2020/186 Sirküler (02.06.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-186

Sayın Üyemiz;

1. Sri Lankalı İşadamının Talebi

2. FAS İhracatları Zorunlu Gözetim Programı VOC hakkında bilgilendirme

3. Birleşik Krallık'ın Yeni Gümrük Vergileri

4. Rusya Federasyonu-Yakıt Ürünlerinde İthalat

5. Eximbank Reeskont Kredileri

6. BM/AEK Çalışma Grubu Toplantısı

7. ABD / Çelik ve Alüminyum Önlemleri

8. Kanada Anti-Damping Soruşturması / Ağır Sac

9. Kanada / Anti-Damping Önlemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Sri Lankalı İşadamının Talebi

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sri Lankalı bir işadamının ülkemizden ultrason makineleriyle kesim ve birleştirme işlemi kullanılarak üretilen tıbbi kıyafet ithal etmek istediği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu ürünlerin ihracatını ile ilgilenen firmalarımızın, ekte yer alan bilgi formunu doldurarak 05 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereği rica ederim.

EK-1: Bilgi Formu

2. FAS İhracatları Zorunlu Gözetim Programı VOC Hakkında Bilgilendirme

Bureau Veritas'tan alınan bir mailde, Fas ülkesi Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı MICEVN tarafından yayınlanan son karara göre; Koronavirüs (Covid 19) salgını sebebiyle geçiş döneminin 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı ve 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçiş döneminin sona ereceği bildirilmekte olup, 19 Haziran 2020 varış tarihinden sonraki varışlarda, kapsam listesi dahilindeki ürünler için COC (Certificate of Conformity) alınmasının zorunlu olduğu bildirilmektedir. Söz konusu yazıya http://mcinet.gov.ma/fr/content/externalisation-du-contr%C3%B4le-des-produits-industriels-%C3%A0-l%E2%80%99importation-prolongation-de-la linkinden ulaşılabilmekte olduğu ifade edilmektedir.

COC alması gereken ürünlerin, COC belgesi olmadan 19 Haziran 2020 tarihinden önce Fas'a varış yaparsa Fas gümrüğünde kontrol edilerek ülkeye giriş yapabilecekleri bildirilmektedir.

Fas COC belgesi hakkında detaylı bilgi için https://verigates.bureauveritas.com/programmes/morocco adresini ziyaret edebilirsiniz.

3. Birleşik Krallık'ın Yeni Gümrük Vergileri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşik Krallık (BK) hükümeti 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen ‘Geçiş Dönemi' sonrasında 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanması öngörülen yeni gümrük vergisi oranlarını yayımlamış olup, BK hükümeti tarife cetvelini basitleştirdiğini ve ticaret maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini açıkladığı belirtilmektedir.

Söz konusu gümrük vergisi oranlarına, https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021 adresinden ulaşılabilmektedir.

4. Rusya Federasyonu-Yakıt Ürünlerinde İthalat

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu'nda 25 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan 22 Mayıs 2020 tarihli ve 732 sayılı Hükümet Kararnamesi uyarınca, muhtelif benzin, jet yakıtı, denizcilik yakıtı, motorin ve gaz oil ürünleri ithalatının 1 Ekim 2020 tarihine kadar yasaklandığı belirtilmektedir.

EK-2: Moskova Ticaret Müşavirliği Yazısı

EK-3: Kararname-Gayri resmi Tercümesi

5. Eximbank Reeskont Kredileri

Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamada, TL Reeskont Kredisi faiz oranının yıllık %7,25, KGF komisyon oranının ise %0,45 olarak güncellendiği bildirilmektedir. Söz konusu açıklamaya ekte yer almaktadır.

EK-4: Eximbank Açıklaması

6. BM/AEK Çalışma Grubu Toplantısı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Ticaret Komitesi'ne bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu'nun 67. toplantısının 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bu kapsamda anılan toplantıda gündeme alınacak konuların ve ilgili belgelerin http://www.unece.org/index.php?id=52651 adresinde yer almakta olduğu, bu doğrultuda, gündem konuları ile ilgili belgelere ilişkin ülkemizin görüş ve tekliflerinin İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak Çalışma Grubuna üye diğer ülkelerin görüşüne sunulacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu belge ve konulara ilişkin ihracatçı firma görüş ve değerlendirmelerinin Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere İngilizce ve Türkçe olarak en geç 5 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar ekte yer alan forma işlenerek arge@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

EK-5: Görüş Formu

7. ABD / Çelik ve Alüminyum Önlemleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, ABD tarafından Section 232 kapsamında çelik ve alüminyum ithalatına karşı sırasıyla %25 ve %10 oranında önlem uygulanmakta olduğu belirtilmekle beraber, önlem kapsamında bulunan çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD'de yeterli üretim olmaması veya yeterli kalitede ürün bulunmaması durumlarında ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak taleplere istinaden bazı ürünlerin ithalatında belirli miktarlarda ithalata muafiyet sağlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

