2020/210 Sirküler (24.06.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-210

Sayın Üyemiz;

1. ÇHC'ye Hayvansal Ürün İhracatı

2. TİM-TEB Girişim Evi 2020 2.Dönem Program Çağrıları Hk.

3. Msalato Uluslararası Havalimanı İhalesi Hk.

4. Suudi Arabistan - Gümrük Vergisi Artışı

5.Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-İtalya ve İspanya

6. Dünya Yer Fıstığı Buluşması Hk.

7. Meksika Siber Dolandırıcılık Vakaları Hk.

8. Çin Yuanı Fonlaması Kullandırımları

9. ABD/Geniş Çaplı Dikişli Boru Anti-Damping Vergisi Soruşturması

10. Avrupa Birliği'ne Tarım Ürünleri İhracatı

11. ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımları Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. ÇHC'ye Hayvansal Ürün İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda Pekin Ticaret Müşavirliğimizden 22/06/2020 tarihinde alınan bir e-postaya atıfla, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Gümrükler Genel İdaresince et, kanatlı ve domuz ürünleri ithalatında firma ve ülke bazlı olarak Covid-19 salgını kapsamında alınan ve anılan kurumun resmi sitesinde yayımlanan kararlara yer verilmektedir. Söz konusu kararlar aşağıda sıralanmaktadır:

-ÇHC Gümrükler Genel İdaresi, ÇHC'ye domuz ürünleri ihraç etme yetkisine sahip bir Alman firmanın üretim tesisi çalışanlarında Covid-19 görülmesi nedeniyle ihracatının durdurulduğunu açıklamıştır.

-ÇHC Gümrükler Genel İdaresi, ÇHC'ye kanatlı eti ihracatı konusunda son aşamaya gelen bir İngiliz firmasının 58 çalışanında Covid-19 görülmesi sebebiyle, ilgili firmaya şu aşamada ihracat için gerekli izinlerin verilmeyeceğini açıklamıştır. Açıklamada devamla, İngiltere tarafının domuz ve et ürünleri ihracat yetkisine sahip diğer firmalarının Covid-19 kapsamında gerekli önlemleri aldığına vurgu yapılmıştır.

-ÇHC Gümrükler Genel İdaresi, ÇHC'ye kanatlı eti ihracatı konusunda ilgili izinlere sahip ABD'li Tysonfirmasının çalışanlarında Covid-19görülmesi sebebiyle, ilgili firmadan ithalatın durdurulduğunu açıklamıştır.

Söz konusu üç karara ilişkin açıklamalar incelendiğinde, ilgili kararların anılmasının sebebinin firma çalışanlarında Covid-19'a rastlanması olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, başta hayvansal ürünlerde olmak üzere ÇHC'ye ihracat yapma yetkisine sahip firmalarımızın ve kanatlı eti gibi ÇHC pazarına girilebilmesini teminen hâlihazırda çalışmaları devam eden sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın söz konusu kararlar ve gelişmeler çerçevesinde gerekli tedbirleri almaları gerektiği ifade edilmektedir.

2. TİM-TEB Girişim Evi 2020 2.Dönem Program Çağrıları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, İhracatçı Birliklerimizin katkıları ile İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Denizli, Gaziantep, Ankara'da faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri ile Erzurum ve Trabzon'da bulunan TİM Girişim Evi'nde, mentorluk ve danışmanlık hizmetleri, girişimci buluşmaları, eğitimler, network etkinlikleri ile 1.000'e yakın girişimciye sağlanan destekler neticesinde, girişimcilerimiz kamu fonlarından 131 Milyon TL, özel yatırım kuruluşlarından 209 Milyon TL olmak üzere toplam 340 Milyon TL seviyesinde yatırım almayı başarmış, 2019 yılında toplam 50 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş, bugüne kadar 7.200'ün üzerinde kişiyi istihdam etmiştir.

