2017/129 Sirküler (05.07.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-129

İlgi: 03.05.2017 tarihli ve 2017/084 Sayılı Sirkülerimiz

Sayın Üyemiz;

İlgi'de kayıtlı yazımızda; 15 Aralık 2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapılarak ihracat işlemlerinde e-fatura kullanma zorunluluğunun 01.07.2017 tarihine ertelendiğini, söz konusu düzenleme çerçevesinde,e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerdenmal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanların, 01.07.2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebilmekte olduğunu ve 01.07.2017 tarihinden itibaren yalnızca e-fatura düzenlemelerinin gerektiği belirtilmişti.

Bu çerçevede, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere; bahse konu e-fatura sistemine geçiş sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


EK: Görüş Bildirim Formu


Ekler:
2017-129.doc
GORUS BILDIRIM FORMU.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.