2020/166 Sirküler (13.05.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-166

Sayın Üyemiz;

1. Mısır'a İhracat Hk.

2. Şili STA

3. Arjantin de Sağlık Bakanlığınca Gerçekleştirilen Alımlar Hk

4. ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları (Öngerilmeli Beton Demeti)

5. Fuar Duyurusu

6. Gıda Ürünleri ve Alkolsüz İçecekler Zorunlu Etiket Standardı

7. Tayland'a Elma İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Mısır'a İhracat Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, 30.01.2020 tarihli yazılarında, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Mısır tarafından 16 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe konulan Üretici Kayıt Sistemi'nin (ÜKS) belirli 25 üründe Mısır'a ihracat yapan firmalar için kayıt zorunluluğu getirdiğini, kaydolmak için yapılan başvurularda geçerlilik süresi olan belgelerin de (ISO belgesi vb.) ibrazının sorunlu tutulduğunun iletildiği belirtilmektedir.

Bu defa, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan başka bir yazıda, askıya alınan firmaların listesinin yayımlandığı GOEIC internet sitesinde aralarında 123 Türk firmasının yer aldığı toplam 672 firmadan yeni bir listenin yayımlandığının görüldüğü ifade edilmektedir.

Kahire Ticaret Müşavirliği ile GOEIC yetkilileri arasında yapıldığı belirtilen görüşmede eksiklerini gidermek isteyen firmalar için 23.04.2020-31.05.2020 tarihleri arasında sistemin açık olacağı, bu zaman zarfında dosyalarındaki eksikleri gidermemiş olan firma başvurularının 31.05.2020 tarihi itibarıyla işlemden kaldırılacağı ve bundan sonra bu firmaların isterlerse, ancak yeni bir başvuru yapmaları gerektiği belirtilmektedir. ÜKS kayıt işlemlerine ilişkin Ticaret Bakanlığına ve Kahire Müşavirliğine başvuran firmalarımızın son durumunu içeren firma listesi Ek-2'de yer almaktadır.

EK-1: Eksikliklerinin Tamamlanması İçin 31 Mayıs 2020 Tarihine Kadar Süre Tanınan Firma Listesi

EK-2: Firma Başvurularının Son Durumlarını İçeren Liste

2. Şili STA

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden Şili'ye yapılan ithalat işlemlerinde tercihli menşe ispat belgelerinin dijital kopyalarının, salgının bitmesi sonrasında orijinal nüshalarının teslim edilmesi şartıyla kabul edileceği belirtilmektedir.

Geçtiğimiz Mart ayında Şili Gümrük İdaresi tarafından alındığı ifade edilen Ticaretin Kolaylaştırılması Önlemlerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.aduana.cl/se-establecenmedidas-de--facilitacion-del-comercio-exterior-para/aduana/2020-03-19/140021.html web sayfasından ulaşılabileceği bilgisinin paylaşıldığı ifade edilmektedir.

3. Arjantin de Sağlık Bakanlığınca Gerçekleştirilen Alımlar Hk

T.C. Buenosaires Ticaret Müşavirliğinden alınan bir e-maile atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Arjantin'de halihazırda devam eden COVID-19 salgını sebebi ile tıbbi malzeme temin edilmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ihaleler olduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ihalelere yönelik bilgiye anılan Bakanlığın https://www.argentina.gob.ar/salud sayfasında yer alan gelişmeler bölümünden ulaşılmasının mümkün olduğu, son yayımlanan eldiven, maske, dezenfektan vb. tıbbi malzeme tedarikine yönelik ihaleye ise https://www.argentina.gob.ar/salud/contratacion-poremergencia-covid-19 sayfasından ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

4. ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları (Öngerilmeli Beton Demeti)

İlgi : 20.04.2020 tarihli ve 2020/146 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de yer alan sirkülerimizde, ABD'li yerli üreticiler tarafından ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC)'na; Arjantin, Kolombiya, Mısır, Endonezya, İtalya, Malezya, Hollanda, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İspanya, Tayvan, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve BAE menşeli "Öngerilmeli Beton Demeti - Prestressed Concrete Steel Wire Strand (ABD gümrük pozisyonuna göre 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 tarifelerinde yer alan)” ithalatına karşı bir anti-damping ve ülkemiz menşeli aynı ürün için bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmasına ilişkin 16 Nisan 2020 tarihinde başvuru yapıldığı daha önceden bildirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bahse konu başvuru neticesinde USITC'nin incelemesini 23 Nisan 2020 tarihinde başlatmış olduğu açılış tarihinden itibaren 45 gün içerisinde (1 Haziran 2020) ön bulgularını yayımlamasının beklendiği bildirilmektedir. DoC'un ise yaptığı ön incelemelerin neticesinde soruşturmaların açılmasına karar verdiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ilgili taraflar soruşturma konusu ürünün kapsamına ilişkin olası görüşlerini en geç 26 Mayıs 2020 tarihine kadar DoC'a sunabilecekleri ifade edilmektedir. DoC'un, soruşturma konusu ürün ihracatını dikkate alarak soruşturma kapsamında yer alacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olduğu, seçilen firmalara Bakanlık tarafından soru formları gönderileceği ve soruşturma sonucunda taraf olan her bir firmaya özgü damping ve sübvansiyon marjı hesaplanacağı bildirilmektedir.

