2017/076 Sirküler (19.04.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2017/76

İlgi: 11/04/2017 tarihli ve 2017/71 sayılı sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile Moldova mevzuatında yakın zamanda yapılan değişiklik gereği, yaş meyve sebze ürünlerinde bitki sağlık sertifikası ile birlikte ithalata konu olacak ürünlerin pestisit kalıntıları ve nitrat içeriği açısından güvenilir/zararsız olduğunu gösteren, ihracatçı ülkenin ilgili idaresi tarafından düzenlenecek sertifika ya da resmi belgenin zorunlu olarak talep edilmeye başlandığı bildirilmiştir.

Konu ile ilgili Moldova-Kişinev Ticaret Müşavirliğimiz ile yapılan görüşmelerde, uygulamanın 1 Mart 2017'den itibaren ülke ayrımı gözetmeksizin, tüm yaş meyve-sebze ürünlerini kapsadığı ve ithale konu olacak her bir parti ürün için bu belgelendirmenin zorunlu tutulduğu ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, Ukrayna'ya yaş meyve sebze ihracatı ile ilgili olarak, Kiev Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıda; Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi ile yapılan görüşmede; gıda güvenliği ve kalitesi alanındaki Ukrayna mevzuatının AB mevzuatına uyumlaştırılma süreci kapsamında yapılan bazı değişikliklerin, 20 Eylül 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle,

· tüm diğer gıda ürünlerinde de olduğu gibi, Ukrayna'ya yapılacak yaş meyve sebze ihracatında, Bitki Sağlık Sertifikasının yanı sıra zorunlu olarak Uluslararası Gıda Sağlık Sertifikasının (Food Health Certificate/Hygiene Certificate) aranacağını,

· Ayrıca, söz konusu sertifikanın ihracatçı ülkenin ilgili makamlarınca o ülkede geçerli standartlar çerçevesinde düzenlenerek, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan Gıda Kodeksi'nde (The Codex Alimentarius) öngörülen bilgileri içermesi gerektiği

bildirilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.