2017/039 Sirküler (03.03.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-039

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemizin de taraf olduğu IMO Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmı'nın 2. Kuralı gereğince, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Denizyolu Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge'nin yayımlandığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu yönerge ile 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Denizyolu ile Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespit Edilmesi Uygulaması” nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetler konusunda ihracatçı firmalardan alınan şikayetler TİM Başkanımız Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ öncülüğünde Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar nezdinde dile getirildiği belirtilmekte olup, anılan yönergenin çözülmesi için yoğun girişimlerde bulunulduğu ifade edilmektedir.

Son olarak, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ tarafından geçtiğimiz hafta Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanımız Sn. Ahmet ARSLAN ile yapılan görüşmeler neticesinde olumlu sonuca ulaşıldığı belirtilmekte olup, uygulamada birliğin sağlanması ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasını teminen dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için bir tavan(üst sınır) ücreti belirlenmesi amacıyla 20.02.2017 tarihli ve 15459 sayılı "Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti için Tavan Ücreti Belirlenmesine ilişkin Bakanlık Genelgesi (2017/TMKTDGM-01/DBA)”nin yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Anılan genelge ile, "Tartım hizmet bedelinin konteyner başına 60(altmış) TL'yi geçmeyecek şekilde uygulanması” ve söz konusu tavan ücretinin her takvim yılı başında geçerli olmak üzere bir önceki yılki tüketici fiyat endeksi(tüfe) oranında artacak şekilde belirlenmesinin kararına bağlandığı ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.