2020/179 Sirküler (28.05.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2020/179

Sayın Üyemiz,

24 Mayıs 2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. Maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu kanun maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, kambiyo muamelelerinde vergi nispeti satış tutarı üzerinden % 1, aşağıda belirtilen kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden sıfır olarak belirlenmiştir.

1)Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2)Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3)Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4)Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5)İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları

Bu çerçevede, anılan kararın yayımlandığı Resmi Gazetenin bir örneği ekte sunulmakta olup Resmi Gazeteye ayrıca https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200524.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

EK: Resmi Gazete örneği

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


Ekler:
EK-Resmi Gazete.jpg

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.