2016/107 Sirküler (31.05.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-107

Sayın Üyemiz,

1. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması

2. İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

3. Tanzanya Şeker İhtiyacı

4. Uluslararası Tarımsal Yatırım ve Teknoloji Fuarı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1.Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, hizmet sektörünün ihracatının tüm dünyada büyük bir hızla büyümekte olduğu ve öneminin giderek arttığı, 1980 yılından günümüze hizmetler sektörünün ihracatının 10'ar yıllık dönemler itibarıyla gelişimi incelendiğinde, sektörün büyüme hızının mal ihracatından fazla olduğunun görüldüğü ifade edilmektedir. Türkiye'nin de 1995 yılında 14,9 milyar dolar olan hizmet ihracatı 2005 yılında 27,8 milyar dolara, 2015 yılında ise 46,3 milyar dolara yükseldiği belirtilmektedir.

Ülkemizde hizmet ticaretinin artan önemine binaen son yıllarda hizmet ticaretinin tanımlanmasına ve destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarca önemli çalışmalar yürütüldüğü, Meclisleri tarafından da bu yıl ilk defa hizmet ihracatçı firmalarının katılımları ile çok önemli bir çalışmaya imza atılacağı belirtilmektedir. "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması” ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sınıflandırılmış hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar 2015 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacak araştırma sonuçlarının, 2023 hedefleri doğrultusunda Türk hizmet sektörünün gelişiminin görülmesine, potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacağı ifade edilmektedir.

"Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firma Araştırması” başvurularının 26.05.2016 tarihinde başlanarak 15.08.2016 tarihine kadar devam edeceği, başvuruların http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden, çok kısa bir sürede ücretsiz olarak gerçekleştirebileceği belirtilmektedir. (2967)

Ek-1: Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firma Araştırması

2.İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanıldığı, bu kapsamda İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası iş yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin anılan şirketlere aktarılması amacıyla "İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi”nin başlatıldığı belirtilmektedir.

Bu proje, ülkemizde "inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile inovasyon kapasitesini sürdürülebilir şekilde arttırmayı, kurumsal inovasyon sistemlerini oluşturmayı ve bu konuda ülkemizde öncü olmak isteyen ihracatçı firmalarımızı bir araya getirmeyi hedefleyen, kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir altyapıya sahip proje olduğu ifade edilmektedir.

Projeye ilişkin katılım koşulları ve projenin yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar ekte yer almaktadır. (2985)

Ek-2: İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Detayı

3.Tanzanya Şeker İhtiyacı

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tanzanya piyasasında şeker arzında yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla Tanzanya Hükümeti'nin şeker ithalatına başladığı, ithal edilmesi öngörülen 100 bin ton şekerin Tanzanya'ya ulaşan 12 bin tonunun çeşitli bölgelere dağıtımına başlandığı, 24 bin ton şekerin 13 Mayıs 2016'da, ilave 20 bin ton şekerin ise Mayıs ayının sonunda Darüsselam'a ulaşmasının beklenildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda, şeker ithalat lisanslarının yalnızca Tanzanya Şeker Kurulu (SBT) tarafından verilebildiği, Tanzanya'da şeker üretiminin yeterli olmadığı ve yıllık 100 bin ton şeker ithalatına ihtiyaç duyulduğu, SBT'nin ulusal ihtiyaç ve arz miktarını resmi surette belirlemek üzere yeni bir çalışma yürüttüğü, bu çalışmanın ardından beş yıllık planlamaların yapılacağı, çalışma sayesinde ülkeye gümrüksüz sokulan şekerin miktarı ve getirilme yöntemlerinin de tespit edileceği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, Darüsselam Büyükelçiliğimiz tarafından Tanzanya Yatırım Merkezi (TIC) Genel Müdür Vekili Clifford Tandari'yle yapılan görüşmede, adı geçenin; ülkede şeker kamışının yaygın olarak yetiştirildiğini, ancak üretim kapasitesinin yetersiz kaldığını, hükümetin acil olarak şeker fabrikası kurmak isteyen yatırımcı aradığını, devlete ait 20 bin hektar arazinin talep eden firmaya tahsis edilebileceğini, kuruluş aşamasında firmaya çeşitli vergi teşviklerinin sağlanacağını, ülkemizden de ilgi duyabilecek yatırımcıları beklediklerini ifade ettiği belirtilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için Darüsselam Büyükelçiliğimizle irtibata geçilmesi mümkün bulunmaktadır.(2991)

4.Uluslararası Tarımsal Yatırım ve Teknoloji Fuarı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden iletilen yazıya istinaden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tunus Şehri Kram Sergi Merkezi'nde Tunus Tarımsal Yatırımı Destekleme Ajansı tarafından "12.Uluslararası Tarımsal Yatırım ve Teknoloji Fuarı”nın (SIAT 2016) düzenleneceği bildirilerek fuarın, sektörün farklı bileşenleri için bir buluşma noktası olacağı, yabancı girişimcilerin Tunuslu muhataplarıyla ortak yatırımlara gitmesine fırsat yaratan bir ortam oluşturacağı, ayrıca tarım, gıda, balıkçılık, alanlarında uluslararası bir foruma ev sahipliği yapacağı belirtilmektedir.

Anılan fuara ilişkin broşürler ve katılım formu ekte yer almaktadır. (3002)

Ek-3: Fuar Broşür-Katılım FormuEkler:
Ek-1 500.pdf
Ek-2 INOVASYON.pdf
Ek-3 SIAT 2016.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.