2020/033 Sirküler (07.02.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-033

Sayın Üyemiz;

1. ABD/İdari Gözden Geçirme Soruşturması

2. ABD İnşaat Demiri Anti-Damping Soruşturması

3. Fuar Duyurusu

4. AB Çelik Korunma Önlemi hk.

5. 8.Afrika Ceo Forum

6. AFRIBIF 2020 Hk.

7. Türkiye-Güney Kore STA - 1.1.2020 İtibariyle Gümrük Vergisi Sıfırlanan Ürünler

8. Meksika Gümrük Uygulamaları

9. Türkiye-Ukrayna STA Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.


1. ABD/İdari Gözden Geçirme Soruşturması

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ülkemiz menşeli "Hat Boruları” ithalatına karşı uyguladığı anti-damping önleminin 1 Aralık 2018 - 30 Kasım 2019 dönemine ilişkin gözden geçirilmesini teminen ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından bir gözden geçirme soruşturması (administrative review) başlatıldığı bildirilmekte olup konu hakkında 6 Şubat 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan soruşturma açılış bildirimine https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-06/pdf/2020-02362.pdf internet adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Söz konusu bildirimde ITA'nın, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebileceği, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı belirtilmektedir. Bahse konu bildirimde isimleri yer alan firmaların yukarıda bildirilen dönem içerisinde ABD'ye ihracatı bulunmaması durumunda bu durumu Bakanlık'a açılış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde belirtmesi gerektiği ifade edilmektedir.

2. ABD İnşaat Demiri Anti-Damping Soruşturması

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7213.10, 7214.20, 7228.30, 7215.90, 7221.00, 7222.11, 7222.30, 7227.20, 7227.90, 7228.20 ve 7228.60 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan) ithalatına 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana anti-damping önlemi uygulandığı belirtilmektedir.

Bahse konu önlemin gözden geçirilmesine yönelik olarak ABD Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen 2017-2018 yılı gözden geçirme soruşturması (administrative review) kapsamında, şikayetçilerin iddiası üzerine ülkemizde özel piyasa koşulunun (particular market situation (PMS)) olup olmadığının da incelendiği bildirilmektedir. Anılan soruşturma kapsamında şikayetçilerin, Türkiye'deki inşaat demiri üretiminde kullanılan gird piyasasının bozuk olduğu (distorted) ve bu sebeple inşaat demiri üretim maliyetini bozacak şekilde bir özel piyasa koşulunun geçerli olduğunu belirttikleri ifade edilmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) 30 Ocak 2020 tarihli ön kararıyla, dört farklı unsur üzerine yapılan ve üretim maliyetlerini etkilediği öne sürülen PMS iddialarına yönelik olarak yeterli kanıt bulunmadığına kanaat getirildiği bildirilmektedir

3. Fuar Duyurusu

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alından Nota yazısına atıfla, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, 4. Uluslararası İhracat Fuarının (IRAN EXPO) 4-7 Şubat 2020 tarihleri arasında Tahran Shahare Aftab Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenleneceği belirtilmekte olup katılımcıların konaklama ile şehir içi ulaşım ve destek hizmetlerinin fuar organizatörü firma tarafından karşılanacağı, ayrıca organizatör firmanın B2B toplantısı ile katılımcı ticari heyetler için Tahran şehir turu düzenleyeceği bildirilmektedir.

Bahse konu fuara katılıma ilişkin irtibat bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

-Telefon numarası: 00982177247493 veya 00989369514356

-Elektronik posta adresi: info@irantsn.com

-Internet sayfası: www.irantsn.com/en/default.aspx

İlgili firmaların "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

4. AB Çelik Korunma Önlemi hk.

Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, bazı çelik ürünlerinin ithalatına karşı nihai korunma önlemi alınmasına dair 2019/159/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün düzeltilmesi hakkında AB Resmi Gazetesi'nin 16 Ocak 2020 tarih ve L12 sayılı nüshasında yayımlanan 2020/35/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'ne https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0035 adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Bahse konu mevzuat değişikliği ile 2019/159/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında getirilen 4B kategorisindeki ürünlerin otomotiv endüstrisinde kullanıldığının ispatını gerektiren nihai kullanım prosedürünün, ilgili izinlerin alınmasındaki bürokratik sorunlar nedeniyle kaldırıldığı ifade edilmektedir.

