2020/174 Sirküler (21.05.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-174

Sayın Üyemiz;

1. Tıbbi ve Tıbbi olmayan Bez Maske Testlerinin Ekoteks Laboratuvarı tarafından Yapılması Hk.

2. ABD / Geniş Çaplı Dikişli Boru Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

3. ABD - Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular Anti-Damping Soruşturması

4. Hong Kong Gıda İhracatı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Tıbbi ve Tıbbi olmayan Bez Maske Testlerinin Ekoteks Laboratuvarı tarafından Yapılması Hk.

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Çin'de başlayıp kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün neden olduğu salgın hastalıkla mücadele kapsamında, pandeminin topluma yayılmasını önlemekte koruyucu maske kullanımının oldukça önem kazandığı, söz konusu ürünlere hem ülke içinde hem de ülke dışından talebin oldukça arttığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, sektörden gelen yoğun talep doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 12.5.2020 tarih ve 54349872 Sayılı yazısı ile dokuma ve örme kumaştan mamul bez maskelerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) ön izni aranmaksızın gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesi hususunda tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri'ne talimat verildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, TSE tarafından COVID-19'un neden olduğu pandemi sürecinde virüse karşı koruma sistemleri ve ürünlerine olan yüksek talep nedeniyle, kullanılacak hijyenik maskelerin sahip olması gereken minimum gerekliliklerini içeren bir kriter hazırlanması gerekliliği ortaya çıktığı belirtildiği, "TSE K 599 - Tekstilden mamul tekrar kullanılabilir koruyucu yüz maskeleri - Tıbbi olmayan” standardı oluşturulduğu ve erişime açıldığı bildirilmektedir. Bu kapsamda, ülkemiz hazır giyim ve tekstil sektörü, giyim ve ev tekstil gibi geleneksel ürünlerin imalatında dünyanı en güçlü ülkelerinden biriyken, maskelerin de yer aldığı, doğrudan insan sağlığı ile ilgili olduğu için çok çeşitli standartlar taşıması gerektiği belirtilen medikal tekstil alanının, sektör üreticileri için yeni bir alan olduğu ifade edilmektedir. Sektör firmalarından özellikle medikal standartlar konusunda çok fazla bilgi talebi ve soru geldiği, bu alanda standartlara uygun üretimin hem ülkemizin imajı açısından hem de büyüme potansiyeli yüksek pazarda ihracat payımızı arttırmamız açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, İTKİB iştiraki olduğu belirtilen ve iletişim bilgileri verilen, cihaz dolanımı ve ekipmanlar konusunda tam teşekküllü akredite laboratuvarlarından biri olduğu ifade edilen Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.'de hem tıbbı olmayan maskelerde "TSE K 599 - Tekstilden mamul tekrar kullanılabilir koruyucu yüz maskeleri - Tıbbi olmayan” hem de tıbbi maskelerde TS EN 14683-Tıbbi yüz maskeleri - Gereklilikler ve deney yöntemleri” ve ilgili diğer tüm testlerin yapılmakta olduğu bildirilmektedir.

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

Adres: Esenyurt Firüzköy Bulvarı No:29 P.K: 34320

Avcılar - İstanbul / Türkiye

Tel: 0212 676 78 66

Faks: 0212 695 20 31

e-posta: info@ekoteks.com

2. ABD / Geniş Çaplı Dikişli Boru Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ithalatına karşı 2 Mayıs 2019 tarihinden bu yana anti-damping vergisi ve telafi edici vergi uygulandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 1 Mayıs 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer aldığı ifade edilen bildirimde, tarafların mevcut anti-damping önlemi kapsamında 27 Ağustos 2018 - 30 Nisan 2020 dönemi için, mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 27 Ağustos 2018 - 31 Aralık 2019 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Mayıs ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtildiği bildirilmektedir. 1 Mayıs 2020 tarihli bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-01/pdf/2020-09331.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlendiği belirtilen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7 nci maddesi uyarınca, ihracatçı firmaların talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmaların soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlığın olumlu görüşünü alması gerektiği bildirilmetkedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için söz konusu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamayacağı bildirilmektedir.

3. ABD - Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular” (Light-Walled Rectangular Pipe and Tube) ithalatına karşı 2008 yılından bu yana anti-damping vergisi uygulandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 1 Mayıs 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer aldığı ifade edilen bildirimde, tarafların mevcut anti-damping önlemi kapsamında 27 Ağustos 2018 - 30 Nisan 2020 dönemi için, mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 27 Ağustos 2018 - 31 Aralık 2019 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Mayıs ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtildiği bildirilmektedir. 1 Mayıs 2020 tarihli bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-01/pdf/2020-09331.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlendiği belirtilen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7 nci maddesi uyarınca, ihracatçı firmaların talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmaların soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlığın olumlu görüşünü alması gerektiği bildirilmetkedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için söz konusu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamayacağı bildirilmektedir.

4. Hong Kong Gıda İhracatı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Hong Kong Ticaret Ataşeliğimizin ülkemizden gıda ürünlerinin Hong Kong pazarına giriş imkânı elde etmesine yönelik olarak Hong Kong'da yerleşik Ping Shan Foods Co. Ltd. (Ping Shan) firması ile bir görüşme gerçekleştirildiği ve bu kapsamda, ülkemizde yerleşik kuru incir, uzun ömürlü süt, zeytinyağı ve yulaf/mısır gevreği ürün gruplarında üretici konumda olan firmaların tespitinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, kuru incir, uzun ömürlü süt, zeytinyağı ve yulaf/mısır gevreği ürün gruplarında üretici olan ve ihracat yapan üyemiz firmaların irtibat kişisi bilgilerinin ekte yer alan form doldurularak Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereği rica ederim.


EK: Bilgi FormuEkler:
EK.DOCX

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.