2016/250 Sirküler (09.12.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-250

Sayın Üyemiz;

1. İhracatçılar İçin Konteyner Tartım Semineri

2. Dominik Cumhuriyeti/Anti Damping Önlemi

3. İİB Genel Sekreterliği Aralık Eğitim Takvimi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter1. İhracatçılar İçin Konteyner Tartım Semineri

İlgi: 03/10/2016 tarihli ve 2016/194 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO ) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen 01.06.2016 tarihinde yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge"nin uygulanmasına yönelik konunun taraflarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak yapılan yeni düzenlemeyle bahse konu yönergenin 09.09.2016 tarihinde yeniden yayımlandığı bildirilmişti.

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, ihracatçı firmaların bahse konu yönergenin uygulanmasıyla ilgili bilgilendirilmeleri ve yaşadıkları sıkıntılar ile uygulamanın iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması amacıyla; TİM organizasyonunda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla, 16 Aralık 2016 Cuma günü saat 10:00'da, Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda "İhracatçılar İçin Konteyner Tartım Semineri”nin düzenleneceği belirtilmekte olup, söz konusu seminerin programı aşağıda yer almaktadır.

Bu kapsamda, seminere katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/Z6W2xi linkinden online kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmekte olup, söz konusu seminere dair ayrıntılı bilgi ve soruların, mevzuat@tim.org.tr internet adresine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.(6176)

Program:

10:00-10:30 Kayıt

10:30-12:00 İhracatçılar İçin Konteyner Tartım Semineri

12:00-13:00 Soru-Cevap

2. Dominik Cumhuriyeti/Anti Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Dominik Cumhuriyeti tarafından ülkemiz menşeli "Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar” (7214.10, 7214.20 ve 7213.20 GTP'lerinde yer alan) ithalatına karşı 13 Haziran 2011 tarihinden bu yana uygulanmakta olan %14 oranındaki anti-damping vergisine ilişkin 31 Aralık 2015 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının neticelendirilmiş olduğu belirtilmekte olup, söz konusu mezkur önlemin 14 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına hükmedildiği bildirilmektedir.(6196)

3. İİB Genel Sekreterliği Aralık Eğitim Takvimi

İstanbul İhracatçı Birlikleri(İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, İİB Genel Sekreterliği organizasyonunda, Aralık ayında düzenlenecek olan programın detaylarına, ekte belirtilen linklerden erişilebileceği belirtilmekte olup, söz konusu organizasyonun genel katılıma açık olduğu ifade edilmektedir.(6203)

EK1: Aralık Eğitim Takvimi


Ekler:
IIB Genel Sekreterligi Aralik Egitim Takvimi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.