2016/165 Sirküler (26.08.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 / 165

Sayın Üyemiz,

1. Worldfood İstanbul ile Eş Zamanlı Alım Heyeti

2. Çin Tayvanı/ Anti-damping Soruşturması

3. Fas-Türkiye PPP Deneyimleri, Marakeş 25 Eylül 2016

4. Mısır Kayıt Sistemi

5. Firma Bilgileri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Worldfood İstanbul ile Eş Zamanlı Alım Heyeti

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 1-4 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenecek "Worldfood İstanbul 2016 - 24. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı” ile eş zamanlı olarak; 31 Ağustos 2016 tarihinde, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Genel Sekreterlikleri organizasyonunda, özel sektör temsilcilerinin katılımıyla alım heyeti programı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Genel Sekreterlikleri adresinde, 31 Ağustos 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelere katılmak isteyen firmaların alım heyetine ilişkin başvuru formunu doldurarak en geç 26 Ağustos 2016 Cuma günü saat 13:00'e kadar Genel Sekreterliklerinin hububat@iib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.(4350)

İlgili Personel:

Ertunç ERTAV- Kadriye Nur ARSLAN

Tel: +90 212 454 11 24 / +90 212 454 06 50

E-Mail: karslan@iib.org.tr / eertav@iib.org.tr

Adres:

Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi C Blok Yenibosna/ İstanbul

Ek-1: Alım Heyeti İkili Görüşmeleri Katılımcı başvuru Formu (1 Sayfa)

Ek-2: Alım Heyetine Katılan Firma Listesi (1 Sayfa)

2. Çin Tayvanı/ Anti-damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Taipei Türk Ticaret Ofisi'nden edinilen bilgiye göre, Çin Tayvanı tarafından Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan, Endonezya, Güney Kore ve Ukrayna menşeli "Çelik Levha” (7208.51, 7208.52, 7208.90, 7211.14, 7225.40 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 22 Şubat 2016 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde Brezilya firmaları için % 31,10; Güney Kore firmaları için % 8,66- %80,50 arasında değişen; Hindistan firmaları için % 25,85; Endonezya firmaları için % 46,84; Ukrayna firmaları için % 26,57 ve ÇHC firmaları için % 40,29- % 59,73 arasında değişen oranlarda geçici damping marjlarının hesaplandığı bildirilmektedir.

Diğer taraftan, Çin Tayvanı tarafından ÇHC ve Güney Kore menşeli "Çinko ile Kaplanmış Yassı Haddelenmiş Çelik Ürünler” (7210.30, 7210.41, 7210.49, 7210.61, 7210.90, 7212.20, 7212.30, 7212.50, 7225.91, 7225.92, 7225.99 ve 7226.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında Güney Kore firmaları için % 75,25 ve ÇHC firmaları için % 25,42- % 68,33 arasında değişen oranlarda geçici damping marjları hesaplanmış olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, mezkur ülkeler menşeli söz konusu ürünlerin ithalatında belirtilen oranlarda 22 Ağustos 2016 tarihinden itibaren 4 ay süre ile geçici anti-damping önlemleri uygulanmasına hükmedildiği ifade edilmektedir. Anılan soruşturmalar kapsamındaki genel bilgilere http://www.moeaitc.gov.tw/ITC/english/content/wfrmContent.aspx?menu_id=141 ve http://www.moeaitc.gov.tw/ITC/english/case/wfrmRelatedInfo.aspx?menu_id=144&caseid=83 internet adreslerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu gelişmenin, ülkemizin anılan üründe Çin Tayvanı'na ihracatında mezkur ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceğinin mütalaa edildiği ifade edilmektedir. (4356)

3. Fas-Türkiye PPP Deneyimleri, Marakeş 25 Eylül 2016

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, DEİK / Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve FCIC (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) işbirliğinde, Fas'ın Marakeş şehrinde 25 Eylül 2016 tarihinde "Country Seminar on Turkish PPP Experiences” toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Türkiye ve Fas kurum ve kuruluşlarından bürokratların, özel sektör temsilcilerinin ve İslam Kalkınma Bankası bölge yetkililerinin gerçekleştirecekleri sunumlar kapsamında Türkiye ve Fas'ın PPP model uygulamaları karşılaştırmaları ve know-how paylaşımının amaçlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Dünya Bankasının 2015 Global PPP Raporuna göre Türkiye'nin 44,7 milyar dolarlık 7 projeyle dünya genelindeki PPP yatırımlarının % 40'ını tek başına gerçekleştirdiği ve Mega projeler sıralamasında lider ülke konumuna ulaştığı ifade edilmektedir. Fas'ta gerçekleştirilecek Ülke Semineri vesilesiyle Türkiye'nin otoyollari havalimanları ve hastane projelerinde dünya çapında edinilen deneyimlerinin Afrika'dan ve İslam ülkelerinden gelen bürokrat, müteahhit ve teknik müşavirler ile paylaşılacağı belirtilmektedir.

