2016/257 Sirküler (16.12.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-257

Sayın Üyemiz;

1. World Food Moscow 2017 Fuarı

2. Tunus'a Yönelik Ayçiçeği Tohumu İhracatı

3. 02-09 Aralık 2016 Yurt Dışı Alım Talepleri

4.ETŞİÇ Türkiye-ABD İş Konseyi III. Dönem Ortak Tavsiyeleri

5.Türkiye-İran İş Forumu

6.Türkiye-Gine İş Forumu

7.Benin, Kotonu İşadamları İşkadınları Heyeti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. World Food Moscow 2017 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Moskova/Rusya Federasyonu'nda, 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan "World Food Moscow 2017(WFM) Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı”nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, 2016 yılında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 65 farklı ülkeden 1.433 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı 28.922 kişinin ziyaret ettiği belirtilmekte olup, Rusya ve bölgesinin en büyük 2. fuar organizasyonu olarak gösterilen ve yaklaşık 60.000 m2'lik alanda gerçekleştirilen WFM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak etmek isteyen firmalara, İstanbul İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nce aşağıdaki hizmetlerin verileceği bildirilmektedir.

· Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

· Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi

· Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

· Fuara giriş kartı temini

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları(internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bu çerçevede, bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların, ekte yer alan Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 23.12.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne 0212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.(6265)

EK1: Ön Başvuru Formu

2. Tunus'a Yönelik Ayçiçeği Tohumu İhracatı

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tunus Hükümeti'nin siyah renk ayçiçeği üretimini korumak amacıyla beyaz renk ayçiçeği tohumu ithalatı esnasında gümrük işlemlerinde engeller çıkardığı belirtilmekte olup, Tunus'a yönelik ayçiçeği tohumu ihracatı gerçekleştiren firmalara ait konteynerlerin Tunus limanlarında bekletildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Tunus'a ayçiçeği tohumu ithalatında son zamanlarda gümrüklerde beklemeler yaşandığı, bu durumun Tunus Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nca ürünün lisansa bağlanmasından kaynaklandığını, anılan konuya ilişkin mezkur Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Tunus makamlarının 05/12/2016 tarihinden itibaren gümrükte bekleyen konteynerleri aşamalı olarak serbest bırakacağını açıkladığı belirtilmekte olup, söz konusu ürünün 2017 yılı başından itibaren gümrüklerde bekleme sorununun yaşanmasının beklenmediği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Tunus makamlarından durumun düzeldiğine ilişkin bir bilgi iletilmesine kadar geçecek sürede, söz konusu ürünün sevkiyatının yapılmamasında fayda görüldüğü bildirilmektedir.(6249-6341)

3. 02-09 Aralık 2016 Yurt Dışı Alım Talepleri

Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Narenciye Tanıtım Grubunun B2B web sayfasına 02.12.2016- 09.12.2016 tarihleri arasında gelen alım taleplerinin aşağıda verilen linkte yer aldığı bildirilmektedir.(6283)

http://www.akib.org.tr/files/downloads/Ekler/Mail-Ekler/NTG-Yurtdisi-Alim-Talepleri-Listesi-02Aralik2016-09Aralik2016.pdf

4.ETŞİÇ Türkiye-ABD İş Konseyi III. Dönem Ortak Tavsiyeleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye-ABD Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi(ETSİÇ) mekanizması kapsamında kurulan Türkiye-ABD İş Konseyi III. Dönem Türkiye ve ABD kanadı üyelerinin, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim ŞENEL ve ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Stefan SELIG'in eşbankanlığında, Türkiye-ABD IV. İş Konseyi Toplantısı vesilesiyle 19 Mayıs 2016'da başkent Vaşington'da bir araya geldiği ifade edilmekte olup, söz konusu toplantıdan sonra çalışmaya başlayan İş Konseyi üyelerinin hazırlamış olduğu ortak tavsiyelerin, 19 Kasım 2016 tarihi itibariyle Bakanlıklarına iletildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, bağlayıcı olmamakla birlikte, iş dünyası gözü ile iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin güçlenerek geliştirilmesi ortak hedefi doğrultusunda atılabilecek somut adımlara ilişkin yol gösterici nitelikte olduğu ifade edilmekte olup, söz konusu 14 başlıktan oluşan tavsiyeler ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, bahse konu toplantı öncesinde, öncelikli tavsiyelerin belirlenmesini teminen yürütülecek çalışmalarda ele alınmasında fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerin, en geç 21 Aralık 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar arge@baib.gov.tr adresine gönderilmesi rica olunur.(6236)

