2016/207 Sirküler (17.10.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-207

Sayın Üyemiz;

1. World Halal Day - Helal Ürünleri Fuarı 2016 - Organizasyonu Duyurusu

2. Tayland/Korunma Önlemi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. World Halal Day - Helal Ürünleri Fuarı 2016 - Organizasyonu Duyurusu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen İstanbul İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Hırvatistan Helal Belgelendirme Merkezi'nin organizasyonunda "Hırvatistan‘da İslam'ın kabulünün 100. Yılı olması” sebebiyle yapılacak "Dünya Helal Ürünler Günü” etkinliği çerçevesinde, 02-04 Kasım 2016 tarihlerinde Hırvatistan/Opatija ‘da "WORLD HALAL DAY-DÜNYA HELAL ÜRÜNLER GÜNÜ” kapsamında bir konferans ve fuarın düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, hazırlık çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülebilesi amacıyla, fuara başvuruda bulunmayı planlayan katılımcıların, anılan fuara kaç metrekarelik alanla katılmayı talep ettiğine ilişkin bilginin 18.10.2016 Salı günü saat 14:00'a kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne(0212 454 05 01 no'lu faksına ve findik@iib.org.tr) e-posta adresine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.(5146)

EK1: Bilgi Notu ve Fuar Krokisi(4 Sayfa)

2. Tayland/Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tayland tarafından "Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünler” (7208.36,7208.37,7208.38,7208.39,7208.51,7208.52,7208.53,7208.54 GTP'leri altında yer alan) ithalatına karşı 24 Aralık 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %21.92; 7 Haziran 2015-6 Haziran 2016tarihleri arasında %21.52 ve 7 Haziran 2016- 6 Haziran 2017 tarihleri arasında %21.13 oranlarında uygulanmak üzere bir korunma önlemine hükmedilmiş olup ülkemiz halihazırda bahse konu önleme tabi olduğu belirtilmektedir.

Bangkok Ticaret Müşavirliğimize intikal ettirilen yazıya (Ek-2) göre, Tayland tarafından bahse konu önlemin uzatılmasını teminen 3 Ekim 2016 tarihinde bir gözden geçirme soruşturması başlatılmış olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu soruşturmanın açılışına ve Tayland yerli üreticileri tarafından sunulan şikayetin gizli olmayan özetine (Ek-3) yönelik tüm ihracatçıların ve diğer ilgili tarafların görüşlerini 28 Ekim 2016 tarihine kadar sunabilecekleri; soru formunu (Ek4 ve Ek5) ise 14 Kasım 2016 tarihine kadar doldurabilecekleri ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 10 Kasım 2016 tarihinde Tayland/Bangkok'ta, detayları (Ek-6)'da yer alan bir kamu dinleme toplantısı gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup bahse konu toplantıya katılım sağlamak isteyen ilgili tarafların isimlerini 28 Ekim 2016 tarihine kadar Tayland'ın soruşturma makamlarına iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

EK2: Yazı Örneği(2 Sayfa)

EK3: Şikayetin Gizli Olmayan Özeti(Tayca) (18 Sayfa)

EK4: Soru Formu(İngilizce) (13 Sayfa)

EK5: Soru Formu Tabloları(İngilizce) (5 Sayfa)

EK6: Kamu Dinleme Toplantısı (İngilizce) (1 Sayfa)


Ekler:
2016-207.docx
Bilgi Notu ve Fuar Krokisi.pdf
Kamu Dinleme Toplantisi.pdf
Sikayetin Gizli Olmayan Ozeti.pdf
Soru Formu Tablolari.pdf
Soru Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.