerine iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir. IFC'den temin edilen bilgiye göre söz konusu projeyle ilgilenen firmaların 15 Haziran 2016 tarihine kadar ön taleplerini belirtilen e-posta adreslerine iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, anılan projeye başvuracak olan firmalarımızın Müşavirliğin e-posta adresi olan dusanbe@ekonomi.gov.tr adresine de bilgi vermesinin sürecin takibi açısından önemli olduğu mütalaa edilmektedir. (2805)

Ek-2: Proje Bilgileri

4. ABD / İGGS / Nihai Karar

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular” ithalatına karşı 2008 yılından bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemine ilişkin olarak ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından 1 Mayıs 2014 - 30 Nisan 2015 dönemi için bir idari gözden geçirme soruşturması (administrative review) başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 10 Mayıs 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan bildirime göre önleme konu ürünün ABD pazarına girişte önceden hesaplanan marjlara tabi olmaya devam edeceği iletilmektedir. (2806)

Ek-3: ABD Resmi Gazetesi Örneği

5. AB / Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Mamuller” (7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.99, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.12, 7225.40.15, 7225.40.60, 7225.40.90, 7226.19.10, 7226.20.00, 7226.91.20, 7226.91.91 ve 7226.91.99 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmasına karar verildiği, konuya ilişkin 13 Mayıs 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0513%2805%29&from=en adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu gelişmenin ülkemizin bahse konu ürünün AB'ye ihracatında mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği iletilmektedir. (2811)Ekler:
Ek-1 Taslak Program.pdf
Ek-2 Proje Bilgileri.pdf
Ek-3 ABD Resmi Gazetesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.