26 Mayıs 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime göre, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından muafiyet sürecini gözden geçirmek ve iyileştirmek amacıyla muafiyet sürecine ilişkin tarafların yorumlarının talep edilmekte olduğu bildirilmektedir. Bahse konu bildirimde; muafiyet kriterlerine, sürecin etkinliğine ve şeffaflığına ilişkin 10 Temmuz 2020 tarihine kadar regulations.gov web sitesi üzerinden BIS-2020-0012 no'su ile iletilebileceği ifade edilmekte olup, görüş ileteceklerin tüm yorum ve e-posta konu satırında RIN 0694-XC058 referans numarasını kullanmalarının gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu bildirim https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-26/pdf/2020-11173.pdf adresinde yer almaktadır.

8. Kanada Anti-Damping Soruşturması / Ağır Sac

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından, Kanadalı üreticilerce iletilen şikayet üzerine 27 Mayıs 2020 tarihinde, ülkemizin yanı sıra Tayvan, Almanya, Güney Kore ve Malezya menşeli "Sıcak Haddelenmiş Karbon Çelik Ağır Sac ve Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelik Ağır Sac (Heavy Plate)” (7208.51.00.10, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu, soruşturma açılmasına yönelik gerekçeli karar ve sürece ilişkin takvim,n 15 gün içerisinde www.cbsa-asfc.gc.ca/sima adresinde yayımlanacağı bildirilmektedir. Kanada ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping soruşturmalarının iki ayrı makam tarafından yürütülmekte olduğu, bunlardan Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) dampingin mevcudiyetine yönelik, Kanada Uluslar arası Ticaret Mahkemesi (CITT) ise mevcut damping uygulamalarının Kanada yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmalar yürütmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla alınan bildirimde;

- Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT)'nin Türkiye'den yapılan ithalatın Kanadalı üreticilere yönelik zararına ilişkin bir ön araştırma yapacağı ve ilgili

kararını 60 gün içerisinde açıklayacağı,

- Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA)'nın eşzamanlı olarak yürüteceği inceleme kapsamında söz konusu ithalatta dampingin mevcudiyetine ilişkin ön kararın 90 gün içerisinde açıklanacağı,

- Söz konusu soruşturmaya ilişkin Kanada'ya anılan ürünün ihracatçısı firmaların ekte yer alan soru formlarını doldurarak 3 Temmuz 2020 tarihine kadar CBSA'ya iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görülmektedir.

EK-6: HP 2020 IN RFI Exporter Dumping - Appendices

EK-7: HP 2020 IN RFI Exporter Dumping

9. Kanada / Anti-Damping Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kanada tarafından ülkemiz menşeli "Petrol Boruları” ithalatına karşı 2015 yılından bu yana uygulanmakta olduğu belirtilen anti-damping vergisine ilişkin olarak Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından başlatılan gözden geçirme soruşturması (re-investigation) kapsamında CBSA'nın nihai kararını 25 Mayıs 2020 tarihinde açıkladığı bildirilmektedir. Konu hakkında CBSA tarafından yayımlanan bildirim https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/os2019/os2019-nc-eng.html bağlantısında yer almaktadır.

Söz konusu soruşturmada Kanadalı petrol boruları üreticileri tarafından, Erdemir ve İsdemir'in kamu otoritesi olması ve anılan ürünün hammaddesi olan sıcak haddelenmiş sacın Türkiye'deki en büyük üreticisi olması sebebiyle Türkiye'deki sıcak sac piyasasının bozuk olduğu (distorted) bu nedenle de CBSA'nın Türkiye'den ithalattaki damping marjlarının oluşturulmuş normal değerle (firmalarımızın fiyatlarının baz alınmaması) hesaplanması gerektiğinin iddia edildiği ifade edilmektedir. CBSA; Erdemir'in kamu otoritesi olduğu veya kamu politikalarını yürüttüğü yönünde kayıtlarda yeterli bilgilerin olmaması ve Türkiye'deki fiyatların merkez Avrupa fiyatlarını da içeren bölge fiyatlarından daha yüksek veya aynı seviyede olması sebebiyle Türkiye'deki sıcak sac piyasasının bozuk olmadığına hükmetmiş olduğu, soruşturmaya taraf firmamız olan Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için herhangi bir marj hesaplamadığı, diğer ihracatçı firmalarımız için ise % 37,4 oranında anti-damping önleminin devam etmesine karar verildiği bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.docx

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.doc

EK-6.xlsx

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.