2017/083 Sirküler (28.04.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-083

Sayın Üyemiz;

1. Gümrük Vergisi Sorgulama Ekranı

2. Canlı Hayvan ve Et İhracatı

3. Gürcistan Petrol ve Doğalgaz Ruhsatları İhalesi

4. 10. Ekoteks Sempozyumu

5. Romanya, Bükreş Ticaret Heyeti 12-14 Haziran 2017

6. Katar'a Hayvansal Ürünler İhracatı

7. AB/ Anti-Damping Soruşturması

8. Vize Başvuru Dolandırıcılık Uyarısı

9. Yukarı Lars Sınır Kapısı'na Gerçekleştirilmesi Öngörülen Ziyaret

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Gümrük Vergisi Sorgulama Ekranı

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Bakanlıklarınca hazırlanan ithalde uygulanan gümrük vergileri, ilave gümrük vergileri, toplu konut fonu ile damping ve korunma önlemleri gibi uygulamalarının gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında tek bir yerden görülebilmesini sağlayan gümrük vergisi sorgulama ekranının hizmete sunulmuş olduğu belirtilmekte olup, söz konusu sorgulama sayfasına http://gumrukvergisi.ekonomi.gov.tr adresinden ve www.ekonomi.gov.tr sayfasının ithalat başlığı altından ulaşılabilmekte olduğu ifade edilmektedir.(2615)

2. Canlı Hayvan ve Et İhracatı

Tunus Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tunus'ta yerleşik "SOTKAM-SERVICES” adlı firmanın ülkemiz menşeli İvesi türü canlı koyun ve kırmızı/beyaz et ürünlerini Körfez Ülkelerine satmak istediği ve söz konusu firmanın ülkemiz firmaları ile işbirliği yapma arayışında olduğu ifade edilmektedir. Bahse konu firmanın iletişim bilgileri ekte yer almaktadır.(2614)

EK1: Firma İletişim Bilgileri

3. Gürcistan Petrol ve Doğalgaz Ruhsatları İhalesi

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Gürcistan Devlet Petrol ve Doğal Gaz Devlet Ajansı (LEPL) tarafından petrol ve doğal gaz ruhsatları için 3 Nisan 2017 tarihlerinde açılan uluslararası ihaleye ilişkin Gürcistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota ve ihale duyurusu ekte yer almaktadır.(2625)

EK2: Gürcistan BE Nota

EK3: Gürcistan İhale Duyurusu

4. 10. Ekoteks Sempozyumu

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.'den alınan yazıda, 03 Mayıs 2017 Çarşamba günü 10.'su Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenecek "Sıfır Atıkla Geleceğe Bir Bakış” konu başlıklı uluslararası bir sempozyumun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Türkiye ve Dünya ekonomisinde söz sahibi olan markaların hali hazırda Greenpeace ile yürüttükleri Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Atıkla Boşaltılmasına Yönelik Yol Haritası ile ilişkili olarak temiz bir çevre konusuna ayna tutulmak üzere "Güvenli Üretim Güvenli Ürün” sloganı ile, yurtdışı ve yurtiçinden katılacak uzman kişiler tarafından Tekstil Sektöründe faaliyet gösteren firmalara güncel bilgilerin aktarılacağı ifade edilmektedir.

Her bir oturumun panel şeklinde gerçekleştirileceği belirtilen söz konusu sempozyumda, ele alınan sıcak gündem konularıyla ilgili sorularını, uzman kişilere danışma fırsatlarının olacağı da ayrıca belirtilmektedir. Bahse konu sempozyumun aşağıdaki gibi gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

· 1. Panel; Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından Türkiye'deki Güncel Regülasyonlar ve Risk Değerlendirme hakkında bilgilerin verileceği ifade edilmektedir.

· 2.Panel'de; İspanya Santiago de Compostela Üniversitesi Öğretim Üyesi tarafından "Sıfır Atıklı Üretime Doğru” konu başlığı ile uluslararası platformda sıfır atıklı üretim için kimyasallarla ilgili güncel uygulamaların hakkında ayrıntılı bilgilerin sunulacağı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi'nin "Tekstil Endüstrisinde Atık Sular” başlıklı konuşmasında değerli bilgilerini sunulacağı, "Tekstil Endüstrisinde Sıfır Atık” konusunun ele alınacağı Greenpeace ve ZDCH yetkili temsilcileri tarafından sunulacağı belirtilmektedir.

· Son Panel'de ise; küresel ekonomideki son gelişmelerle ilgili, dünyanın önde gelen markalarının temsilcileri (Inditex, H&m, YEŞİM Tekstil), Organik Pamuk Kullanımı ve Geri Dönüşümlü Ürünler hakkında son gelişmeler hakkında bilgilerin paylaşılacağı ifade edilmektedir. Sürdürülebilir Bir Küresel Ekonomi ile ilgili EUROTEX yetkilisinin de güncel bilgilerle söz konusu sempozyumda yer alacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, azami 300 katılımcıdan oluşacak olduğu belirtilen söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarınsempozyum@ekoteks.com adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak başvuruda bulunmaları; bahse konu organizasyonun ücretli olduğu(1 Kişi katılımlarda: 250 TL+KDV, 2 Kişi Katılımlarda; 225+KDV(kişi başı), 3 Kişi Katılımlarda; 200 TL+KDV (kişi başı) olduğu ve anılan organizasyonun ilgili tutarının EKOTEKS'in (Garanti Bankası Şirinevler Şubesi IBAN: TR98 0006 2000 1870 0006 2951 65 - Hesap No: 187-6295165) hesabına yatırılmasının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu sempozyumun programı ekte yer almaktadır.(2627)

