2017/025 Sirküler (08.02.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-025

Sayın Üyemiz;

1. Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

2. ABD/Anti-Damping Önlemi

3. Türkiye-Malta İş Formu

4. 27 Ocak -3 Şubat 2017 Yurt Dışı Alım Talepleri

5. Analog Ülke Talebi

6. Hong Kong İhale Duyurusu

7. Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi

8. Türkiye-Tacikistan İş Forumu

9. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu

11. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ziyaretleri

12. Malta Başbakan Ziyareti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türkiye menşeli çift kabuklu yumuşakçalar ithalatına yönelik 743/2013/EU sayılı Avrupa Komisyonu Uygulama Yönetmeliği'ni tadil eden 2017/129/EU sayılı Avrupa Komisyonu Uygulama Yönetmeliği'nin yayımlanmasını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girmek üzere, Avrupa Birliği(AB) Resmi Gazetesi'nin 26 Ocak 2017 tarihli ve L 21 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu yönetmelikte 2015 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen Komisyon denetimi neticesinde Türkiye'nin kontrol sisteminde ciddi eksikliklerin bulunduğunu, bu eksikliklerin giderilmesi için ülkemizce alınan düzeltici önlemlerin Komisyon'a sunulduğunu, ancak laboratuvar performansı başta olmak üzere bazı önlemlerin yeterli bulunmadığı, uygulamaya konu ürünlerin doğası gereği, AB tarafından alınan tedbirlerin kaldırılmasının mümkün olabilmesi için ek bir denetime ihtiyaç duyulduğu ve bu nedenle uygulamanın 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.(678)

2. ABD/Anti-Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı'nın nihai kararının, 1 Şubat 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu belirtilmekte olup, söz konusu ürün ülkemiz firmaları için %42,02 ve %50 oranlarında nihai anti-damping önlemlerinin tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu karara ilişkin mezkur ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.federalregister.gov/documents/2017/02/01/2017-02204/certain-carbon-and-alloy-steel-cut-to-length-plate-from-brazil-south-africa-and-the-republic-of internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.(680)

3. Türkiye-Malta İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'ten alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Başbakanı Sayın Binali YILDIRIM'ın, 16-18 Şubat 2017 tarihleri arasında Malta'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi ve Malta Ticaret Sanayi ve Girişimcilik Odası işbirliği ile 17 Şubat 2017 tarihinde Valletta'da "Türkiye-Malta İş Forumu”nun düzenleneceği belirtilmekte olup, söz konusu forumun taslak programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu ülke ekonomisinin başta gemicilik, bankacılık ve turizm olmak üzere hizmetler sektörüne dayandığını, GSYİH'nin %35'inin turizm gelirlerinden oluştuğunu, doğrudan yabancı yatırımın ekonomik büyümeyi arttırmasının temel araçlarından biri olarak görüldüğünü, ileri teknoloji ürünlerini, sağlık teknolojileri, uçak bakımı, gemi kayıtları, elektronik ürünler, lojistik, finansman ve online gaming alanlarında yabancı yatırım çekmek için avantajların sağlandığı dile getirilmektedir.

DEİK tarafından, anılan fuara katılım bedelinin; 2 gece konaklama, uçak, transferler, simültane tercüme hizmeti vb. organizasyon hizmetlerinin yer aldığı ekonomi sınıf uçuş biletli paket için 1200 Avro, business sınıfı uçuş biletli paket için ise 2200 Avro olarak belirlendiği belirtilmekte olup, business sınıfı uçmak isteyen katılımcılara kısıtlı yer olması nedeniyle başvuru sırasına göre teyit verileceği ve ödemelerin T. İş Bankası Beyoğlu Şubesi(1011 Şube Kodu) TR67 0006 4000 0021 0113 3145 86 numaralı Avro hesabına yapılmasının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu foruma katılmak isteyen firmaların, http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/340/8201 linkinde yer alan başvuru formu ve ödeme dekontu ile birlikte, en geç 10 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruların tamamlanmasının gerekmekte olduğu belirtilmekte olup, DEİK'ten yetkili kişinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(665)

EK1: Taslak Programı

Ayrıntılı Bilgi:

Neslihan ONURALP

TEL: 0212 339 50 17

E-posta: nonuralp@deik.org.tr

4. 27 Ocak -3 Şubat 2017 Yurt Dışı Alım Talepleri

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Narenciye Tanıtım Grubunun B2B web sayfasına 27.01.2017-03.02.2017 tarihleri arasında gelen alım taleplerinin aşağıda verilen linkte yer aldığı bildirilmektedir.(724)

http://www.akib.org.tr/files/downloads/Ekler/Mail-Ekler/NTG-Yurtdisi-Alim-Talepleri-Listesi-27Ocak2017-03Subat2017.pdf

