2020/167 Sirküler (14.05.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO:2020/167

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, üçüncü ülkelerden bazı ürünlerin AB'ye girişinde resmi kontrollerin geçici olarak yükseltilmesi ve acil önlemlere ilişkin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında ülkemiz menşeli kuru kayısı, kuru üzüm, limon, nar, tatlı biber, kayısı çekirdeği, kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve asma yaprağı yer aldığı hatırlatılmaktadır. İlgili yazının devamında, söz konusu Yönetmelik'in eklerinde yer alan ürün listeleri risklere ve uygunsuzluklara ilişkin yeni bilgileri dikkate alabilmek amacıyla 6 ayı geçmeyecek dönemlerde düzenli olarak gözden geçirilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 7 Mayıs 2020 tarihli ve L 144 sayılı AB Resmi Gazetesinde söz konusu Yönetmeliği tadil eden ve bir örneği ekte yer alan 2020/625/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği yayımlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu Yönetmelik kapsamında;

· Ülkemizden portakal, mandalina, klementin mandalina, wilking mandalina ve benzeri narenciye hibridlerinde Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) aracılığıyla alınan bildirimler ile üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerden edinilen verilerin pestisit kalıntısı bulaşıklığı sebebiyle insan sağlığına yeni risklerin ortaya çıktığını işaret etmesi nedeniyle bu ürünlerin yükseltilmiş sevide resmi kontrolleri gerektirdiği belirtilmektedir. Bu kapsamda anılan ürünler 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin I sayılı Ek'ine eklenmiş olup; portakallar %10, mandalinalar ise %5 sıklıkla kimlik ve fiziksel kontrole tabi olacağı,

· 2019 yılının ilk çeyreğinde üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerde saptanan AB mevzuatının gereklilikleriyle yüksek oranda uygunsuzluk sebebiyle ülkemizden kuru üzüm ve nar ithalatında kimlik ve fiziksel kontrol sıklığı sırasıyla %5'ten %10'a ve %10'dan %20'ye yükseltildiği,

· Ülkemizden kuru kayısı ve limon ithalatında ise mevcut bilgilerin genel olarak AB mevzuatının güvenlik gereklilikleriyle yeterli derecede uygunluk gösterdiği, bu nedenle yükseltilmiş resmi kontrollerin daha fazla gerekli görülmediği belirtilerek, söz konusu ürünler 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin I sayılı Ek'inden çıkartıldığı,

· 30 kg'ı geçmeyen yem ve gıda sevkiyatlarının 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin kapsamının dışında tutulduğuna ilişkin söz konusu Yönetmeliğin 1. maddesinin 3. Paragrafında yer alan brüt ağırlık referansı, risklerin ürünlerin kendisine ilişkin olup bu ürünlerin kap veya paketlerine ilişkin olmadığı belirtilerek net ağırlığa referans yapacak şekilde değiştirildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, ilgili yazıda söz konusu yönetmeliğin 27 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır.
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

Ek: Yönetmelik Metni


Ekler:
Ek Kontrol Sıklıkları_Ek_2020 625 AB.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.