2017/101 Sirküler (23.05.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-101

Sayın Üyemiz;

1. Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere İlişkin Mevzuat Taslakları

2. Selanik Başkonsolosluğu İşbirliği Talebi

3. FDA Kayıt İşlemleri

4. D-8 TTA/ Bangladeş'in Onay Süresi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere İlişkin Mevzuat Taslakları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, "Türk Gıda Kodeksi- Gıda ile Temas Eden Malzemeler Yönetmeliği” ve "Türk Gıda Kodeksi-Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler Tebliği”ne ait taslak metinlerinin söz konusu Bakanlığın web sayfasında(www.tarim.gov.tr) görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bilgileri ve mezkur yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerin yukarıda belirtilen ağ adresinde yer alan tablo formatına uygun olarak, en geç 23 Mayıs 2017 Salı günü saat 16:30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(3107)

2. Selanik Başkonsolosluğu İşbirliği Talebi

T.C. Selanik Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ataşelikleri görev bölgesi olan Kuzey Yunanistan'da (Selanik'te 3, Srres'te 1, Drama'da 1, Kozani'de 1, Trikala'da 1 mağaza) faaliyet göstermekte olan Thrassos Boutatos (DMN Sport) şirketi ile yapılan görüşmede; çocuk tekstili ürünleri konusunda uzun yıllardır Yunanistan'a Türkiye'den ithalat yaptıkları ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Yunanistan pazarında çocuk tekstili ürünleri konusunda tecrübeli oldukları ve ülkemizdeki firmalar ile Yunanistan pazarına yönelik ciddi işbirliği niyetinde oldukları ifade edilmekte olup, bahsi geçen firmadan konuyla ilgili olarak alınan yazının bir örneği ekte yer almaktadır.(3108)

EK1: DMN Sport Proposal for Cooperation(2 Sayfa)

3. FDA Kayıt İşlemleri

Vaşington Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ABD'de uygulanan Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu(Food Security and Modernization Act- FSMA)'na göre; tüketiciye sunulacak gıda maddelerini(evcil hayvan gıdaları veya gıda katkı maddeleri dahil) üreten, işleyen, paketleyen veya depolayan tüm yerli ve yabancı tesislerin ABD Gıda ve İlaç idaresi(Food and Drug Administration-FDA)'ne kayıt olmasının gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, internet üzerinden ücretsiz yapılabilen bu kayıt işlemini ücretli olarak yapan firmaların da bulunduğu; söz konusu Kanun gereği, ürünleri ABD'de satılan tüm yerli ve yabancı gıda ürünlerinin iki yılda bir, çift rakamlı yıllarda ise yılın son gününe kadar olan belirli bir dönem içinde kayıtlarını yenilemelerinin gerektiği belirtilmektedir.

Geçtiğimiz yıl bu sürenin 31 Aralık 2016'da sona erdiği ve bu tarihe kadar kayıtlarını yenilemeyen firmaların kayıtlarının Şubat 2017'de iptal edildiği ifade edilmektedir.

Ürünleri ABD'de satılan yabancı ülkelerde yerleşik firma ve tesislerin, kayıt ve kayıt yenileme işlemi sırasında ABD'de yerleşik bir acenta, büro, kişi veya kuruluşu FDA ile olan tüm temaslarda resmi temsilci olarak belirtmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

ABD'de yerleşik bir temsilci/temas noktası bulunmayan firmaların ise kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin yapılamadığı, ayrıca yabancı ülkelerdeki firmaların/tesislerin ABD temas noktası olarak belirtilen acenta ve ya temsilcilerinin de bu şekilde çalışmak istediklerini onaylamalarının beklendiği belirtilmekte olup, söz konusu onayın alınmadığı durumlarda, yabancı ülkelerdeki firma/tesislerin FDA kayıtlarının onaylanmadığı ve kayıt numarasının verilmediği ifade edilmektedir.(3102)

4. D-8 TTA/ Bangladeş'in Onay Süresi

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması(TTA)'nın Mısır ve Bangladeş hariç diğer üye ülkeler (İran, Pakistan, Malezya, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) tarafından onaylanarak 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup, Bangladeş'in D-8 TTA'sını imzalamasına karşın; anlaşmada menşe kuralları ile ilgili halihazırda %40 olarak belirlenen yerli katkı oranının En Az Gelişmiş Ülke statüsü için %30 düzeyine düşürülmemesini neden göstererek, söz konusu anlaşmayı henüz onaylamadığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ülkenin günlük ekonomi gazetelerinden biri olan Financial Express isimli gazetede yer alan 11 Mayıs 2017 tarihli ekli haberde, Bangladeş tarafının %30 seviyesindeki yerli katkı oranı ile ilgili pozisyonunu yumuşatarak anlaşmayı onaylamaya karar verdiği ve kararı Bangladeş Kabinesi'nin onayına yakın bir zamanda sunacağı belirtilmekte olup, bahse konu gazetenin haberi ekte yer almaktadır.

Bangladeş Ticaret Bakanlığının ilgili paydaşlarla yapmış olduğu değerlendirmelerin neticesinde, ülkenin D-8 taraflarına başlıca ihraç ettiği ürünler olan hintkeneviri, deri mamulleri ve örme eşyada %40 düzeyindeki yerli katkı oranının hâlihazırda sağlanmasından ötürü söz konusu anlaşmayı onaylamanın kendilerine zarar vermeyeceği görüşünün oluştuğu ve ülkemiz ile Endonezya'nın da Bangladeş'e anlaşmayı onaylamasının akabinde menşe kuralları ile ilgili itirazlarının göz önünde bulundurulacağı yönünde güvence verdiği ifade edilmektedir.(3099)

EK2: Financial Express- Haber

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.