EK4: 10. Ekoteks Sempozyumu Taslak Programı

5. Romanya, Bükreş Ticaret Heyeti 12-14 Haziran 2017

Türkiye İhracatçılara Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 12-14 Haziran 2017 tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş şehrine yönelik ticaret heyetinin düzenlenecek olduğu belirtilmekte olup, söz konusu organizasyonda İş Forumu'nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, pazar payımızın arttırılması ve Romanya'ya yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek olan söz konusu heyette; Otomotiv ve Aksamları, Makine ve Aksamları, Demir-Çelik, Tekstil ve Hazır Giyim, Narenciye(Taze/Kuru), Elektrik-Elektronik, Beyaz Eşya, Gıda(Unlu Mamuller, İşlenmiş Gıda), Su Ürünleri, Tarım Ürünleri, Tarım Makineleri, Plastik ve Plastik Ürünleri ve Kimyevi Mamuller sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Katılımcıların geçerli ve çoklu girişli Schengen vizesi olması, Schengen vizesi olmayanların ise ayrı olarak Romanya vizesi almalarının gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların 19 Mayıs 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar https://goo.gl/jQ3cZT adresi üzerinden başvuru formlarını doldurmuş ve katılım ücretlerini yatırmış olmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. Katılım ücretinin 600,- Euro olduğu ifade edilmekte olup, söz konusu organizasyonun kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercümanlık giderlerinin karşılanacağı belirtilmektedir.

Anılan heyetin ilgili tutarının TİM'in Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube Kodu:282), (Iban No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Euro hesabına (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödenerek ilgili dekontun melekari@tim.org.tr ve melikeemiroglu@tim.org.tr e-posta adreslerine iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir. Detaylı bilgi için TİM'in yetkili kişilerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almakta olup, söz konusu heyetin taslak programı ekte yer almaktadır.(2636)

EK5: Bükreş Ticaret Heyeti'nin Taslak Programı

Ayrıntılı Bilgi:

Melike EMİROĞLU KAPLAN

E-posta: melikeemiroglu@tim.org.tr

Tel: 0212 454 01 89

Melek ARI

E-posta: melekari@tim.org.tr

Tel: 0212 454 05 06

6. Katar'a Hayvansal Ürünler İhracatı

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Katar'ın ithal ettiği ısıl işlem görmemiş hayvansal ürünlerin salgın hastalık taşımadığına ilişkin tespitin önceden yapılmasını teminen, anılan ülkeye hayvansal ürün ve kümes hayvanı ihracatı yapan firmaların 1 Mart 2017 tarihinden itibaren Katar Belediye ve Çevre Bakanlığınca düzenlenen ve bir örneği ekte yer alan "İthalat İzin Belgesi”ni ibraz etmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.(2648)

EK6: İthalat İzin Belgesi

7. AB/ Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Cam Filamentlerden Elyaf” (7019.11.00, y.7019.12.00 (TARIC code: 7019.12.00.21, 7019.12.00.22, 7019.12.00.23, 7019.12.00.25, 7019.12.00.39) ve 7019.31.00 Gümrük tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında yayımlanan kararda %14,5 ile %19,9 arasında değişen oranlarda nihai anti-damping vergisi önlemine hükmedildiği bildirilmekte olup, söz konusu soruşturmaya ilişkin 25 Nisan 2017 tarihli Avrupa Birliği(AB) Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.107.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2017:107:TOC linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, bahse konu ürünün AB'ye ihracatında mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir. (2649)

8. Vize Başvuru Dolandırıcılık Uyarısı

Londra Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, vize almak isteyen firma temsilcilerinin son zamanlarda sahte kişiler tarafından dolandırıldıkları, Birleşik Krallık vize başvurularının Birleşik Krallık Vize ve Göç Dairesi adına ülkemizde yerleşik tek bir ticari şirket aracılığıyla gerçekleştirilmekte olduğu belirtilmekte olup, firmaların bu konuda çok ihtiyatlı olmaları, kesinlikle kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve herhangi bir para transferi yapmamalarının tavsiye edildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu uyarıya https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408854/HOW_TO_APPLY_FOR_A_UK_VISA_Jan_2015_Turkish.pdf linkinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.(2678)

9. Yukarı Lars Sınır Kapısı'na Gerçekleştirilmesi Öngörülen Ziyaret

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Rusya Federal Gümrük Servisi (FGS) Kuzey Kafkasya Bölge Müdürlüğü Kuzey Osetya Gümrük Müdürlüğü Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamalarına ilişkin çeşitli konuları görüşmek ve Yukarı Lars Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere 15-18 Mayıs 2017 tarihlerinde bir ziyaretin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu ziyaretin çerçevesinde, Rus tarafınca Yukarı Lars Sınır Kapısı'ndan BGH kapsamında taşınması muhtemel eşyanın GTİP ve fasıl bazında değerlendirilmesi, taşınması muhtemel eşyanın tahmini miktarının ve kıymetinin, BGH kapsamında gümrük işlemlerinin yapılması için talep edilen belgeler ile diğer FGS gümrüklerinde gerçekleştirilen BGH uygulamaları konularının görüşülmesinin teklif edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizden Rusya'ya ihracatta alternatif bir güzergah niteliği taşıyan bölge ziyareti çerçevesinde, söz konusu gündem maddelerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 13:30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(2685)

EK7: Görüş FormuEkler:
10 Ekoteks Sempozyumu-Program 03 Mayis 2017.pdf
Bukres Ticaret Heyeti'nin Taslak Programi.pdf
EK GORUS SORMA FORMU.doc
Firma Iletisim Bilgileri.doc
Gurcistan BE Nota.pdf
Gurcistan Ihale Duyurusu.pdf
Ithalat Izin Belgesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.