2016/210 Sirküler (19.10.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-210

Sayın Üyemiz;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yazısına atfen Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan yazıda, merkez ve taşra teşkilatının tüm resmi yazışmalarının elektronik ortamda yapılmaya başlanacağı, 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu ile 6120 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü görevleri ile ilgili firmaların yapmış oldukları başvuruların, bundan sonra yazılı olarak değil firmalar tarafından elektronik ortamda Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gönderileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, elektronik ortamda yazışmaların başlanacağı tarihin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesinde duyurulacağı belirtilmekte olup, firmaların Kayıtlı Elektronik Posta adresleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'ne iletilmesini teminen Kayıtlı Elektronik Posta adreslerinin aşağıda belirtilen şekilde Genel Sekreterliğimizin arge@baib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Sıra No

Firma Adı (Ticaret Sicil Gazetesindeki tam adı)

Vergi Numarası

Adresi

KEP Adresi

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.