TİM-TEB Girişim Evleri çalışmaları kapsamında bu yılın ilk yarısında:

1. 1.Dönem Start Up ve Level Up Programları ile TÜBİTAK BİGG Desteği danışmanlık görüşmelerine COVID-19 salgını sebebiyle online ortamda devam edilmiştir. Start Up Programı kapsamında 33 firma ile Level Up Programı kapsamında 31 firma ile birebir danışmanlık görüşmesi gerçekleştirilmiş, TÜBİTAK BİGG 2. aşamaya seçilen girişimciler ile Etkili Sunum Teknikleri kapsamında online birebir danışmanlık görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

2. İhracatçı teknolojik firmalara yönelik olarak düzenlenen "COVİD 19 Sonrası İçin 3 D Planı Dayanıklılık, Değişim, Dönüşüm” eğitimi İzmir'de Ege İhracatçı Birlikleri ve Mersin'de Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirilmiştir.

3. Nisan ve Mayıs aylarında ilk kez online S2C etkinlikleri düzenlenerek TİM-TEB Girişim Evi'nin yenilikçi çözümler sunan teknoloji girişimcileri Oracle ve TOFAŞ'ın teknoloji yöneticileriyle online buluşturularak girişimlerini ve geliştirdikleri çözümleri sunma imkanı tanınmıştır.

4. Girişimcilerimizden sağlık ve medikal sektörlerinde faaliyet gösteren Fizyosoft, Albert Health, Intergen, Bebiller Medikal, Hydrojen Makine, ROB Teknoloji; uzaktan çalışma ortamına dair çeşitli çözümler geliştiren Chomar, Holacon, Jetlink, Arvia, Pir Yazılım, Robomotion, Thread In Motion; ulaşım ve lojistik faaliyetlerinin daha güvenli ve daha az maliyetli olması adına uygulamalar geliştiren Kargom Kolay, Teknar; gıda, turizm, yapay zeka alanlarında Hyyge Foods, Mopisso, Arneca Teknoloji, Gastroclub ve A2 Teknoloji olmak üzere 20'den fazla girişimcimizin COVİD 19 ile mücadelede geliştirdikleri yenilikçi çözümler sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır.

5. Nisan ayından bu yana toplam 10 hafta boyunca; her hafta Perşembe günleri, farklı bir konu başlığında alanında uzman bir konuşmacının katılımıyla sadece TİM-TEB Girişim Evi girişimcilerimizin katılımına açık olarak "TİM-TEB Girişim Evi Video Konferans Buluşmaları” düzenlenmiştir.

2020 yılı 2.Dönemi çalışmaları kapsamında ise, hazırlıklara başlanmış olup, yeni dönemde seçilecek girişimcilerin belirlenmesi kapsamında Temmuz ayında Jüri Toplantıları gerçekleştirilecektir. Geçtiğimiz yıl ve 2020 Şubat ayında gerçekleştirilen Jüri Toplantılarında olduğu gibi, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreterlik temsilcilerinin de dahil olduğu netleşen toplantı takvimi bilahare iletilecektir.

Ek-1: 2020 2.Dönem Start Up ve Level Up Program Başvuru Görseli (3 Sayfa, jpeg.)

Ek-2: Duyuru Mail İçerik Metni (1 Sayfa)

3. Msalato Uluslararası Havalimanı İhalesi Hk.

Darüsselam Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Msalato Uluslararası Havalimanı İhalesi'nin "Altyapı” ve "Bina” kısımları için ihale teklifi verme süresinin 14 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Ek-3: Duyuru Metni


4. Suudi Arabistan - Gümrük Vergisi Artışı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Riyad Büyükelçiliğimizden iletilen bir yazıya atıfla, Suudi Arabistan Gümrük Bakanlığı tarafından 10/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki binden (2000) fazla ürün için gümrük vergilerinin artırılacağı ifade edilmektedir.

