2017/092 Sirküler (11.05.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2017/92

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.05.2017 tarih ve E.52156 sayılı yazıda; 09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7 nci maddesi uyarınca, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun "Hususi damgalı pasaportlar” başlıklı 14 üncü maddesinin (A) bendine eklenen paragraf ile son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebileceğinin hükme bağlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu, mezkur Karar kapsamında yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmaların Bakanlıklarınca belirlenerek, hak sahiplerine hususi damgalı pasaport verilmeye başlanmış bulunduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığından (Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı) alınan 25/04/2017 tarihli ve 34113419-88379-(42401)-619-732-75677 sayılı yazıda, Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığınca aksine bir düzenleme yapılmadıkça, ülkemizden çıkış yapmak isteyen hususi damgalı pasaport hamili firma yetkililerinden yurt dışına çıkış izin belgesi talep edilmeyeceği belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.