5. 8.Afrika Ceo Forum

T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 9-10 Mart 2020 tarihleri arasında Abidjan/Fildişi Sahili'nde "8. Afrika CEO Forumu”nun düzenleneceği ve adı geçen etkinliğe Afrika'nın en etkili CEO'larının ve yatırımcılarının katılacağı bildirilmektedir.

6. AFRIBIF 2020 Hk.

Nijerya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Notasına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında başkent Abuja'daki Nicon Luxury Oteli'nde Afrika İş ve Yatırım Forumu'nun (AFRIBIF 2020) düzenleneceği bildirilmekte olup Foruma katılmayı öngören katılımcıların istifadeleri için sergi alanı maliyetlerine ilişkin bilgilerin de Nota'da yer aldığı ifade edilmektedir.

EK-1: AFRIBIF 2019 Hk. Nijerya Büyükelçiliği Notası

7. Türkiye-Güney Kore STA - 1.1.2020 İtibariyle Gümrük Vergisi Sıfırlanan Ürünler

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ülkemiz ile Güney Kore arasında imzalanmış olan STA'nın 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu ve anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben iki ülke arasında indirilecek veya sıfırlanacak gümrük tarifelerine ilişkin işlemlerin belirli bir takvim çerçevesinde hayata geçirildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu STA kapsamında 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle gümrük vergisi sıfırlanan ürünlerin listesi ile anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gümrük vergisi sıfırlanmış olan ürünlere dair istatistiklerin firmaların bilgilendirilmesi amacıyla yazının ekinde iletildiği ifade edilmekte olup ülkemiz ile Güney Kore arasındaki STA kapsamında ülkemiz menşeli ihracat ürünlerine sağlanan vergi avantajlarına ilişkin son duruma Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinden (https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaretanlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar/guney-kore) ulaşılabildiği bildirilmektedir.

EK-2: 1.1.2020 İtibariyle Gümrük Vergisi Sıfırlanan Ürünler Listesi

EK-3: STA Kapsamında Bugüne Kadar Gümrük Vergisi Sıfırlanan Ürünlere Dair istatistikler

8. Meksika Gümrük Uygulamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda firmalarımızın Meksika pazarında karşılaşabileceği gümrük düzenlemeleri ve uygulamalarından kaynaklı sorunların önüne geçilmesini teminen Meksiko Ticaret Müşavirliğimizce ekte yer alan notun hazırlandığı ifade edilmektedir.

EK-4: Meksika Gümrük İşlemleri Hakkında Not

9.Türkiye-Ukrayna STA Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye ile Ukrayna arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesi amacıyla müzakerelerin 2011 yılında başladığı, Ukrayna'da yaşanan siyasi belirsizlikler nedeniyle bir süre sekteye uğradıktan sonra 2018 yılında müzakerelere devam edildiği ve son olarak Ukrayna Ekonomi, Ticaret ve Tarım Bakan Yardımcısı Taras KACHKA başkanlığındaki bir heyet ile ülkemiz heyeti arasında 20 Ocak 2020 tarihinde müzakerelerde gelinen aşamanın değerlendirilmesi ve ülke pozisyonları hakkında bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla bir toplantı yapıldığı ve bahse konu STA kapsamında tarım ve sanayi ürünlerinde pazara girişin yanı sıra hizmet ticareti ve e-ticaret konularının da görüşüldüğü belirtilmektedir.