Gümrük vergisi artışı yapılacak ürün grupları arasında gıda ürünleri, mineral ürünler, kimyasal ürünler, plastik ürünler, kauçuk ürünleri, deri ürünleri, tekstil, ayakkabı, adi metaller (demir, çelik, alüminyum vb.), çimento, seramik, makine ve ekipman, elektrikli ekipman, oyuncaklar, mobilya, motorlu araçlar ve diğer birçok sanayi ürünü bulunduğu ifade edilmekte olup, konuya ilişkin olarak PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından hazırlanan bilgi notu ile Suudi Arabistan Gümrük Bakanlığının vergi oranları değişen tüm ürünleri içeren bilgilendirme broşürü ekte yer almaktadır.

Ek-4: Bilgi Notu

Ek-5: Ürün Listesi

5.Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-İtalya ve İspanya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmekte olduğundan bahisle, 24 Haziran 2020 Çarşamba günü 15.00-16.30 saatleri arasında İtalya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz, 25 Haziran 2020 Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında ise İspanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz ile anılan ülkelerde yerleşik veya bu ülkelerle iş yapmakta olan iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacakları e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ek-6: İtalya ile E-Sohbet Toplantı Duyurusu

Ek-7: İspanya ile E-Sohbet Toplantı Duyurusu

6. Dünya Yer Fıstığı Buluşması Hk.

Arjantin'in İstanbul Konsolosluğundan gelen e-postaya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Arjantin Yer Fıstığı Üreticileri Odası tarafından 7 ve 8 Temmuz 2020 tarihlerinde (Türkiye saatiyle 16:00 - 18:30 arasında) İngilizce ve online olarak Uluslararası Fıstık Piyasalarının En Son Haberleri ve Trendleri konulu "Dünya Yer Fıstığı Toplantısı” düzenleneceği belirtilmektedir.

Bahis konusu toplantıya ilişkin olarak ekte yer alan davet notunda, Covid-19'un hem dünya tedarik zincirlerini hem de ticari etkinlikleri etkilediği dolayısıyla bu yılki yer fıstığı rekoltesi ve bunun muhtemel etkileri hakkında şirketler, kurumlar ve kişilerle fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Arjantin Yer Fıstığı Üreticileri Odası tarafından online toplantı düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantıya dair detaylı bilgiye https://www.worldpeanutmeeting.com linkinden erişilebilmektedir.

Ek-8: 1 sayfa.

7. Meksika Siber Dolandırıcılık Vakaları Hk.,

Meksiko Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Meksika'da yerleşik şahısların Türk firmasının veya yurt dışındaki müşterisinin e-posta hesapları üzerinden yapılan ticari yazışmaları ele geçirmesi ve izlemesi sonucunda ödeme işleminin verilen bir hesap numarasına yapılmasının talep edilmesi yöntemiyle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık vakalarında artış olduğunun gözlemlendiği, Meksika'da banka hesaplarına yapılan ödemelerde ödeme emrinde yer alan alıcı ismi ile resmi hesap isminin veya hesap numarasının uyuşmasının zorunlu olmadığı, mevzuat açığının firmaların mağduriyetine sebep olduğu ifade edilmektedir.

Firmaların elektronik haberleşme sistemlerinin "hacklenme” ve siber saldırıya karşı korunacak şekilde yönetilmesi ve ödeme işlemi gerçekleştirilmeden evvel hesap bilgilerinin müşteri ile telefon görüşmesi aracılığıyla teyit edilmesi hususlarının hatırlatıldığı bildirilmektedir.

8. Çin Yuanı Fonlaması Kullandırımları

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan basın duyurusunda, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde, Çin Yuanı (CNY) fonlaması ilk kullandırımının 18 Haziran 2020 tarihinde yapıldığı, ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketlerinin Çin'den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdikleri bildirilmektedir.

