2020/099 Sirküler (25.03.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 2020/099

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete'de 24.03.2020 tarihinde yayınlanan Tebliğ'de; EK-1'de gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içerdiği belirtilmektedir.

Bahsi geçen listede sarımsak, kaju cevizi, badem, ceviz ve muz, yeşil çay, siyah çay, Paraguay çayı(mate), tatlı biber, kırmızı biber, yer fıstığı, keten tohumu, kolza veya rep tohumu, ayçiçeği tohumu, aspir tohumu, ayçiçeği tohumu unu, ayçiçeği tohumu yağı ve yer fıstığı bulunmaktadır.

Yayınlanan Tebliğde;

- Belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçıların, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve Genel Sekreterliğimizin de aralarında bulunduğu kayıt merkezlerine kaydettirmeleri gerektiği belirtilmektedir. İthal işleminin kayda alındığına dair bir Kayıt Belgesi'nin düzenleneceği,

- Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, Kayıt Belgesi veya elektronik ortamdaki kaydının ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulacağı,

- Kayıt Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Kayıt Belgesi başvuru formunun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulmasının ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde kayıt merkezlerinden birine iletilmesinin gerektiği, gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebileceği,

- Tam ve usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belgesi başvurularının en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılacağı,

- Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar Kayıt Belgesi düzenlenemeyeceği, bu nitelikteki başvuruların değerlendirilmek üzere kayıt merkezince koordinatör kayıt merkezine intikal ettirileceği,

- Kayıt Belgelerinin geçerlilik süresinin 45 (kırk beş) gün olduğu ve bir Kayıt Belgesi'nin birden fazla beyanname için kullanılamayacağı ve süresinin uzatılamayacağı,

- Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Kayıt Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşmasının ithalatın yapılmasını engellemeyeceği,

- Kayıt Belgesi'nin üçüncü kişilere devredilemeyeceği,

ifade edilmektedir.

İlgili Tebliğin, yayım tarihini takip eden 45. gün (8 Mayıs 2020) yürürlüğe gireceği bildirilmekte olup, Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324-6.htm adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


Ekler:
EK.PDF

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.