2017/032 Sirküler (16.02.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-032

Sayın Üyemiz;

1. İran'a İhracatta Yaşanan GMP Belgesi Sorunu

2. Afganistan Hakkında Bölgesel İşbirliği Konferansları(RECCA)

3. Pakistan/Anti-Damping Önlemi

4. ABD Anti-Damping/ Telafi Edici Vergi Önlemi

5. İnovaLİG 2017 Başvuruları

6.İsrail ve Filistin Gümrük İdareleri Ziyaretleri

7. Nepal Yatırım Zirvesi

8. Guatemala'daki AGRITRADE 2017 Fuar ve Konferansı

9. Gine/Konakri İş İnsanları Heyeti 27-31 Mart 2017

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. İran'a İhracatta Yaşanan GMP Belgesi Sorunu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İran'a yönelik ilaç, kozmetik ve gıda takviyeleri ürünleri ihracatında İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı ve İlaç Kurumu tarafından GMP(Good Manufacturing Practices- İyi Üretim Uygulamaları) belgesinin aranması nedeniyle ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların, Sayın Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ'nin İran tarafıyla gerçekleştirdiği muhtelif görüşmelerde ve teknik toplantılarda sık sık gündeme getirildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Tahran Ticaret Müşavirliğimizce; İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı yetkilileri ile ilgili soruna ilişkin bir görüşme gerçekleştirildiği belirtilmekte olup, söz konusu görüşmede adı geçen Bakanlık yetkilileri tarafından İran'a ilaç, kozmetik ve gıda ürünleri ihracatında ihtiyaç duyulan sertifikaların temini veya yenilenmesi konusunda iki ülkenin Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılımları ile teknik düzeyde toplantıların gerçekleştirilmesinin faydalı olacağının konuşulduğu belirtilmektedir.(833)

2. Afganistan Hakkında Bölgesel İşbirliği Konferansları(RECCA)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Afganistan Hakkında Bölgesel İşbirliği Konferansları(RECCA)'nın, 2005 yılından itibaren Orta, Güney ve Güneydoğu Asya'da sınırlar ötesi ekonomik diyalog ile güven inşası sağlamak ve eyleme geçmek için Kabil, Yeni Delhi, İslamabad ve Duşanbe'de Bakanlar seviyesinde toplantılar düzenleyen lider bir platform olarak öne çıktığı ve Afganistan ile komşuları arasında ticaret, yatırım, eğitim ve iş ilişkilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, RECCA çerçevesinde özel sektör için bir işbirliği platformu oluşturmak ve bölgede iş dünyasının önde gelenlerini bir araya getirmek üzere, Ekonomi Bakanlığı ve Afganistan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonunda, "I.RECCA İş Forumu”nun, 1-2 Mart 2017'de Intercontinental İstanbul Otel'inde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu iş forumuna, Ekonomi Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ ile Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Humayoon RASAW ve üst düzey bürokratlar ile iş dünyası örgütlerinin yöneticileri ve işadamlarının katılacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan foruma katılmak isteyen firmaların, en geç 22 Şubat 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/337/8141 adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmekte olup, söz konusu iş forumunun taslak programı ekte yer almaktadır.(834)

EK1: RECCA İş Forumu'nun Taslak Programı

3. Pakistan/Anti-Damping Önlemi

İlgi: 11.09.2015 tarihli ve 2015/179 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Pakistan tarafından ülkemiz menşeli "Hidrojen Peroksit” (2847.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 27 Eylül 2010 tarihinden bu yana tatbik edilen nihai anti-damping vergisine(%25,61) ilişkin olarak 2 Eylül 2015 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturmasının(sunset review) başlatıldığı bildirilmişti.

Bu defa, İslamabad Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, edinilen bilgiye göre 20 Ocak 2017 tarihinde Pakistan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirim çerçevesinde mezkur önlemin devamına karar verildiği bildirilmektedir.(854)

4. ABD Anti-Damping/ Telafi Edici Vergi Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri(ABD)'nin ülkemiz menşeli "Hat Boruları” ithalatına karşı uyguladığı anti-damping önleminin 22 Mayıs 2015-30 Kasım 2016 dönemine ve telafi edici vergi önleminin, 20 Mart 2015- 31 Aralık 2015 dönemine ilişkin gözden geçirilmelerini teminen ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi(ITA) tarafından birer idari gözden geçirme soruşturmasının(administrative review) başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, 13 Şubat 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan söz konusu soruşturma açılış bildirimlerine https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-02-13/pdf/2017-02869.pdf internet adresinden ulaşılabilmekte olduğu ifade edilmektedir.(858)

5. İnovaLİG 2017 Başvuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve 4 yıldan bu yana ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG'in 2017 başvurularına başlanılmış olduğu ifade edilmektedir. Geçtiğimiz yıl İnovaLİG‘de ulaşılan 761 başvuru sayısı ile ülkemizi, IMP3rove programına katılımın en yüksek olduğu ülkelerden biri haline getirildiği belirtilmekte olup, söz konusu programın şampiyonlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile "Türkiye İnovasyon Haftası” nda ödüllerini aldıkları ifade edilmektedir.