5. Fuar Duyurusu

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "15-16 Eylül 2020 tarihlerinde "Oş-Taatan" fuar merkezinde gerçekleştirilmesi öngörülen "Güney Expo-2020 Uluslararası Evrensel Fuarı"na ilişkin Kırgızistan Büyükelçimizi muhatap davet mektubunda, Fuar'ın açılış töreninin 15 Eylül 2020 tarihinde yerel saatle 10.00'da gerçekleşeceği ve Fuar'a tarım ürünleri üreticileri, tarımsal ürün işleme tesisi temsilcileri, hafif sanayi işletmeleri, inşaat, turizm, enerji, turizm, lojistik şirketleri ve finans kurumu temsilcilerinin iştirak etmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olduğu ve ülkemizden ilgili şirketlerin Fuar'a katılımı için Büyükelçiliğimizin aracılığının rica edildiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.

6. Gıda Ürünleri ve Alkolsüz İçecekler Zorunlu Etiket Standardı

Meksiko Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Meksika Federal Resmi Gazetesi'nde 27/03/2020 tarihinde yayımlandığı belirtilen kararname ile, "NOM-051-SCFI/SSA1-2010” olarak adlandırılan gıda ürünleri ve alkolsüz içecekler için zorunlu etiket standardında değişiklik yapıldığı, firmalara 01/10/2020-30/09/2023 (3 yıl), 01/10/2023-30/09/2025 (2 yıl) ve 01/10/2025 sonrası olmak üzere üç aşamalı bir geçiş süreci tanınacağı belirtilmekte olup, söz konusu düzenleme çerçevesinde; yüksek oranda kalori, şeker, doymuş yağ, trans yağ ve/veya sodyum içeren ve Meksika pazarında satışa sunulan yerli ve yabancı gıda ürünlerinin ve alkolsüz içeceklerin ambalajlarında buna ilişkin uyarılar ile kafein ve/veya tatlandırıcı içeren ürünlerin ambalajlarında anılan ürünlerin çocuklara önerilmediğine ilişkin uyarı yazılarının yer almasının öngörüldüğü bildirilmektedir.

Söz konusu kararnamede belirtilen baharatlar, fermente sirke, doğal maden suyu, bitkisel çay, kahve özütü gibi ürünler haricindeki önceden paketlenmiş ürünlerin etiketlerinde ürünün enerji değerinin yanı sıra protein, karbonhidrat, lif, sodyum, yağ içeriği ve diğer besin bilgilerinin yer almasının zorunlu hale getirildiği; önceden paketlenmiş ürünlerin üzerinde çizgi film karakteri, animasyon, oyun gibi etkileşimli öğeler ile hayvan, sporcu ve ünlü kişi resimlerine yer verilemeyeceği ifade edilmektedir. Söz konusu düzenlemelere ilişkin olarak daha detaylı bilginin, "https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf" internet adresinden erişilebilen kararname metninde bulunmakta bildirilmektedir.

EK-3: Kararname (Gayriresmi İngilizce Tercümesi)

EK-4: Kararname (İspanyolca Metni)

7. Tayland'a Elma İhracatı

İlgi : 08.05.2020 tarihli ve 2020/164 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazımızda, 22 Nisan 2020 tarihinde Tayland Resmi Gazetesinde, ülkemizden Tayland'a taze elma ihraç edilebilmesine ilişkin Tayca bildirimin yayımlandığı ve Tayland Tarım ve Kooperatifler Bakanlığınca söz konusu bildirimin İngilizce tercümesinin bilahare iletileceği bildirilmişti.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Bangkok Ticaret Müşavirliğimizden alındığı belirtilen yazı ve ekleri ilişikte yer almaktadır.

EK-5: Yazı Sureti

EK-6: Tayland Tarım Bakanlığı-Mektup

EK-7: Bildirim İngilizceEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.