2016/113 Sirküler (08.06.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 -113

Sayın Üyemiz,

1. Suudi Arabistan'a Su Ürünleri İhracatı

2. 7.Yörex Yöresel Ürünler Fuarı

3. İşlenmiş Eşya Broşürü

4. Angola Ödeme Sorunları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

1.Suudi Arabistan'a Su Ürünleri İhracatı

Dışişleri Bakanlığı'ndan iletilen yazıya istinaden, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan'a ihracat yapmak isteyen kesimhaneler ile et, kanatlı eti ve ürünleri, su ürünleri ve her çeşit gıda üreten tesislerin tescil işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen "Yurtdışı Tesislerin Tescili Hizmeti” konusunda Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Müdürlüğünce yeni bir uygulama başlatıldığı belirtilerek, bu kapsamda, söz konusu ülkeye su ürünleri ihraç etmek isteyen Türk firmaların ve fabrikalarının http://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/FERS1.aspx adresinden kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edilmektedir. (3157)

2.7.Yörex Yöresel Ürünler Fuarı

Antalya Ticaret Borsasından alınan yazıda, yöresel ürünlerimizin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline gelen Yörex-Yöresel Ürünler Fuarı'nın yedincisinin bu yıl 26-30 Ekim 2016 tarihinde Antalya Expo Center'da düzenleneceği, milli değerimiz olan yöresel ürünlerimizin tanıtımında, ticari değer kazanmasında, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığının artırılmasında büyük katkı sağlayan fuarda geçen yıl 66 il'den 417 katılımcının, yörelerinin gıda, tarım, tekstil, sanayi, el sanatları ve kültürlerini taşıyarak 132 bin ziyaretçiye tanıtımlarını yaptıkları bildirilmektedir.

Fuar ile ilgili ayrıntılı bilgiyehttp://www.yorexfuar.comadresinden ulaşılabilmektedir.(3114)

3.İşlenmiş Eşya Broşürü Hk.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, AB'nde yayımlanan 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR), biyosidal ürünlerin kullanımı ve AB'de pazara arzına ilişkin süreçleri fonksiyelleştirmek, insan, hayvan ve çevre sağlığını yüksek seviyede korumak amacıyla yayımlandığı belirtilmiştir.

Diğer taraftan Tüzük kapsamında işlem görmüş eşyalarda kullanılan aktif maddelerin Biyosidal Ürünler Tüzüğü Ek I'de yer alması veya Tüzük kapsamında ilgili ürün tipi ve kullanımı için kabul edilmesi gerekmekte olduğu, söz konusu Tüzüğe göre, işlenmiş eşyaların içerdiği aktif maddelerin onay başvurusunun en geç 1 Eylül 2016 tarihine kadar yapılması gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. 1 Mart 2017 sonrası onaylanmamış bir aktif madde ile işlem görmüş eşyanın pazara sunulması mümkün olmayacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu Tüzükden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, http://biyosidal.immib.org.tr/Portals/1/Biyosidal-esya-brosuru.pdf adresinde yer alan "Biyosidal Ürünler Tüzüğü İşlenmiş Eşyalar Broşürü” nden detaylı bilgi almak isteyen üyelerinizin aşağıda iletişim bilgileri yer alan İMMİB REACH CLP ve Biyosidal Yardım Masası ile iletişime geçilebileceği ifade edilmektedir. (3137)

İMMİB REACH CLP ve Biyosidal Yardım Masası

Pınar ÖZGÜN -Mutlu DEMİRKAN

Tel :0 212 454 06 33/0 212 454 06 31

E-Mail: ab@immib.org.tr

4.Angola Ödeme Sorunları

Luanda Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Angola'nın hâlihazırda yaşadığı döviz darboğazı nedeniyle adı geçen ülkeye ihracat yapan gerek Türk firmaları gerekse diğer ülke firmalarının alacaklarını tahsil etmekte bazı zorluklar yaşadıkları ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Luanda Ticaret Müşavirliğimizce Angola'ya yönelik iş yapan veya yapmayı planlayan Türk firmalarının, ülkede yaşanan döviz darboğazı kaynaklı ödeme sıkıntılarını göz önünde bulundurmaları önerilmektedir. (3161)


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.