EK2: USTBC Sess III- Trade Agreements- Topic 1- Final

EK3: USTBC Sess III- Bilateral Sectoral Consultation- Topic 2- Final

EK4: USTBC Sess III- Knowledge Partnership- Topic 3- Final

EK5: USTBC Sess III- Third-Country Projects and Finance-Topic 4.a-Final

EK6: USTBC Sess III- Joint Govt Sectoral Advocacy- Topic 4.b-Final

EK7: USTBC Sess III- Humanitarian Industrial Zones- Topic 4.c-Final

EK8: USTBC Sess III- Aviation and Aerospace-Topic 4.d-Final

EK9: USTBC Sess III- Logistics and Customs Collaboration- Topic 5.a- Final

EK10: USTBC Sess III- Digital Commerce- Topic 5.b- Final

EK11: USTBC Sess III- Government Procurement-Topic 5.c-Final

EK12: USTBC Sess III- IP and ITC- Topic6-Final

EK13: USTBC Sess III- Life Science- Topic7-Final

EK14: USTBC Sess III- Energy- Topic8-Final

EK15: USTBC Sess III- Advanced Manufacturing- Topic9- Final

5.Türkiye-İran İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'den alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak CİHANGİRİ'nin ülkemizde yapacakları resmi ziyaret vesilesiyle ve T.C. Başbakanı Binali YILDIRIM'ın katılımlarıyla, 20 Aralık Salı günü saat 10:00 ile 16:00 arasında Ceylan Intercontinental Otel-Taksim, İstanbul'da "Türkiye-İran İş Forumu”nun gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan görüşmeler sonucu İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ile İran'da birçok sektörde yeni işbirliği fırsatlarının doğduğu belirtilmekte olup, anılan konuyla ilgili İran'dan gelecek olan üst düzey işadamları ile ikili görüşmelerin düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu toplantıya katılmak isteyen firmaların DEİK ile irtibata geçmeleri ve http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/310/7886 internet adresinden, en geç 19 Aralık 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmekte olup, DEİK'den ilgili kişinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(6343)

İlgili Kişi: Buğra KARAHAN

TEL: 0212 339 50 00

E-posta: bkarahan@deik.org.tr

6.Türkiye-Gine İş Forumu, 28 Aralık 2016 İstanbul

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'den alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Gine Cumhurbaşkanı Sayın Alpha CONDE'nin, 26-30 Aralık 2016 tarihleri arasında ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli'nde, 09:30-17:00 saatleri arasında "Türkiye-Gine İş Forumu” nun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, etkinlik kapsamında Gineli Bakan ve yetkililer tarafından Gine'nin altyapısına ilişkin sunumların yapılacağı belirtilmekte olup, söz konusu sunumların ardından Gineli iş heyeti ile ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Gine Heyet Listesi'nin DEİK tarafından bilahare iletilecek olduğu, söz konusu foruma katılmak isteyen firmaların http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/312/7903 internet adresinden başvuru formunu doldurmaları ve 26 Aralık 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme gerçekleştirmeleri gerektiği belirtilmekte olup, anılan Forum'un programı ekte yer almaktadır.(6342)

EK16: Taslak Programı

7.Benin, Kotonu İşadamları İşkadınları Heyeti 15-17 Şubat 2017

İlgi:18.11.2016 tarihi ve 2016/237 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Benin'in Kotonu şehrine 4-7 Aralık 2016'da bir işadamları/işkadınları heyetinin düzenleneceğini, ancak Benin Cumhurbaşkanı'nın aynı günlerde ülkemizi ziyareti sebebiyle heyetin ertelendiği bildirilmişti.

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ertelenen Benin/Kotonu Heyeti'nin yeni tarihi 15-17 Şubat 2017 tarihleri olarak belirlendiği belirtilmekte olup, söz konusu heyetin azami 25 işadamı/işkadını olarak katılımının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazının devamında, anılan heyette; pirinç, tahıl ürünleri, makarna, buğday unu, tavuk eti, çimento, kağıt ürünleri, elektrikli aletler, transformatörler, kablolar, rafine petrol ürünleri, demir-çelik ürünleri, otomobil ve yan sanayii, maden işleme makineleri, sportif hazır giyim ürünleri, sentetik iplikler, dokuma kumaş, eczacılık malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüleceği belirtilmekte olup, diğer sektörlerden de başvuruların kabul edileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların, en geç 20 Ocak 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://bit.1y/2hwcOis internet adresinden başvuru formlarını doldurmaları ve katılım ücretlerini yatırmış olmaları gerektiği belirtilmekte olup, anılan heyetin programı ekte yer almaktadır.

Katılım ücreti, 1.200 USD olup organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer, tercümanlık ve vize işlemleri ile ilgili giderleri karşılamaktadır. İlgili tutarın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödenerek ilgili dekontun, bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine (Tel: 0212 454 00 96) iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvuru formu ile katılım ücretinin son başvuru gününden önce gönderilmesinin büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.(6340)

EK17: Taslak Programı


Ekler:
2016-257.doc
Benin-Kotonu Taslak Programi.pdf
ON BASVURU FORMU.doc
Turkiye-Gine Is Forumu Taslak Programi.pdf
USTBC Sess III - Advanced Manufacturing - Topic 9 - Final_00000759.docx
USTBC Sess III - Aviation and Aerospace - Topic 4d - Final_00000760.docx
USTBC Sess III - Bilateral Sectoral Consultation - Topic 2 - Final_00000761.docx
USTBC Sess III - Digital Commerce - Topic 5b - Final_00000762.docx
USTBC Sess III - Energy - Topic 8 - Final_00000763.docx
USTBC Sess III - Government Procurement - Topic 5c - Final_00000764.docx
USTBC Sess III - Humanitarian Industrial Zones - Topic 4c - Final_00000765.docx
USTBC Sess III - IP and ITC - Topic 6 - Final_00000766.docx
USTBC Sess III - Joint Govt Sectoral Advocacy - Topic 4b - Final_00000767.docx
USTBC Sess III - Knowledge Partnership - Topic 3 - Final_00000768.docx
USTBC Sess III - Life Sciences - Topic 7 - Final_00000769.docx
USTBC Sess III - Logistics and Customs Collaboration - Topic 5a - Final_00000770.docx
USTBC Sess III - Third-country projects and finance - Topic 4a -Final_00000771.docx
USTBC Sess III - Trade Agreements - Topic 1 - Final_00000772.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.