Hizmet ticaretine ilişkin olarak, tüm hizmet sektörlerinde pazara giriş müzakereleri ile birlikte; telekomünikasyon hizmetleri ve mali hizmetler ve elektronik ticaret gibi belli başlı hizmet sektörlerine yönelik özel kuralların da görüşüldüğü ifade edilmekte olup 20 Ocak 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen STA durum tespit toplantısında; Ukrayna ve Türkiye'nin ikili ekonomik ilişkilerinin önem arz ettiğinden hareketle, mal ticareti (tarım ve sanayi ürünleri) alanında elde edilen kazanımların hizmet sektörleri ve yatırımlardaki kazanımlarla tamamlanmasının ve/veya dengelenmesinin önemine değinildiği ve STA'nın iki ülke arasındaki tüm ekonomik aktiviteyi yansıtacak kapsamda ve düzeyde olması gerektiğinin vurgulandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 2011 yılından bu yana geçen sürede gerek dünyada akdedilen modern STA'lar, gerekse Türkiye ve Ukrayna'nın bu sürede imzaladığı diğer STA'lar ile uyumlu olarak, anlaşma metinlerinin daha kapsamlı olacak şekilde gözden geçirilmesi ve güncellenmesi hususunda Ukrayna tarafı ile mutabakata varıldığı bildirilmektedir. Ülkemizce STA müzakerelerine eklenmesi planlanan metinlerin:

- "Yatırımların Kolaylaştırılması Faslı (Chapter on Investment Facilitation)",

-"Gerçek Kişilerin Dolaşımı (vize, çalışma izni, oturma izni hususları) Hakkında Ek (Annex on Movement of Natural Persons)",

- "Görsel-Işitsel Hizmetler ve Ortak yapımlar Hakkında Ek (Annex on Audio-Visual Services and Co-production)",

- "Sağlık Hizmetleri Hakkında Ek (Annex on Health and Related Services)" ve "Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Hakkındaki Ek (Annex on Transport and Logistics Services)" olduğu bildirilmektedir.

Bunların arasında, mal ihracatımızı dolaylı, hizmet ihracatımızı doğrudan etkileyen taşımacılık ve lojistik hizmetlerine ayrı bir önem atfedilmekte olduğu, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında imzalanarak 2017 yılında yürürlüğe giren STA incelendiğinde, özellikle deniz taşımacılığı olmak üzere tüm taşımacılık alanlarını içeren disiplinlerin düzenlendiğinin görülmekte olduğu ve ülkemizin de Ukrayna pazarında rekabet açısından AB'den geri kalmaması bakımından STA'mızda bu alana özen gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir.

STA'larımızda "taşımacılık ve lojistik" alanında disiplinler içeren Ek'lerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görüşleri alınarak; Hizmet Ticareti Anlaşması (Trade in Services Agreement-TiSA), Türkiye-EFTA STA, Türkiye-Bosna Hersek STA, Türkiye-Sırbistan STA, Türkiye-Gürcistan STA ile Türkiye-Pakistan STA kapsamında müzakere edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, gerek TİSA müzakereleri ve ülkemiz STA'larında düzenlenen taşımacılık ve lojistik metinleri, gerekse Ukrayna özelinde ülkemizin taşımacılık alanında yaşadığı yüksek liman ücretleri, yüksek teminat ücretleri, araç bekleme süreleri, şeffaf olmayan uygulamalar ve transit geçişlerde yaşanan sorunlar dikkate alınarak, bir örneği ekte yer alan "Taşımacılık ve Lojistik Eki” taslak metni ve gayrı resmi Türkçe tercümesi hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ekte yer alan taslak metne ilişkin görüş ve önerilerin ekte yer alan görüş bildirme formu ile 10 Şubat 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

EK-5: TR Proposal-Annex - Transport and Logistics Services

EK-6: Gayri resmi Türkçe çeviri

EK-7: Görüş Bildirme FormuEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.