2020/224 Sirküler (06.07.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2020/224

Sayın Üyemiz,

İlgi: 2020-063 06.03.2020 tarihli Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB ve Belgesiz İhracat Kredileri programlarına yönelik süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminde (DYS) yararlanıcıların sistemde tanımlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi ile sistemin işleyişine yönelik hususların yer aldığı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliğinin (İhracat: 2019/7), 3/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmişti.

Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB ve Belgesiz İhracat Kredileri programlarına ilişkin süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayan Destek Yönetim Sisteminin 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yararlanıcı kayıt işlemlerine açıldığı; yararlanıcıların sistemde tanımlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi ile sistemin işleyişine yönelik hususların yer aldığı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarının söz konusu işlemlerin hızlandırılması ve sistemin etkinliğinin artırılmasına teminen 26 Haziran 2020 tarihinde güncellenmiş olduğu, Bakanlığın web sitesinde de yayınlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, yararlanıcıların ilgili İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB başvurularının yeni sistem üzerinden alınmasına yönelik olarak sisteme tanımlanmamış Birliğimiz üyesi ihracatçılarımıza duyurularımızın sisteme kayıt yaptırmaları yönünde yinelenmesi ve kayıt işlemlerinin ivedilikle tekemmül ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, yararlanıcılar tarafından hâlihazırda Birliğimize KEP ile iletilen destek başvurularının incelenmesi öncesinde, başvuru sahibi yararlanıcıların DYS kayıtlarının kontrol edilmesi gerektiği ve DYS kaydını yaptırmamış olan başvuru sahiplerinin KEP ile iletilmiş bulunan destek başvurularının DYS kaydı yaptırılıncaya kadar değerlendirmeye alınmaması hususu ifade edilmektedir.

Söz konusu kayıt işlemlerinde ekte yer alan "DYS-Yararlanıcı Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme Kılavuzu"ndan faydalanılması mümkündür.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


Ek: DYS-Yararlanıcı Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme KılavuzuEkler:
3A84AB2C (1).pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.