2017/072 Sirküler (13.04.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-72

Sayın Üyemiz;

1. Etiyopya Tarım Ürünleri

2. ABD/ Telafi Edici Vergi Önlemi

3. Türkiye-Romanya I. Dönem JETCO Toplantısı

4. Cezayir İthalat Lisansı Uygulaması- İlgili Ürünler Listesi

5. AB/Anti-Damping Soruşturması

6. Fes Meknes Economic Forum, 10-12 Mayıs 2017

7. COSME Programı - Genç Girişimciler için Erasmus Proje Teklif Çağrısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.e-imzalıdır
Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. Etiyopya Tarım Ürünleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Etiyopya'dan "Abcbaw BEYENE” adlı işadamının Addis Ababa Ticaret Müşavirliğimiz ile iletişime geçerek Etiyopya'dan tarım ürünleri almak isteyen Türk firmalarla iletişime geçmek istediklerini bildirmişlerdir.

Yazının devamında, Etiyopya'dan sebze, tahıl, susam, yağlı tohumlar ve diğer tarım ürünleri ihraç eden firmaların listesi ile ilgili kişinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(2300)

Firma Listesi:

SMUR Agricultural Development Plc.

JACARANDA Integ. Agro Industry sh.co.

DAWA Poultry & Agro Industry.

AMIN Irrigated Crop Production Plc.

İletişim:

Abebaw BEYENE, Foreign Sales Agent & Business Advisor

Tel: +251116614821 Mob: +251913182195/251923771300

Fax: +251116627857

E-mail: AbcbawBK@gmail.com , abcbawk3@gmail.com

P.O. Box 13346 Addis Ababa, Ethiopia

2. ABD/ Telafi Edici Vergi Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi(ITA) tarafından ülkemiz menşeli "Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” (7306.30 ve 7306.90 GTİP'li) ithalatına karşı yürütülen sübvansiyon/telafi edici vergi soruşturmasında ITA'nın ön kararını açıklanmış olduğu belirtilmekte olup, söz konusu kararın 7 Nisan 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Borusan firmaları için %0,37 ihmal edilebilir (de minimis), Tosçelik firmaları ve diğer Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler ihracatçı firmalar için ise %8,63 oranlarında sübvansiyon marjlarının hesaplanmış olduğu belirtilmekte olup, anılan bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-04-07/pdf/2017-06999.pdf linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.(2290)

3. Türkiye-Romanya I. Dönem JETCO Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ ile Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Alexandru PETRESCU'nun eşbaşkanlıklarında, 11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul'da, Türkiye-Romanya I. Dönem JETCO toplantısının gerçekleştirilmesinin ve anılan toplantı sonucunda I. Dönem JETCO Protokolü'nün imzalanmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin, en geç 14 Nisan 2017 Cuma günü saat 13:30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(2347)

4. Cezayir İthalat Lisansı Uygulaması- İlgili Ürünler Listesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 26 Mart 2017 tarihinden itibaren Cezayir tarafından "ithalatta lisans uygulaması”nın yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup, söz konusu uygulamanın tüm sanayi ve gıda ürünlerini kapsadığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu ürünler ile başlayacağı bildirilen ithal lisansı uygulamasının gelen tepkiler üzerine halihazırda 21 ürünle sınırlandırıldığının bildirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu 21 ürüne ilişkin liste ekte yer almakta olup, anılan ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçıların, Cezayir Ticaret Bakanlığının Vilayetlerdeki Ticaret Müdürlüklerine başvurmalarının gerektiği belirtilmektedir.(2312)

EK1: Lisans Tablosu(2 Sayfa)

5. AB/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Mamüller” (7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208,52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7225.19.10 (TARIC code: 7225.19.10.90), 7225.30.90, y.7225.40.60 (TARIC code: 7225.40.60.90), 7225.40.90, y.7226.19.10 (TARIC code:7226.19.10.90), 7226.91.91 ve 7226.91.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında yayımlanan nihai kararda %18,1 ile %35,9 arasında değişen oranlarda nihai anti-damping vergisi önlemine hükmedilmiş olduğu belirtilmekte olup, bahse konu soruşturmaya ilişkin 6 Nisan 2017 tarihli Avrupa Birliği(AB) Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.092.01.0068.01.ENG&toc=OJ:L:2017:092:TOC linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

6. Fes Meknes Economic Forum, 10-12 Mayıs 2017

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fas'ın Meknes ve Fes şehirleri Ticaret Odaları tarafından 10-12 Mayıs 2017 tarihlerinde "Bölge, İş Dünyası ve Ekonomi: Potansiyel, Ortaklık ve Fırsatlar” temalı "Fes Meknes Economic Forum” organizasyonunun gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Fas'ın önemli tarım havzalarına sahip ve Afrika'nın en önemli tarım fuarlarından bir tanesinde(SIAM) gerçekleştirilecek olan bölgede, bahse konu etkinliğe sektörel dernekler ve federasyonlar, ulusal ve bölgesel politikacılar, yabancı ticaret odaları, ulusal ve uluslararası uzmanlar, girişimciler, yönetici ve iş adamlarının katılımının beklendiği ve forum esnasında ikili iş görüşmelerinin yanı sıra, bölgenin yatırım potansiyeli hakkında uluslararası yatırımcılara bilgi aktarılmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu etkinliğe kayıt ve daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin www.fesmekneseconomicforum.com ve www.femefor.com internet sitelerinden bilgi temin edebilecekleri belirtilmekte olup, ayrıca contact@femefor.com e-posta adresinden de bilgi talep edebilebileceği ifade edilmektedir.(2311)

7. COSME Programı- Genç Girişimciler için Erasmus Proje Teklif Çağrısı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı(KOSGEB)'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'nın (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş oldukları; ulusal katkı payının ödenmesi, programın izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu oldukları ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu programın bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında "GRO/SME/17/D/N011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Enterpreneurs-Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağrısının yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizin programdan yararlanma durumunun ve projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletilmesinin gerekmekte olduğu belirtilmekte olup, bahse konu program çerçevesinde KOSGEB'den alınan yazı ekte yer almaktadır.(2285)

EK2: KOSGEB'den alınan yazı(6 Sayfa)Ekler:
KOSGEB'den alinan yazi.pdf
Lisans Tablosu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.