2013/313 Sirküler (24.12.2013)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2013/313

Sayın Üyemiz,

1. Labaratuvar Tahlil Ücretleri

2. Türkiye-İran Ortak Ticaret Komitesi 5. Dönem Toplantısı

3. REACH Tüzüğü-Aday Liste'de güncelleme

4. The Boeing Company

5. Libya Başbakanı ziyareti

6. Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması hakkında yönetmelik

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

 

LABARATUVAR TAHLİL ÜCRETLERİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen bankalar ile yapılan protokoller çerçevesinde laboratuar tahlil ücretlerinin, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin kurumsal tahsilat programının (internet) kullanılarak, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) ve Ziraat bankası A.Ş.'nin şubelerince tahsilatına imkan sağlandığı bildirilmiştir. (7090)

TÜRKİYE-İRAN ORTAK TİCARET KOMİTESİ 5. DÖNEM TOPLANTISI

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda yazıda; Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye İran Ortak Ticaret Komitesi 5. Dönem Toplantısı'nın Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ile İran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakanı Reza NEMATZADE eşbaşkanlığında 16 Ocak 2014 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile anılan görüşme esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmesini teminen, en geç 25 Aralık 2013 Salı günü mesai bitimine kadar ekte bulunan "Görüş Bildirim Formu”nu (EK1) doldurularak Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.(7098)

REACH TÜZÜĞÜ-ADAY LİSTE'DE GÜNCELLEME

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İMMİB) alınan bir yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe koyduğu 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü kapsamında yükümlülüklerin takip edilmesi 28 AB (+İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine yapılan ihracatımız açısından önem arz ettiği,

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından "Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVCH)” listesine (aday liste) dahil edilen yeni maddeler ve bu kapsamda ihracat yapan firmalarımızın yükümlülükleri söz konusu listede yılda 2 kez yapılan güncellemeler sonrasında duyurulduğu,

Bu defa, AKA tarafından 16 Aralık 2013 tarihinde Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVCH) Aday Listesi'ne 7 maddenin daha ilave edildiği duyurulmuştur. Söz konusu 7 yeni maddenin daha eklenmesi ile Aday Liste'deki (SVCH Listesi) toplam madde sayısı 151'e yükseldiği (aday listeye buradan ulaşabilirsiniz),

Diğer taraftan, AB pazarına sunulan ürünlerin güvenli kullanımına yönelik SVCH Aday Listesi'ndeki maddeleri tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içinde AB'ye ihraç eden firmaların ürüne göre farklılık gösteren yükümlülüklerin belirtildiği,

Bu kapsamda, AB'ye ihracat yapan firmalarımızın, öncelikle SVCH Aday Listesi'nde yer alan toplam 151 maddenin kullanım alanlarını dikkate alarak bu madde(leri) tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda Ek 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiği,

Yazıda devamla, daha detaylı bilgi isteyen üyelerimizin İMMİB REACH Yardım Masasına (Tel: 0 212 454 09 19) ulaşmaları gerektiği bildirilmiştir.

Ekler:

SVHC Aday Liste'ye eklenen 7 Madde (http://reach.immib.org.tr/web/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=142)

Ürün tanımına göre SVHC Aday Liste ile ilgili yükümlülükler (EK2)

THE BOEİNG COMPANY

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Vaşington Büyükelçiliği'nden alınan bir yazıya atfen; ABD havacılık şirketi The Boeing Company ile ilgili olarak, Boeing'in üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ürünlerin satın alınması amacıyla AS 9100 ve ISO 9001 standart sertifikalarına sahip plastik üreticileri ile irtibata geçebilmek amacıyla Müşavirliğe başvurdukları ifade edilmektedir.

Boeing firmasının söz konusu talebinin ülkemiz prestiji ve uzun vadeli ihracat imkanı açısından büyük önem arz ettiği düşünülmekte olup, beklenen niteliklere sahip ihracatçılarımızın anılan firma ile ivedilikle irtibata geçmesi elzem görülmekte olup söz konusu ürünler ve üreticilerin sahip olması istenen niteliklere ilişkin ayrıntılı bilgiler ilişikteki belgede bildirilmektedir. (7114)

Ek3: Firma Talebi (1 sayfa)

LİBYA BAŞBAKANI ZİYARETİ

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, Libya Başbakan'ı Sayın Ali ZİDAN'ın 03 Ocak 2014 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmesi ve anılan ziyaret vesilesi ile Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ile bir görüşme yapmasının öngörüldüğü bildirilmiştir.

Bilgileri ve söz konusu toplantıya hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; üyelerimizin söz konusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda gördükleri hususları ekte bulunan "Görüş Bildirim Formu”nu (EK4) doldurarak 25 Aralık Salı günü saat 12.00'a kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir. (7162)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmeliğin”, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve AB uyum çalışmaları kapsamında 11.07.2009 AB tüzüğü dikkate alınarak güncellenmiş olduğu ve hazırlanan yeni Yönetmelik Taslağı'nın http://www.tarim.gov.tr/Documents/Mevzuat/Taslaklar/bku_ruhsatlandirma_arz_yonetmelik_taslak.zip adresinde yeraldığı bildirilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik Taslağı'na ilişkin değerlendirmelerinizin ekte yer alan "Görüş Bildirim Formu” (EK5) aracılığıyla en geç 02 Ocak 2014 Perşembe günü, Saat:14.00'a kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir. (7167)Ekler:
2013-313 EK-1.doc
2013-313 EK-2.pdf
2013-313 EK-3.pdf
2013-313 EK-4.doc
2013-313 EK-5.doc
2013-313.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.