5. Analog Ülke Talebi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği(AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan menşeli "Dökme Demirden Eşyalar” (7325.10 ve 7325.99 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 10 Aralık 2016 tarihinde bir anti-damping soruşturmasının başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu soruşturma çerçevesinde, ÇHC'nin Pazar ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle "normal değer” ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye'nin "piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke”(analogue country) olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, mezkur soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye'de üretim ve satışın olup olmadığına dair firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgilerinin talep edilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde olmak isteyen firmalarımızın,en geç 8 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 13:30'a kadarBirliğimize(arge@baib.gov.tr) başvuruları rica olunur.(685)

6. Hong Kong İhale Duyurusu

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 3 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları (İngilizce ve tercümesi) ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu ihaleyle ilgilenen firmaların http://www.gldetb.gov.hk linkinden yararlanabileceği bildirilmektedir.(686)

EK2: İhale Duyurusu ve Tercümesi(3 Sayfa)

7. Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Maden Mühendisleri Odası'ndan alınan yazıda, Odaları tarafından her iki yılda bir düzenlenen, "Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi”nin Yirmi Beşincisi'nin, 11-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Starlight Resort Hotel, Kızılağaç/Antalya'da gerçekleştirilecek olduğu belirtilmekte olup, söz konusu organizasyonun programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi'nin, madencilikle bağlantılı çeşitli alanlarda, birçok ülkeyi temsil eden akademisyenleri, mühendisleri, danışmanları, yöneticileri, politikacıları, yatırımcıları, endüstri uzmanlarını ve tedarikçileri bir araya getiren, geniş bir platform olduğu belirtilmekte olup, söz konusu organizasyonun 40 civarında ülkenin iştiraki ve binin üzerinde delegenin katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük madencilik etkinliği olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu organizasyona katılmak isteyenlerin http://imcet.org.tr/formlar/kayit_tr.pdf linkinde yer alan başvuru formu ve ödeme dekontunun yanlarında getirmelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.(700)

EK3: Organizasyon Programı

8. Türkiye-Tacikistan İş Forumu

İlgi: 24/11/2016 tarihli 2016/241 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu(KEK) 9. Dönem Toplantısının T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul TÜRKEŞ ve Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Sayın Nematullo Hikmatuilozod eşbaşkanlıklarında, 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde Duşanbe'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

Bu defa Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan yazıda, Türkiye ve Tacikistan arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 25.yılı olan 2017 yılında gerçekleştirilecek bu resmi ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nun, yeni tarihinin 16 Şubat 2017 Perşembe günü olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Taslak programı ekte yer almakta olup, söz konusu etkinliğe ilişkin her türlü güncelleme ve detaylı bilginin, katılım teyidi veren firma temsilcilerine bilahare iletileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu organizasyona katılmayı arzu eden firmaların, en geç 9 Şubat 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/338/8109 internet adresinden online kayıt yaptırarak kişi başı 500$ tutarında katılım bedelini online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmalarının gerekmekte olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu, katılım ücretine Duşanbe'de 3 gece konaklama, transfer, tercüme hizmetleri vb. dahil olduğu, uçak biletleri ve vize alımı işlemlerinin katılımcılar tarafından münferit şekilde sağlanacağı belirtilmekte olup, DEİK'ten yetkili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

EK4: Taslak Programı

Ayrıntılı Bilgi;

Nurengiz EKŞİ

TEL: 0212 339 50 54

E-posta: neski@deik.org.tr

Alperen AY

TEL: 0212 339 50 59

E-posta: aay@deik.org.tr

9. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

İstanbul Maden ve Metalleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ile de Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği,

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten99.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir.(715)

10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ'nin katılımı ile İstanbul'da, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu”nun Beşinci Toplantısı'nın gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu toplantı ve hazırlık çalışmalarında faydalanılması amacıyla Ekonomi Bakanlığı'nın görev ve yetki konularına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere; anılan ülke pazarlarında yaşanılan sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 8 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 13:00'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(718)

EK5: Sorun Bildirim Forumu

11. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ziyaretleri

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 12-15 Şubat 2017 tarihleri arasında, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin iştirakiyle, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a bir ziyarette bulunmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere; anılan ülke pazarlarında yaşanılan sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinizin, en geç 9 Şubat 2017 Perşembe günü saat 13:30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(723)

12. Malta Başbakan Ziyareti

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Sayın Başbakanımızın 17 Şubat 2017'de Malta'ya gerçekleştireceği ziyarete Sayın Ekonomi Bakanımızın da iştirakinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, anılan ziyaret kapsamında "Türkiye-Malta İş Forumu”nun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere; anılan ülke pazarında yaşanılan sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 9 Şubat 2017 Perşembe günü saat 10:00'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(721)

EK6: Sorun Bildirim Formu


Ekler:
2017-025.doc
Ihale Duyurusu ve Tercumesi.pdf
Organizasyon Programi.pdf
Sorun Bildirim Formu.pdf
Sorun Bildirim Forumu.pdf
Taslak Programi.doc
Taslak Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.