Fas'ın 2015 yılında yayınlanan PPP yasasıyla iş yapmanın kolaylaşmış olduğu ve ihale süreçlerinde saydamlaşma sağlanmış olduğu belirtilmekte olup, dünyanın her yerinden yatırımcı çekerek gelecek dönem kalkınmasında PPP modelini etkin şekilde kullanmayı hedefleyen Fas'ın özellikle otoyol, havalimanı ve enerji alanında PPP yatırımları öngördüğü ifade edilmektedir. Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi tarafından Mayıs ayında Fas'a gerçekleştirilen teknik müşavirlik heyeti kapsamında çeşitli Bakanlık, kamu şirketleri ve özel sektör ile yapılan tüm görüşmelerde PPP konusunun ele alındığı ve Türkiye ile işbirliği yapmak istedikleri bildirilmektedir.

Anılan toplantıya katılmak isteyen firmaların başvuru linkinde yer alan katılım formunu doldurarak, 31 Ağustos 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kayıt olmaları gerektiği ifade edilmektedir. (4371)

Başvuru Linki: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/228/7210

Ek-3: Fas PPP Toplantısı Taslak Program (1 Sayfa)

4. Mısır Kayıt Sistemi

Kahire Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mısır'ın "White List” uygulaması ile ilgili bazı hususlarda firmalardan gelen sorular doğrultusunda Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (GOEIC) ile temasa geçildiği ve bu kapsamda Bilgi Notu'nda bazı güncellemeler yapıldığı bildirilmektedir.

Bilgi notunda 26. Ve 27. Sayfalarda yer alan İngilizce başvuru formlarının, Müşavirlik tarafından GOEIC'ten başvuru sırasında Arapça doldurulması gerektiği bilgisinin edinildiği, bu sebeple, herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına bilgi notundan çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Yeni Bilgi Notunda müşavirlik tarafından İngilizceye tercüme ettirilen "White List için gerekli belgeler listesi” eklenmiş olduğu belirtilmektedir. (Sayfa 26) diğer taraftan, White List için gerekli belgeler listesinin Arapça orijinalinin, ihracatçılar tarafından doldurulacak formlar, firmalar tarafından doldurulacak olan "Model of the letter from producing company” başlıklı formun Arapça orijinalinin yeni bilgi notunda yer aldığı ifade edilmektedir. (4372)

Ek- 4: Üretici Kayıt Sistemi Hakkında Bilgi Notu (37 sayfa)

5. Firma Bilgileri

İMMİB'den alınan bir yazıya atfen, T.C. Londra büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda, merkezi İskoçya'da bulunan bir firmanın ismini kullanan dolandırıcıların ülkemizdeki bir ihracatçı firmaya yüklü bir miktar sipariş verdiği fakat teslimat adresinin farklı olmasından şüphelenilerek konunun İskoçya'daki firmaya sorulduğu ve gerçeğin anlaşıldığı bildirilmekte olup "Unit 1, Old Foundry, Tat Bank Road Old Bury, B69 4BN, West Midlands United Kingdom” adresine firmaların itibar etmemelerinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Firmaların Birleşik Krallık'ta bulunan /potansiyel müşterileri ile özellikle elektronik ortamda yaptıkları yazışmalarda şüphelendikleri durumları (örneğin ödeme için banka hesap numarasının değiştiğini belirten e-posta yazışmalarında) telefon ile teyit etmelerinin ileride sorunlarla karşılaşılmaması için önemli olduğu belirtilmektedir.

