2018/245 Sirküler (27.12.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-245Sayın Üyemiz;

1. 20. Asya Petrol ve Doğalgaz Konferansı

2. Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı'nın Ziyareti

3. Tanzanya'da Kaju Üretimi Hakkında

4. Tohumluk İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.

1. 20. Asya Petrol ve Doğalgaz Konferansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'den alınan bir yazıda, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliğine gönderilen ve bir örneği ekte yer alan davet mektubuna atıfla, 1996 yılından bu yana düzenlenen Asya Petrol ve Doğalgaz Konferansı'nın 20'ncisinin dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan Malezyalı PETRONAS şirketinin ev sahipliğinde 23-25 Haziran 2019 tarihlerinde Kuala Lumpur'da düzenleneceği ve 50'nin üzerinde ülkeden katılımcıların iştirak etmesi öngörülen konferans kapsamında ilk defa ülke standlarının kurularak, katılımcıların sektöre ilişkin inovatif ürünlerini bu standlarda sergileyebilecekleri bilgisine yer verildiği ifade edilmekte ve Türkiye'yi temsilen ülkemiz petrol ve doğalgaz firmalarının davet edildiği anılan etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye http://aogc.com.my internet adresi üzerinden ulaşılabileceğinin bildirildiği ifade edilmiştir.

Ek 1:Davet Mektubu (2 Sayfa)

2. Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı'nın Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı (METI) Sayın Hiroshige SEKO'nun 16 Ocak 2019 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ihracatçılarımızın söz konusu ziyarete yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ikili görüşmede gündeme getirilmesinde yarar görülen konulara ilişkin görüşlerinizin ekte iletilen görüş ve öneri bildirim formu doldurularak 2 Ocak 2019 Çarşamba günü 18:00'a kadar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere, Birliğimiz e-posta adresine (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.

Ek 2: Görüş ve Öneri Bildirim Formu

3. Tanzanya'da Kaju Üretimi Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Tanzanya'nın üretmiş olduğu yıllık 200 bin tonluk kaju fıstığının %90'ından fazlasını ülke içinde işleyip ihraç edemediği, ürünü ham olarak ithal edip işleyen Hindistan ve Vietnam'ın ürünün dünya piyasalarında taban fiyatını belirlediği, işlenmiş kaju fıstığının rayiç bedelinin kilogram başına 10-11 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kaju fıstığı işleyen ülkelerin önemli karlar elde ettiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin, kaju fıstığının dünya piyasasındaki fiyatının düşmesiyle Tanzanyalı üreticilerin mağduriyetlerini önlemek amacıyla ürünün devlet tarafından yüksek fiyatla alınacağını ve fıstığın devlet tarafından işlenerek ihraç edileceğini açıkladığının bildirildiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, Lindi bölgesinde daha önce özel bir şirkete satılan kaju fıstığı işleme tesisinin devlet tarafından tekrar devralındığı, Mtwara bölgesindeki sekiz kaju işleme tesisinden üçünün faaliyette bulunduğu, atıl beş fabrikanın ise restore edilerek üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, toplanan kaju fıstığının gerekli teknik birikim ve kapasitesi bulunmayan Tanzanya Silahlı Kuvvetlerine ait SUMA şirketine verildiği, SUMA şirketinin, atıl ve düşük kapasiteli kaju fıstığı işleme fabrikalarını yeniden faaliyete geçirmeyi ve yeni tesisler inşa etmeyi planladığı bu minvalde, kaju fıstığının işletilmesi konusunda mevcut tesislere gerekli makine ve teçhizatı sağlayabilecek veya yeni tesisler kurabilecek firmalarımızın SUMA ile "Kamu-Özel Ortaklığı" şeklinde iş yapabilmeleri için önemli bir fırsatın doğduğu, konuyla ilgilenecek firmalarımızın Tanzanya Ticaret Bakanlığı ve SUMA şirketi yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere Tanzanya'yı ziyaret etmelerinin yararlı olacağı Dışişleri Bakanlığı'nın anılan yazısında ifade edildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, konuyla ilgilenen ihracatçı firmalarımızın, daha fazla bilgi edinebilmek için ydyatirim@ticaret.gov.tr e-posta adresini kullanarak Ticaret Bakanlığı ile temasa geçmelerinin gerektiği belirtilmiştir.

4. Tohumluk İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön izne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ çerçevesinde tohumluk ihracatında ön izin işlemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmiştir. Öte yandan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)'nden alınan bir yazıya atıfla; 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 5402 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun çerçevesinde ekli listede yer alan bitki cins ve çeşitlerine ait tohumlukların tek üreticisi ve satıcısının TİGEM veya TİGEM tarafından resmi olarak yetki verilen kişi ya da firmalar olduğu, başka bir kişi ya da firmanın TİGEM'den resmi izin almadan tohumluk üretimi veya satışı yapmasının suç teşkil ettiğinin ifade edilmekte olduğu belirtilmiş, bu bağlamda kuruluşlarından izin alınmadan söz konusu ürünlerin ihracatına izin verilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Ek 3: Liste (1s)Ekler:
Ek 1. Davet Mektubu.pdf

Ek 2. Görüş ve Öneri Bildirme Formu.doc

Ek 3. Liste.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.