2017/180 Sirküler (15.09.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-180

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye - Kore İş Konseyi Ortak Toplantısı

2. Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik

3. Bilişim ve İş Dünyası Semineri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V


1. Türkiye - Kore İş Konseyi Ortak Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'den alınan yazıda, "The 18th World Knowledge Forum” vesilesi ile DEİK / Türkiye - Kore İş Konseyi, KCCI (Korea Chamber of Commerce and Industry) ve KOTRA (Korea Trade - Investment Promotion Agency) işbirliğinde, 18 Ekim 2017 tarihinde Seul'de "Türkiye - Kore İş Konseyi Ortak Toplantısı”nın düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, iki ülke arasındaki yatırımın ve işbirliği fırsatlarının sektörel bazda değerlendirileceği söz konusu toplantıya Kore'nin önde gelen firmalarının katılım sağlamalarının beklendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantının program detaylarının katılımcılara bilahare iletileceği ifade edilmekte olup, Türk vatandaşlarının Kore Cumhuriyeti'ne yapacakları ziyaretlerde üç aya kadar vizeden muaf olacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan toplantıya katılmak isteyen firmaların https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/462/9204 linkinde yer alan online kayıt formunu doldurmalarının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. Bahse konu programa ilişkin DEİK'in yetkili kişisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Ecem MİRZALOĞLU

Tel: 0212 339 50 18

E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr

2. Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce "Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik” taslağının hazırlandığı belirtilmekte olup, söz konusu yönetmelik taslağının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, anılan taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 20 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 12.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(6148)

EK1: Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Taslağı

EK2: Görüş Bildirim Formu

3. Bilişim ve İş Dünyası Semineri

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, İMMİB ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nün ortak organizasyonunda, Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği kapsamında hayata geçirilen ve günümüz koşullarında firmaların ücretsiz olarak eğitim ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir dijital eğitim platformu olan "Bilgeiş Projesi”nin lanse edileceği "Bilişim ve İş Dünya Semineri”nin 19 Eylül 2017 Salı günü 09:30 - 16:00 saatleri arasında Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda (Yenibosna-İstanbul) gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, bahse konu seminerin programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu seminer esnasında ODTÜ tarafından "İşiniz için Sosyal Medya” ve "Markaların İkna Teknikleri ve Algı Yönetimi” eğitimlerinin de verilecek olduğu belirtilmekte olup, bahse konu seminer sonunda katılımcılara ODTÜ imzalı katılım sertifikasının da verileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan eğitimlere iştirak etmek isteyen firmaların https://goo.gl/x9UWPA linkinde yer alan başvuru formun doldurularak, en geç 18 Eylül 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmalarının gerekmekte olduğu belirtilmektedir.(6276)

EK3: Bilişim ve İş Dünyası Semineri'nin Programı


Ekler:
2017-180.doc
Bilisim ve Is Dunyasi Semineri'nin Programi.pdf
Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcularin Haklarina Dair Yonetmelik Taslagi.pdf
Gorus Bildirim Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.