Müşavirliklerinden bu tür durumlarda bilgi talebinde bulunan firmalara iletilen aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir:

Ülkemizde yerleşik firmalardan İngiltere'ye yaptıkları ihracatlarında zaman zaman ödeme konusunda ortaya çıkan sorunlara ilişkin şikayetler almakta oldukları, Müşavirliklerine ulaşan bu şikayetlerin bir kısmının, İngiltere'de şahıs şirketleri dışındaki şirketlerin kayıtlı olmakla yükümlü olduğu Şirket Kayıt Kurumu (Companies House- https://beta.companieshouse.gov.uk/) internet sayfasından mevcut şirketlerin adres ve şirket numarasının kopyalanarak sanki gerçek bir şirketmiş gibi kötü niyetli kişilerce kullanılması sonucu ortaya çıktığının tespit edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Companies House'da kaydı olsa dahi firmaların kötü niyetli kişi veya kişilere karşı daha duyarlı hareket etmeleri için aşağıdaki hususlarda dikkatli olunmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir:

1) Firmalardan bir ödeme talep ediliyorsa, ödemenin şirketin bankadaki hesabına değil, şahıs adına veya başka bir hesaba yapılmasının talep edilmesine şüphe ile yaklaşılması

2) Şirket adına alan adı (domain name) uzantılı e-posta adresi yerine genel e-posta adresleri (Hotmail.com, gmail.com, live.com vb.) kullanılması, orijinal şirket domain alanı gibi gözükse de kötü niyetli kişilerce "i” gibi farkedilmesi zor harflerin eklenerek yeni domain adresi alarak ödeme talep edilmesi

3) +44 7'den sonra "0” ile başlayan telefon numaraları İngiltere'deki sabit veya mobil hatlarda kullanılmamaktadır. Mobil numaralar ülke kodu olan +44'ün ardından doğrudan 7 ile başlamakta ve 0 dışındaki rakamlarla devam etmektedir. Sabit bir numara verilmesi durumunda internet üzerinden(http://www.thephonebook.bt.com/publisha.content/en/search/uk_codes/) şirketin bulunduğu yerleşim yerine ait olup olmadığının kontrol edilmesi

4) Firmaların yeni iş yaptıkları müşterilerle ödeme biçimi olarak mümkün mertebe taraflarını garanti altına alan yöntemleri (peşin, akreditif v.b.) kullanmaları önerilmektedir. Zira, kötü niyetli şirketlerin özellikle ilk siparişlerde güven kazanabilmek için ödemenin tamamını veya bir kısmını (örneğin yarısını) peşin, geriye kalanını vadeye yayarak ödemek istemekte ancak geriye kalan miktarları ödemedikleri bildirilmektedir. İthalatçı firma ile uzun dönemlerde çalışana ve arada güven ilişkisi oturana kadar peşini akreditif v.b. yöntemlerle çalışılmasına

5) Companies House kayıtlarında firmayı incelerken şu hususların şirketin riskli olabileceğine işaret ettiği bildirilmektedir: şirketin çok sık isim değiştirmesi, yakın dönemde kurulmuş olması, şirket sahiplerinin isminin pek çok farklı şirkette adının geçmesi, adres olarak belirtilen yerlerin sanal ofis veya ilgisiz yerler olması

İhracatta ticari riski azaltmak için alınabilecek önerilerinin aşağıdaki şekilde olduğu bildirilmektedir:

1) Karşı taraf ile satış için etkili bir sözleşme yapılması. Bu mümkün değil ise, faturaların arkasına satış şartlarının (terms of sale) eklenmesi ve firmalara en uygun olan şartın (örneğin "ancak mal bedelinin tamamının firma hesaplarına geçmesi ile malın mülkiyetinin karşı tarafa geçeceği) belirtilmesi

2) Yukarıdaki şartların firmanın kendisini garanti altına alması için yeterli görülmemesi durumunda karşı tarafın "kişisel garantisi”nin istenebileceği, böylece ortaya çıkan alacak durumlarında şirketin varlıkları olmasa dahi kişisel garantiyi veren şahıs aleyhine tazmin yoluna gidilebileceği

3) İngiltere'de Şirket Kayıt Kurumu'nda (Companies House) şirketin kaydı olsa bile, firmaların iş yapacakları firmanın varlığının, finansal ve diğer açılardan güvenilirliğinin, bu konuda faaliyette bulunan özel şirketlerden (listesi Müşavirliklerinden temin edilebilir) makul bir ücret karşılığında doğrulanmasının ilerinde oluşabilecek sorunların önlenmesi için en etkin yol olduğunun düşünüldüğü

4) İhracat kredi sigortası için EximBank ile görüşülebileceği bildirilmektedir.(4370)Ekler:
Ek-1 Basvuru Formu.pdf
Ek-2 Katilan Firmalar listesi.pdf
EK-3 Taslak Program.pdf
EK-4 Bilgi Notu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.