2012/475 Sirküler (28.12.2012)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER 2012 / 475

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 16/11/2012 tarih 417 sayılı sirkülerimiz,

b) 06/12/2012 tarih 441 sayılı sirkülerimiz,

Irak'a ihracatta sevk öncesi inceleme uygulamasına ilişkin olarak İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 27/12/2012 tarihli ve 578-2487 sayılı yazıda; uygulamaya 1 Ocak 2013'ten itibaren mobilyaların da dahil edileceği ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) tarafından hayvansal gıda ürünlerinde sağlık sertifikası aranacağı bilgisi üzerine KIBY yetkilileri ile 27-29 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara'da, 18-21 Aralık 2012 tarihlerinde ise Erbil'de bir dizi toplantılar yapıldığı, söz konusu toplantılarda aşağıdaki konuların görüşüldüğü ve kararların alındığı bildirilmektedir:

1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (GTHB) düzenlediği hayvansal gıda ürünlerine ilişkin sağlık sertifikalarında KIBY'nin aradığı gerekliliklere de yer verilecek ve bu sertifikalar KIBY tarafından kabul edilecektir. KIBY'nin 1/1/2013'te başlatacağı hayvansal ürünlerde sağlık sertifikası aranması uygulaması ilk başta gönüllülük esasına dayanacak, bu belgelerin KIBY gümrük idaresince zorunlu olarak aranması uygulamasına ise 1/3/2013'te geçilecektir. Irak'a hayvansal ve bitkisel ürün ihraç eden firmalarımızın sertifika düzenlenmesi konusunda GTHB'ye başvurmaları gerekecektir.

2. GTHB tarafından düzenlenen sertifikalar ayrıca gözetim şirketlerinin yürüteceği (Mart 2013 veya sonraki bir tarihte başlatılmasının planlandığı KIBY yetkililerince belirtilen) gıda ürünlerine ilişkin sevk öncesi inceleme uygulaması için de kabul görecektir. Denetim kapsamındaki gıdalara ilişkin Irak standartlarının gerektirdiği ilave hususlar için ise gözetim şirketlerince ilave inceleme yapılabilecek ve tüm bu değerlendirmelerin neticesinde Uygunluk Belgesi düzenlenecektir.

3. KIBY, mobilyalara ilişkin Türk standartlarını denk kabul etmiştir. Böylelikle, mobilyalarda sevk öncesi inceleme uygulamasının başlayacağı 1/1/2013'ten itibaren Türk Standartlarına göre belge sahibi olan ihracatçılarımız gözetim şirketlerine başvurduklarında doğrudan uygunluk belgesi alabilecektir. Ayrıca, mobilya ihracatçılarımızın sunduğu test raporlarının akredite bir laboratuardan alınmış zorunluluğu 1/7/2013'e kadar uygulanmayacaktır. Bu tarihten itibaren ise akredite kuruluş raporu gerekecektir.

K. Irak'a mobilya ihraç eden firmalarımızın Türk standartlarına uygunluğu gösteren belgeleri temin etmek üzere TSE'ye veya bu alanda faaliyet gösteren diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarına başvurmaları gerekecektir. Belgesi olmayan ancak ithalatçıyla yaptıkları sözleşme gereğince işlem başlatmış firmalarımızın ise sevkiyattan önce Ekonomi Bakanlığına (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekecektir.

4. Tanım itibariyle sevk öncesi incelemeye tabi olan ancak ilgili standardın kapsamı dışında kalan ürünlerde KIBY gümrüklerinde yaşanan "kapsam dışı belge” sorunuyla ilgili olarak KIBY tarafı, (Habur-İbrahim Halil) gümrük kapısında Standartlar ve Kalite Kurumu'ndan bir yetkiliyi görevlendirdiklerini ve bu görevlinin bu tür sorunlarda olay bazlı değerlendirme yaparak karar vereceğini bildirmişlerdir.”

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ

Genel Sekreter


Ekler:
srkaib2012475.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.