2017/117 Sirküler (20.06.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2017/ 117

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği ve söz konusu kuralın etkin uygulanması için "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”nin 01.06.2016 tarihinde yayımlanmış olduğu ve 09.09.2016 tarihinde de revize edilerek tekrar yayımlandığı Birliğimizce yayınlanan 28.10.2016 tarih ve 2016/220 sayılı sirkülerde duyurulmuştur.

Bu kapsamda, üyelerimizin zaman zaman söz konusu yönergenin uygulanmasına yönelik sorunlarla karşılaştıkları tarafımıza bildirilmektedir. Söz konusu sorunlarla karşılaşılmasının önlenmesi ve ihracatçı firmalarımızın ek maliyetler ile karşı karşıya kalmamalarını teminen;

· Yükleme yapmadan önce, forwarder şirketlerinden lokal masraflarına yönelik fiyatların önceden öğrenilmesi,

· Yüklenen konteynerın tonaj aşımı ile karşılaşılmaması adına blok mermerlerin ölçüm ve tonaj hesaplamasının daha dikkatli yapılması,

· Ağır tonajdan dolayı oluşan ekstra masraf kalemlerine ait Antalya Limanı'nın vermiş olduğu indirimli ücret uygulamasının forwarderlar tarafından uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi

Hususlarında üyelerimizin dikkatli davranmaları önem arz etmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.