Söz konusu swap anlaşması kaynaklarının kullanılmasının uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz ettiği vurgulanmaktadır. Anılan duyuruya aşağıdaki bağlantı adresinden erişim sağlanabilmektedir.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/20 20/DUY2020-33

9. ABD/Geniş Çaplı Dikişli Boru Anti-Damping Vergisi Soruşturması

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ithalatına karşı 2 Mayıs 2019 tarihinden bu yana anti-damping vergisi ve telafi edici vergi uygulandığı belirtilmektedir.

9 Haziran 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan ABD Ticaret Bakanlığı'nın (Bakanlık) Anti-Damping Vergisi Kararının Kısmi İptali'ne ilişkin bildiriminde; ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin "makul değerden daha düşük” (less-than-fair-value) araştırması neticesindeki nihai hükmüne uyumlu olarak, Bakanlığın tahmini ağırlıklı ortalama damping marjlarını Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Borusan) ve diğer tüm mezkur ürün üretici ve ihracatçıları için değiştirdiği, sonuç olarak Borusan'ın önlemden muaf tutulduğu, HDM Çelik Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve diğer firmalarımız için ise bu oranın %1,57'ye düşürüldüğü belirtilmektedir. 9 Haziran 2020 tarihli mezkur bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-06-09/pdf/2020-12446.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

10. Avrupa Birliği'ne Tarım Ürünleri İhracatı

T.C. Ticaret Bakabnlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 2 Haziran 2020 tarihli ve L 184 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2020/770/AB sayılı Komisyon Tüzüğü kapsamında 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek II ve Ek III'ünde yer alan bazı ürünlerdeki veya bunların üzerindeki miklobutanil, napropamid ve sintofen etken maddeleri için maksimum kalıntı düzeyleri (maximum residue limits-MRL) ile ilgili değişiklik yapılmıştır.

-Söz konusu Tüzükte özetle; - Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesince (European Food Safety Authority-EFSA) miklobutanil etken maddesi için MRL değerlerinin gözden geçirildiği ve kayısı, kiraz, sofralık üzümün de aralarında yer aldığı bazı ürünler için MRL değerlerinin artırılması veya aynı bırakılmasının önerildiği,

-Fındık, Antep fıstığı, kayısı, kiraz ve domatesin de yer aldığı bir takım ürünler için napropamid etken maddesi için MRL değerlerinin düşürüldüğü, narenciye ürünlerinin yer aldığı bazı ürünler için ise söz konusu etken maddeye ilişkin MRL seviyelerinin EFSA tarafından tanımlanan seviyelerde belirlenerek iki yıl içerisinde elde edilen veriler ışığında tekrar ele alınacağı,

-Sintofen etken maddesi için buğdayda MRL'nin 0,01 mg/kg olan analitik tespit limiti (limit of analytical determination) seviyesinde belirlendiği, 12 Haziran 2022 tarihine kadar EFSA'ya ibraz edilen bilgiler ışığında anılan seviyenin tekrar gözden geçirileceği,

-Söz konusu Tüzüğün, MRL seviyeleri değiştirilmeden önce üretilmiş ürünlerin normal şekilde pazarlanabilmesi, işlenebilmesi ve tüketilebilmesi için bir geçiş düzenlemesi sağlayacağı,

-Buna ilaveten, üye ve üçüncü ülkeler ile gıda işletmesi operatörlerine yeni gereklilikleri karşılayabilmeleri için hazırlık yapabilmeleri amacıyla değiştirilen MRL'lerin uygulanmasına başlanmadan önce makul bir sürenin geçmesine izin verileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu Tüzük 2 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 2 Ocak 2021 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır. 2 Ocak 2021 tarihinden önce AB içerisinde üretilmiş veya AB'ye ithal edilmiş ürünler için 396/2005/AT sayılı Tüzük bu Tüzük tarafından değiştirilmeden önceki haliyle uygulanmaya devam edecektir.

11. ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımları Hk.