Yazının devamında, İnovaLİG sayesinde firmaların orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmasına, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip edebilmelerine ve gözlemlemelerine imkan sağlanıldığı belirtilmektedir. Özellikle İhracatçı firmalarımızın 2023 hedeflerine ulaşma noktasında hangi konumda olduklarına ilişkin ayna tutulmakta olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca inovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı inovasyon alanında değerlendirme ve kıyas analizi raporunun ücretsiz olarak sunulacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, firmaların hem inovasyon gelişimlerini görmelerini, hem de inovasyon alanında edinilen tecrübeye ortak olmaları için, en geç 30 Nisan 2017 tarihine kadar www.inovalig.com adresinden İnovaLİG 2017'ye ücretsiz olarak katılım sağlayabileceği belirtilmektedir. Anılan konu hakkında detaylı bilgilere TİM'in Strateji ve İnovasyon birimlerinden proje ekibiyle irtibata geçilebileceği ifade edilmekte olup, söz konusu ekibin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin

Tel: 0212 454 03 74 - 454 06 18

E-posta: info@inovalig.com

6.İsrail ve Filistin Gümrük İdareleri Ziyaretleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cenap AŞÇI başkanlığında bir "Bakanlık Heyeti”nin, 26-28 Şubat 2017 tarihlerinde İsrail ve Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, iki ülke Gümrük İdareleri Başkanları ile görüşmelerin yapılacağı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu ziyaret esnasında Sayın Müsteşarımızın İsrail'den, Türkiye'ye en yoğun ihracat yapan işadamları ile bir araya gelerek ülkemiz gümrük uygulamaları ve ticaretin kolaylaştırılması faaliyetleri hakkında görüşmelerde bulunmasının planlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, Hayfa Limanı'na bir ziyaret gerçekleştirilerek, İsrail'e Ro-Ro gemileri ile gelip transit olarak Ürdün'e geçen Türk araçlarına ilişkin operasyon incelemelerinde bulunulacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ziyaretin hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin, en geç 17 Şubat Cuma günü saat 15:30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(910)

7. Nepal Yatırım Zirvesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Nepal Yatırım Kurulu tarafından 2-3 Mart 2017'de, Nepal'in başkenti Katmandu şehrinde "Nepal Investment Summit” adlı bir yatırım toplantısının düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu toplantının tanıtım çalışmaları kapsamında, Nepal Yeni Delhi Büyükelçiliği'nce, Yeni Delhi'deki tüm diplomatik temsilciliklerine iletilen yazı ve bröşürün bir örneği ekte yer almaktadır.(915)

EK2: Nepal Yatırım Zirvesi Resmi Yazı

EK3: Nepal Yatırım Zirvesi Broşürü

8. Guatemala'daki AGRITRADE 2017 Fuar ve Konferansı

Mısır Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, "Antigua Guatemala” şehrinde, 23-24 Mart 2017 tarihlerinde, Orta Amerika'nın en büyük gıda ve tarım fuarlarından birisi olarak kabul edilen "AGRITRADE Expo and Conference 2017” isimli fuar ve konferansın gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Amerika, Avrupa ve Afrika kıtalarının birçok ülkesinden ithalatçı, ihracatçı, üretici ve yatırımcının katılacağı söz konusu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgilere www.agritradecentralamerica.org adresinden ulaşılabileceği belirtilmekte olup, TİM'den yetkili kişinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(911)

Ayrıntılı Bilgi İçin

Volkan İNCEKARA

E-posta: volkanincekara@tim.org.tr

Tel: 0212 454 07 97

9. Gine/Konakri İş İnsanları Heyeti 27-31 Mart 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, TİM organizasyonu ve THY işbirliği ile 27-31 Mart 2017 Tarihleri arasında Gine Cumhuriyeti'ne yönelik işadamı heyetinin düzenlenecek olduğu belirtilmekte olup, söz konusu Konakri şehrini kapsayacak organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu heyetin taslak programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu heyetin konusunun; Petrol ve Petrokimya Ürünleri, Demir Çelik Ürünleri, Demir Çelikten İnşaat Malzemeleri, Çimento, Seramik, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşımalar, Otomobil, Motosiklet ve Motorlu Bisikletler, Madencilik Makineleri, Tıbbi İlaçlar, Telefon Cihazları ve Ekipmanları, Unlu Mamuller, Gıda Ürünleri ve Hazır Giyim sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya Enerji sektörlerinde her iki ülkeye de yatarım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüleceği belirtilmektedir.

Söz konusu organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmaların, Türkiye İhracatçılar Meclisi Vakıfbank Şirinevler Şubesi(Şube Kodu: 282), (Iban No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Avro hesabına 1200.-Avro (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların http://bit.1y/2IpJ0mQ adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurularak, en geç 10 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmekte olup, TİM'den yetkili kişinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(914)

EK4: Heyet Taslak Programı

Ayrıntılı Bilgi İçin

Nebile MERCAN

E-posta: nebilemercan@tim.org.tr

Tel: 0312 472 05 60Ekler:
Heyet Taslak Programi.pdf
Nepal Yatirim Zirvesi Brosuru.pdf
Nepal Yatirim Zirvesi Resmi Yazi.pdf
RECCA Is Forumu'nun Taslak Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.