2018/041 Sirküler (16.02.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-041

Sayın Üyemiz;

1. Çin Menşeli Lastiklerin AB'ye İthalatında Kayda Alma Uygulaması

2. Tunus Tarafınca Alınan Önlem

3. İran ve Irak'a Eylem Planları

4. Kosta Rika Hizmet Zirvesi

5. İnternet Dolandırıcılığı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. Çin Menşeli Lastiklerin AB'ye İthalatında Kayda Alma Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 2 Şubat 2018 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2018 / 163 sayılı yönetmelikte, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Yeni ve Kaplanmış Otobüs veya Kamyon Lastikleri”nin ithalatının kayda alınmasına yönelik bir uygulama başlatılacağı belirtilmektedir.

Yazınında devamında, söz konusu uygulamanın anti - damping ve sübvansiyon mevzuatı çerçevesinde, yerli endüstrinin başvurusu üzerine Komisyon tarafından başlatılan incelemenin neticesinde hayata geçirildiği belirtilmekte olup, anılan uygulamaya http://trade.ec.europea.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156577.imports-registration.en.L30-2018.pdf adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

2. Tunus Tarafınca Alınan Önlem

İlgi: 09.02.2018 tarihli ve 2018 / 034 sayılı Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazılarında, Tunus tarafından 2018 yılı Bütçe Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, Türkiye - Tunus Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı ile Türkiye menşeli ürünlerden 33, 34, 40, 48, 61, 62, 63, 64, 72, 76, 84, 85 fasıllarına ait olanlar için yürürlükteki gümrük vergisinin % 90'ı oranında istisnai gümrük vergisi uygulanması ve bu uygulamanın Ocak 2018'den itibaren iki yıl sürdürülmesi, sonraki üç yıl eşit oranlara kademeli olarak indirilerek kaldırılacağının öngörüldüğü bildirilmişti.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tunus 2018 Gümrük Tarife Cetveli'nin Tunus Maliye Bakanlığı'nın http://www.douane.gov.tn/index.php?id=1057 adresinde 12 Şubat 2018 tarihi itibariyle yayımlandığı bildirilmektedir.

Ayrıca, bahse konu Tarife Cetveli'nin ithalatta alınan gümrük vergisi ve diğer vergilere ilişkin 6. sütununa dair açıklama notu ihracatçılarımızın vergi hesaplamalarında yol gösterme amaçlı bildirilmekte olup, anılan Gümrük Tarife Cetveli'nin 6. sütununa dair bilgi notunun bir örneği ekte yer almaktadır.

EK1: Tunus Gümrük Tarife Cetveli 6. Sütunu

3. İran ve Irak'a Eylem Planları

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin talimatları çerçevesinde, İran ve Irak'a yönelik hazırlanan eylem planlarının 2018 - 2023 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, İran ve Irak'a Eylem Planlarına ilişkin hazırlanan bilgi notları bildirilmekte olup, söz konusu eylem planlarının birer örneği ekte yer almaktadır. Bahse konu eylem planları incelenerek varsa güncelleme ve somut eylem önerilerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan eylem planlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 20 Şubat 2018 Salı günü saat 13:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK2: İran Eylem Planı

EK3: Irak Eylem Planı

EK4: Görüş Bildirim Formu

4. Kosta Rika Hizmet Zirvesi

Kosta Rika Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kosta Rika'nın başkenti San Jose şehrinde 25 - 26 Nisan 2018 tarihleri arasında "2018 Kosta Rika Hizmet Zirvesi” etkinliğinin düzenleneceği ifade edilmekte olup, söz konusu zirvenin taslak programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, bahse konu etkinliğin sağlık, eğitim, bilgi ve iletişim teknolojileri, görsel - işitsel, biyoteknoloji, yeşil teknoloji gibi sektörlerin güncel trendlerini öğrenme ve Kosta Rikalı iş adamlarıyla tanışma fırsatı sunması açısından önemli olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın konaklama, yemek, ikili görüşmeler, karşılama gibi masrafların etkinliği düzenleyen Kosta Rika Ticaret Bakanlığı ve Kosta Rika Ticaret Destek Ajansı tarafından karşılanacak olduğu ifade edilmekte olup, sadece uçak masraflarının katılımcı firmaların kendileri tarafından karşılanacağı belirtilmektedir. Söz konusu zirveye katılmak isteyen firmaların en geç 20 Şubat 2018 Salı gününe kadar http://www.servicesummiter.com/index_en.html adresinden kayıt yaptırmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

5. İnternet Dolandırıcılığı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye'deki firmalarımız tarafından yapıldığı belirtilen bazı başvurularda, İnternet dolandırıcıları tarafından Slovakya'da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı belirtilerek firmalarımızın ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya'daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmalarımızın maddi kayba uğradıkları belirtilmektedir.

Yazının devamında, firmalarımızın Slovak firmalarıyla aralarındaki ödemelerde sadece elektronik posta aracılığı ile iletişim kurmaması, mutlaka ilgili firmayla ve / veya bankayla temasa geçilerek teyit etmesi bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.


Ekler:
2018-041.doc
EK GORUS SORMA FORMU - Kopya.doc
IRAK EYLEM PLANI.docx
IRAN EYLEM PLANI.docx
Tunus Gumruk Tarife Cetveli 6. Sutunu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.