Tahran Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 10 Ocak 2020 tarih 13902 no'lu ABD Başkanlık Kararnamesi ile İran'daki imalat, tekstil, madencilik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterenlerin yaptırımlar kapsamına alındığı, anılan Karar'ın;

- İmalat, tekstil, madencilik ve inşaat sektörlerinde İranlı olsun /olmasın faaliyet gösteren kişi/kurumların

- Konu kişi/kurumlara her türlü mal veya hizmet satışı yapanların, teknolojik vb. destek sağlayanların

- Konu kişi/kurumlarla çalışan ABD'li olmayan finansal kurumların yaptırıma tabi tutulabilmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak ABD Hazine Bakanlığı'na yetki verdiği belirtilmektedir.

16 Nisan 2020 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Covid-19 salgını mücadele kapsamında yayınlanan bilgi notu ile İran'da "ilaç, medikal malzeme, temizlik ve hijyen ürünleri, sabun, el dezenfektanı, solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı” imalat ve ticaretinin yaptırımların dışında tutulduğu, İran'da bu ürünlerin imalatına yönelik her türlü mal ve hizmet satışının diğer yaptırım hükümleri saklı kalmak kaydı ile serbest bırakıldığı bildirilmektedir.

Yaptırımlarının uygulanması esnasında ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından 5 Haziran 2020 tarihinde 13902 no'lu Başkanlık kararnamesi hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde açıklama yapılmış olup, detaylara https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#830

bağlantısından ulaşılması mümkündür.

SSS'nin incelenmesinden Kararnamede bahsi geçen sektörlerin tanımlarının yapıldığı görülmekte olup,

-İmalat sektörü ile İran'da el işçiliği veya makine ile İran içinde satışa veya İran'dan ihracata yönelik mal üretiminin,

-İnşaat sektörü ile teknik müşavirlik sektörü dahil olmak üzere İran'da bina-yapı inşaatı ve tasarımı için kullanılan her türlü tedarik, yerinde kurulum, bunlara yönelik her türlü üretim, yapıların tamiri ve ekleme yapılması için gerekli her türlü işin,

- Madencilik Sektörü ile İran'da her türlü madenin veya cevherin çıkartılması veya bunların işleme tabi tutulmasının,

- Tekstil Sektörü ile İran'daki fiber sentezi, boyacılık, dokuma, örme veya keçeleştirme işleri ile kıyafet, halı/kilim, kumaş veya benzer ürünlerin İran'dan ihracatının,

anlaşılacağı belirtilmektedir. Sorularda devamla;

-İran'da ilaç, medikal ekipman, temizlik ürünleri, hijyen ürünleri, sabun, el dezenfektanı, solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı imalatının "İmalat sektörü tanımı dışında yer aldığı” Covid-19 salgınından bağımsız olduğu,

- İmalat, inşaat, madencilik ve tekstil sektörlerine yönelik olsa dahi; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kişisel güvenlik ekipmanları, iş güvenliği ve alarm sistemlerinin İran'da üretilmesinin de yasak kapsamı dışına çıkartıldığı,

- Yukarıda bahsedilen istisnalar kapsamındaki tüm ürünlerin üretimine yönelik mal ve hizmet satışı diğer yaptırım hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu kararnamenin konusu dışında tutulduğu,

- İranlı olsun olmasın; İran'da imalat, tekstil, madencilik ve inşaat sektörlerde faaliyet gösterenler bu kararnamenin kapsamında yaptırıma tabi tutulabileceği ve bu sektörlere yönelik mal ve hizmet satışı ile bu sektörlerin ürünlerinin İran'dan ihraç edilmesinin yaptırıma tabi olacağı, açıklanmıştır.Ekler:
ek-2.docx

EK-3.pdf

Ek-4.pdf

ek-5.pdf

ek-6.pdf

ek-7.pdf

Ek-8.pdf


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.